Romatem – Romatem

TeleRehabilitasyon seanslarımız başladı!

TeleRehabilitasyon Nedir?

Telerehabilitasyon internet üzerinden rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasıdır. Telerehabilitasyon, hastaların terapistler ile uzaktan etkileşim kurmasına olanak tanır ve hem hastaları değerlendirmek hem de tedavi sağlamak için kullanılabilir. Telerehabilitasyon kullanan tıp dalları şunları içerir: fizik tedavi, ergoterapi, konuşma terapisi, odyoloji ve psikoloji. Terapi seansları bireysel veya grup temelli olabilir. Mevcut terapi türleri arasında motor eğitim egzersizleri, konuşma terapisi, sanal gerçeklik, robotik terapi yer alabilir.

Telerehabilitasyon seanslarımız ile ilgili daha fazla bilgi almak için 444 76 86  çağrı merkezimizi arayın!

Online Danışmanlık Onam Formu

Değerli Danışanımız,

Bu metinde hekimlerimiz veya fizyoterapistlerimiz tarafından verilecek çevrimiçi (online) danışmanlık süreciyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu aynı zamanda bir Onam Formudur.

Lütfen bu metni dikkatli bir şekilde okuyunuz ve gerekli gördüğünüz konuları doktorunuzla paylaşınız.

Sürecin İşleyişi: Yüz yüze görüşmenin kısıtlandığı ya da uygun olmadığı durumlarda sağlık açısından faydalı bir uygulama olarak çevrimiçi (online) danışmanlık/terapi uzun yıllardır tüm dünyada yapılmaktadır. Bu türden danışman-danışan karşılaşmasının başarısı danışanın hekimi ile işbirliği yapmasına ve açık iletişim kurmasına bağlıdır

– Çevrimiçi (online) görüşme sürecinde danışan ve danışmanın uygun olduğu gün ve saat için randevu belirlenir.

– Randevu için belirlenmiş gün ve saatte danışanın görüşmeye her bakımdan katılımı esastır.

– Çevrimiçi (online) görüşmeler Romatem uygulaması veya danışana iletilen link üzerinden yürütülecektir.

– Görüşmelerin nitelikli bir ortamda gerçekleşebilmesi için hızlı ve kopma olmayan internet bağlantısı ile yapılması önemlidir.

– Çevrimiçi (online) görüşme süresi ortalama 20 dakikadır.

– Çevrimiçi (online) görüşmelerde gecikme süresi en fazla 15 dakikadır. Bu süreyi aşan gecikmelerde seans iptal edilir.

Ücret: Çevrimiçi (online) danışmanlık hizmeti ücretli olarak verilecektir. Uygulama üzerinden kredi kartı ile veya size bildirilen ödeme kanalı ile ödeme yapabilirsiniz.

Gizlilik ve Sınırlar: Seans sırasında konuşulanlar siz izin vermediğiniz sürece, servis sağlayıcılardan kaynaklanabilecek sorunlar dışında sizinle danışmanınız arasında kalacaktır. Ancak doktorunuz, kendinize ya da bir başkasına zarar verme ihtimalini gözlemlediği durumlarda gerekli gördüğü bilgileri, mesleki etik ilkeleri ve yasalar doğrultusunda, yetkili mercilerle ve/veya mahkemelerle paylaşabilir.

– Çevrimiçi (online) danışmanlık sürecinde danışmanın danışana müdahalesi kısıtlı hale gelmektedir.

-Bilgilendirilmiş Onam Formunu onaylamanız durumunda doktorunuzla yapacağınız görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan ve doktorun mahremiyetinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (KVKK) çerçevesinde korunacağını taahhüt etmiş olursunuz.

– Seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun, seanstan önce alkol veya keyif verici madde kullanmayın.İnternet bağlantınızın sağlıklı olduğundan emin olun. Bu durumların sağlanmasından siz sorumlusunuz.

– Gerekli görülürse çevrimiçi (online) danışmanlık sürecinde ölçek/anket doldurmanız istenebilir.

– Terapist, danışanın yüksek yararını göz önünde bulundurarak terapi sürecinde süpervizyon almaya karar verirse, danışanın izni doğrultusunda ve kimlik bilgileri gizli tutularak süreç süpervizyona taşınabilir.

