Romatem
444 76 86 SİZİ ARAYALIM WhatsApp Hasta İletişim+905492046053

E-RANDEVU OLUŞTUR

WhatsApp

Uzm. Dr. İmdat Özkul

Uzm. Dr. İmdat Özkul

Mezun Olduğu Üniversite ve Yılı

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1999

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1999 – 2003

Tıbbi İlgi Alanları

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Mesleki Deneyim

 • Küçükçekmece Kızılay Tıp Merkezi 2003 – 2004
 • Sarıkamış Asker Hastanesi 2004 – 2005
 • Erzurum Numune Hastanesi 2005 – 2006
 • Kocaeli Romatem FTR Hastanesi 2006 – Devam Ediyor

Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye FTR Derneği

Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

İmdat Özkul, Halil Ünalan, Belgin Erhan, Murat Uludağ, Günay Can. Glucose intolerance, insulin resistance and spinal cord injury(Tez). Neurosurg Q 2007; 17:170-174

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Hidayet Sarı, Şansın Tüzün, Ülkü Akarırmak, İmdat Özkul, İlhami Uslu. Ankilozan Spondilit Tedavisinde Sülfasalazinin Uzun Dönemli Etkisi: Klinik, Laboratuvar Ve Sintigrafik Çalışma.Türk Romatoloji Dergisi 2006;21(1):5-8
 • Halil Koyuncu, İlknur Aktaş, Ahmet Dinç, İmdat Özkul, Teoman Aydın, Erdal Yücel, Ömer Kocaman, Halime Toros. Depresyonlu postmenopozal osteoporozlu olgularda kalsitriolün, kemik mineral yoğunluğu, ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi.Osteoporoz Dünyasından 2003;9(4):129-136
 • Halil Koyuncu, İlknur Aktaş, Ahmet Dinç, İmdat Özkul, Teoman Aydın, Erdal Yüce, Ömer Kocaman, Halime Toros. Postmenopozal osteoporozda depresyonun demografik özellikleri kemik mineral yoğunluğu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Osteoporoz Dünyasından 2003;9(3):89-95
 • Şafak S Karamehmetoğlu, İlhan Karacan, İmdat Özkul, Merih Eryavuz Sarıdoğan. Kemik kaybı tayininde osteoporoz risk faktörlerinin değeri. Osteoporoz Dünyasından 2003;9(4):150-155
 • Merih Eryavuz Sarıdoğan, İmdat Özkul. Statinlerin kemik üzerine etkileri. Osteoporoz Dünyasından 2003;9(3):114-118
 • Ü Akarırmak, İ Özkul. Osteoporoz Tedavisinde Paratiroid Hormon (PTH). OSteoporoz Dünyasından 2002;8(1):40-46

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • H. Koyuncu, A. Dinç, İ Özkul, E. Yücel. Primer diz osteoartritinde sodyum- hyaluronatın kısa ve uzun dönem klinik-radyolojik etkinlik ve tolerabilitesi-Açık çalışma.Hipokrat Lokomotor 2003; 25(4): 88-94
 • H. Koyuncu, İ. Özkul. Romatizmal hastalıklarda steroid kullanımı. Hipokrat Lokomotor 2002: 24(3):31-39

OLGU SUNUMLARI

 • İmdat Özkul, Safak Sahir Karamehmetoglu and Saffet Tüzgen.Thoracolumbar mixopapillary ependymoma and cervical meningotheliomatous meningioma in the patient with spinal cord injury. Neurosurg Q 2007;17:297-299
 • İmdat Özkul, İlknur Aktaş, Kenan Akgün. Sinovyal kondromatozis. Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi 2003;49(4):32-34
 • İlknur Aktaş, Kenan Akgün, İmdat Özkul. Ayakta ganglion. Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi 2003;49(6):46-48
 • Kenan Akgün, İlknur Aktaş, İmdat Özkul. Kayan kosta sendromu. Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi 2003;49(4):29-31
 • Şafak Sahir Karamehmetoğlu, İmdat Özkul. Spinal kord yaralanmalı bir hastada eskort kateterizasyon uygulanması. Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi 2007;57:86-88
 • H. Sarı, Ü. Akarırmak, Ş. Tüzün, İ. Özkul. Coexistence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and ankylosing spondylitis: Three case reports and review of the literature. Doğu Fiziksel Tıp& Rehabilitasyon dergisi 2002:5(5):1-5

Bildiriler

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

 • Unalan H, Ozkul İ, Erhan B, Uludag M, Can G. Glucose intolerance, insulin resistance and spinal cord injury(Tez). 43rd ISCOS Annual Scientific Meeting, September 26-29, 2004, Meeting Venue: “Center Athinals”

Posterler

 • H. Koyuncu, İ Aktaş, A Dinç, İmdat Özkul, T Aydın, E Yücel, Ö Kocaman, B. Bolay. Assesment the relationship between depression and bone mineral density and quality of life in patients with postmenopausal osteoporosis. 2nd Worl Congress of the International Society oh Physical and Rehabilitation Medicine-ISRM”reflection on Advances in rehabilitation-future Challenges”, Praque, Czech Republic, May 18-22, 2003
 • H. Koyuncu, İ Aktaş, A Dinç, İmdat Özkul. Clinical functional and radiological efficacy and tolerability of hyaluronate in osteoarthritis- an open study. Annual European Congress of Rheumatology ,EULAR 18-21 June 2003, Lisbon
 • H. Koyuncu, İ Aktaş, A Dinç, İmdat Özkul, T Aydın, E Yücel, Ö Kocaman. Assesment the effects of calcitriol on bone mineral density, pain andquality of life in postmenopausal osteoporosis patients with depression. 2nd Worl Congress of the International Society oh Physical and Rehabilitation Medicine-ISRM”reflection on Advances in rehabilitation-future Challenges”, Praque, Czech Republic, May 18-22, 2003
 • H. Koyuncu, İ Aktaş, A Dinç, İmdat Özkul, T Aydın, E Yücel, Ö Kocaman. The effect on moclobemid on pain and quality of life in postmenopausal osteoporosis patients with depression. Annual European Congress of Rheumatology ,EULAR 18-21 June 2003, Lisbon

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTERLER

 • K. Akgün, İ. Aktaş, İ. Ozkul, M, Uludağ. Kanat skapula tanısı konulan olguların özellikleri.19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 ekim , 2003, Belek, Antalya
 • Ozkul İ, Karamehmetoğlu SS, Tüzgen S. Spinal kord hasarlı bir hastada torakolomber miksopapiller ependimoma ve servikal meningiotelyomatöz birlikteliği: olgu sunumu. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 haziran , 2005, Bodrum
 • Karamehmetoğlu SS, Ozkul İ.Komplet spinal kord yaralanmalı bir hastada eskort kateterizasyon: olgu sunumu. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran , 2005, Bodrum

Aynı Hastanedeki Diğer Doktorlarımız

Prof.Dr.Barın SELÇUK

Fzt. Okan DEMİR

Detaylı Bilgi
Prof.Dr.Barın SELÇUK

Dyt. Gizem Akyıldız

Detaylı Bilgi
Prof.Dr.Barın SELÇUK

Fzt. Yasemin BAŞ

Detaylı Bilgi