Dar Kanal
WhatsApp

Lomber Spinal Stenoz ( Lomber Dar Kanal )

Lomber Omurga Kanalı

Bel omurgası; omur adı verilen 5 adet kemiğin üstüste diziliminden oluşur, Bu kemikler spinal kanal dediğimiz ve içinden omuriliğin geçtiği kanalı çevreler . Omurgamızı oluşturan  omurlar arasında hareket etmeyi sağlayan ve üst seviyelerden gelen yükü emerek düzgün bir şekilde alt seviyelere iletilmesini sağlayan disk denen yastıkçıklar ve omurları birbirine bağlayan eklemler ve çok sağlam ligamanlar bulunur.  Ilerleyen yaşla beraber  diskler esnekliğini  kaybeder, ligamanlar ve eklemler kalınlaşır, kemik yapılar daha kaba hale gelebilir. Tüm bu değişiklikler  omurilik kanalının daralmasına ve içinden geçen omurilik ve sinirlerin bası altında kalıp normal görevini yapmasına engel olur. Omurganın en önemli görevi içinde seyreden omuriliği ve omurilikten çıkan sinirleri korumaktır, aynı zamanda gövde hareketlerinin yapılmasına ve kaburgalar için bir bağlantı noktası oluşturur

Dar Kanal Belirtileri

Dar kanal hastalarının en önemli şikayeti ağrıdır, bel bölgesinden  bacaklara yayılan ağrı , karıncalanma ve uyuşma kramp gibi şikayetleri ile his kaybı da olabilir,.hastalık çok ilerlemişse kuvvet kaybı ile yürüme bozukluğu  olabilir . Hastaların en tipik kliniği ; nörojenik kladikasyo dediğimiz biraz yol yürüdükten sonra uyuşma ve karıncalanma olması  bacaklarda kuvvetsizlik ile beraber  adım atamayacak duruma gelmesi ve bu şikayetlerin oturmakla veya öne doğru eğilmekle azalıyor olması,

Hastalığın en ileri aşamalarında, idrar ve gaita kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu, bacaklarda  kuvvetsizlik ,  his kaybı ve  uyuşma  gibi bulguları olan kauda equina sendromu dediğimiz tablo meydana gelebilir. Bu  acil  ameliyat gerektiren bir tablodur.

Dar Kanal Tanısı Nasıl Konur

Detaylı bir fizik muayene  ve iyi alınmış bir hastalık hikayesi sonrasında tanı büyük oranda konabilir. Tanıyı kesinleştirmek ve tedaviyi planlamak için hastaya düz veya öne ve arkaya eğilme grafileri , spinal kanaldaki darlık ve omurilik basısını son derece detaylı gösteren manyetik rezonans görüntüleme (MRG),  Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve lomber miyelogram gibi tetkikler yapılabilir.

Dar Kanal Tedavisi

Lomber dar kanal tanısı kondukttan sonra ameliyat endikasyonu yoksa  öncelikle cerrahi dışı tedaviler başlanmalıdır. Lomber  dar kanal tedavisinde ilk aşama ilaç tedavisi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi    ve uygun egzersizlerdir. Ağrının durumuna göre çeşitli fizik tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedavilere cevap alınamıyorsa spinal enjeksiyonlar veya bloklar yapılabilir . Ameliyatsız tedavi yöntemleri ile başarı sağlanamıyor ve ilerleyici his ve kuvvet kaybı ortaya çıkıyorsa cerrahi tedavi düşünülmelidir. Ameliyattan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hastaya göre tekrar düzenlenip devam edilemelidir.