– Gerekli gördüğü takdirde terapistiniz durumunuzu değerlendirmek için bir psikiyatri uzmanıyla görüşmenizi önerebilir.

– Çevrimiçi (online) terapiye dahil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon veya başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır.

Hak ve Sorumluluklar: Danışanın psikoterapi sürecine devamı kendi sorumluluğundadır. Herhangi bir gerekçeyle danışanın görüşmeye katılamaması durumunda en az 24 saat önceden danışmanını bilgilendirmesi gerekmektedir.

– Danışmanın görüşmeyi ertelemesi ya da iptal etmesi durumunda danışan en az 24 saat önceden bilgilendirilir ve görüşmenin telafisi yapılır.

– Terapist elinde olmayan nedenlerle seansa geç gelebilir, Seansa siz geç geldiğinizde terapistiniz görüşme süresine ekleme yapmaz, seans normal zamanında biter.

Bel Fıtığı Nedir?

Bel fıtığı, bel omurgasını oluşturan 5 adet omurun arasındaki disklerin, çeşitli nedenlere bağlı olarak yıpranması, yırtılması veya yerinden kayması nedeniyle omuriliğe ve omurilikten ayrılan sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkar.

Bel Fıtığının Nedenleri Nelerdir?

Omurlar arasında bulunan disklerin içerindeki sıvı içeriği zamanla ve yaşa bağlı olarak azalır. Bu da yüklenmelere karşı diskin dayanıklılığını azaltır. Ağır kaldırma, kontrolsüz ani bel hareketlerinde bulunma, uzun süre sabit ayakta durma veya oturma, düşme, çarpma gibi travmalara maruz kalma gibi zorlanmalar diskte yırtılmalara neden olarak bel fıtığına neden olabilir.

Bel fıtığı orta-ileri yaş grubunda daha sık görülse de, gençlerde hatta çocuklarda bile görülebilir. Erkek ve kadınlarda aynı oranlarda görülürse de, hamilelikte kısa sürede aşırı kilo alımına bağlı olarak görülme riski artar. Aşırı kilolu olmak bel fıtığı açısından önemli bir risk faktörüdür. Bunun yanı sıra sigara kullanımı disklerin beslenmesini bozarak sıvı kaybına neden olur ve bel fıtığı riskini arttırır. Ayrıca iyileşme sürecini de uzatır. Uzun süre masa başında çalışmak, uzun sürelerle araç kullanmak, hareketsiz bir yaşam sürmek, omurgayı zorlayıcı hareket ve aktivitelerde bulunmak ve uygun olmayan spor faaliyetleri yapmak bel fıtığı için diğer risk faktörleridir.

Omurga çevresindeki kasların ve gövde-karın kaslarının kuvvetsiz olması disklere binen yükü arttırarak fıtıklaşmalara zemin hazırlar. Bu nedenle bel fıtığından korunmak için yukarıdaki risk faktörlerinden uzak durmanın yanında, bel, karın ve sırt kaslarını güçlendirici egzersizler ve sporlar yapmak oldukça önemlidir.

Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Bel fıtığı hastalığında en önemli belirti belden bacağa doğru yayılan ağrıdır. Hastalar çoğunlukla bu şikayetle hekime başvururlar. Fakat her bel fıtığı hastasında bu belirtiler görülmeyebilir. Bazen tamamen ağrısız olabileceği gibi, başlangıçta sadece bel bölgesinde ağrı görülebilir. Ağrı genellikle bacağın arka kısmı boyunca kalçaya, dize hatta topuğa kadar yayılabilir. Öksürme, hapşurma ve ıkınma gibi omurilik basıncını arttıran durumlarda ağrı şiddetlenebilir, hatta tutulmalar görülebilir.

Tek veya her iki bacaktaki ağrıya, uyuşma, yanma, karıncalanma gibi belirtiler de eklenebilir. Bu belirtilerin nedeni fıtığın bacak sinirlerine yaptığı baskıdır. Ciddi sinir baskısı durumlarında bacak, ayak bileği ve ayak kaslarında güçsüzlük, yürüme güçlüğü, idrar tutamama, cinsel fonksiyonlarda kayıp gibi daha ileri nörolojik problemler ortaya çıkabilir.

