Bel Kayması
WhatsApp

Bel kayması,  bel bölgesindeki bir omurun alt omur üzerinde kaymasını ifade eder   ve tıp dilinde spondilolistezis olarak adlandırılır. Bel ağrısı nedeniyle doktora başvuranların yüzde 10’nunda bel kayması tespit edilir.

Bel kaymasının çeşitli tipleri vardır. En sık görülen tipi istmik spondilolistezistir. 20-30’lu yaşlarda görülen bu tip kalıtsal olabilir. Displastik tip konjenital anomaliye bağlı olarak gelişir, adolesanda (10-20 yaş) daha çok görülür. Kayma en çok bu tiptedir, en belirgin spondilolistezis tipi budur. Dejeneratif tip genellikle 50 yaş üstü kadınlarda sıktır. Bu tip kayma omurga ve çevresindeki bağ dokularının yaşlanması sonucu meydana gelen yıpranma nedeniyle ortaya çıkar. Travmatik tip yüksekten düşme, trafik kazaları sonrası görülebilir. Patolojik spondilolistezis  enfeksiyon,  tümörler, paget hastalığı gibi nedenlerle omurların harabiyete uğraması sonucu oluşan kaymalardır. Dekompresif spinal cerrahi sonrası yüzde 3-5 kayma gelişebilir.

Bel kaymalarında en yaygın şikayet  bel ve kalça ağrılarıdır. Çocuk ve genç erişkinlerde en sık bel ağrısı nedeni istmik ve displastik kaymalardır. Dejeneratif kaymalarda en belirgin şikayetler spinal stenoz gelişimi ile ilgilidir. Yürüme ile artan, durup dinlenme  ve öne eğilmeyle azalan bel ve  bacak ağrıları, uyuşukluklar olabilir. Yine bacaklarda adale gerginliği, güçsüzlük, kramplar ortaya çıkabilir.

Bel kayması ilk tanısı hemen her zaman direkt grafiler ile konur. Kaymanın kemiklerdeki durumunu tam tespit etmek için bilgisayarlı tomografiden yararlanılabilir. Ayrıca kaymanın derecesini ve sinirlere basının detayı için MR çekilmesi tedavide yol gösterici olabilir.

Bel kaymalarının temel tedavisi konservatiftir(nonoperatif tedavi). Ağrıyı ve kaymayı arttırıcı hareket kısıtlaması, kilo verme, ağrı kesici ilaçlar, korse kullanımı, fizik tedavi uygulamaları başlıca tedavi yöntemleridir. Olguların yüzde 10-15’i konservatif tedaviye cevap vermez ve cerrahi müdahale gerektirir. Kayma derecesi yüzde 50’nin üstünde olanlarda nörolojik defisitlerin ilerlemesinin durdurulması, lomber omurganın stabil hale getirilmesi, omurga bütünlüğünün yeniden sağlanması için cerrahi tedavi gereklidir.