Hasta, ağrı, tutukluk ve fonksiyonel yetersizlik nedeniyle oturup kalkma ve yürüme gibi günlük yaşam aktivitelerinde sıkıntı yaşamaya başlar.

Bel Fıtığı Tanısı Nasıl Konur?

Bel fıtığı tanısı, dikkatli bir hasta öyküsü, fizik ve nörolojik muayene yanında, röntgen, MRI (manyetik rezonans) veya BT (bilgisayarlı tomografi) gibi görüntüleme yöntemleri ile konur. Bazı durumlarda EMG (elektromiyografi) denilen sinir incelemelerine ihtiyaç duyulabilir.

Bel Fıtığında Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bel fıtığı tedavisi kişiye özgü olarak uygulanır. İlerleyici güç kaybı, idrar ve dışkı tutamama gibi ciddi nörolojik belirtiler haricinde acil cerrahi tedavi gerektiren bir durum değildir. Genellikle hastaların çok büyük bir oranı cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilebilir.

Bel fıtığı tedavisinde ilk basamak istirahattir. Fakat son yıllarda uzun süreli istirahatin bel fıtığı tedavisinde olumsuz etkileri olabileceği anlaşıldığından, istirahat ve hareket kısıtlamasının mümkün olduğunca kısa tutulması tedavinin başarısı açısından önemlidir. Çok ciddi ağrılı durumlarda kısa süreli yatak istirahati verilebilirse de, istirahat daha çok omurgaya yük bindiren hareketleri kısıtlamak şeklinde olur. Hastanın işe gidip gitmeme durumu yaptığı işe bağlı olarak doktoru tarafından değerlendirilir.

Bu dönemde genellikle ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç tedavileri uygulanır. Bazı durumlarda kontrollü bir şekilde steroid tedavisi yapılabilir. Korseleme gerekli olduğu durumlarda kısa süreli olarak kullanılabilir.

Bel fıtığının tedavisinde fizik tedavi yöntemleri önemli bir yer tutar. Bu amaçla sıcak uygulamaları, ultrason, lazer, ağrı kesici akım tedavileri, masaj, mobilizasyon, manuel terapikuru iğneleme, bantlama, traksiyon (klasik ve dikey traksiyon-vertetrac) en sık kullanılan tedavi yöntemleridir.

Bazı durumlarda ağrıyı rahatlatmak için bel bölgesine epidural enjeksiyonlar ve sinir blokları yapılabilir.

Egzersiz uygulamalarına bel fıtığı tedavisinde erken dönemde başlanması gerekir ve tedavinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Başlarda günlük yaşam aktivitelerini düzenleme konusunda hastaya eğitim verilir ve ağrıyı arttırmayacak şekilde esneme, germe ve postür egzersizlerini içeren bir program başlatılır. Sürecin ilerleyen dönemlerinde ağrının da azalmasıyla birlikte, dayanıklılık ve kuvvet arttırıcı egzersizlere geçilir. Egzersizlerin yoğunluğu hastanın klinik durumuna göre ayarlanır ve günlük yaşam ve çalışma aktivitelerine en kısa sürede geri dönme hedeflenir.

Spinal Dekompresyon Sistemi DRX C9000

DRX-9000 spinal dekompresyon tedavisi bel fıtığı tedavisinde başarılı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Problemli disk üzerinde negatif basınç oluşturacak şekilde kontrollü traksiyon uygulayan bir teknolojidir. Diğer traksiyon yöntemlerine göre daha güvenli ve etkili bir çekme sağlar ve ilerlemiş fıtık olgularında da kullanılabilir.

Bel fıtığı için cerrahi, ciddi ve ilerleyici nörolojik kayıpları olan ve yapılan bütün tedavilere rağmen sonuç alınamayan durumlarda başvurulan son tedavi seçeneğidir. Operasyon sonrası dönemde ihtiyaç olması halinde fizik tedavi ve rehabilitasyon yapılabilir.