Romatem
444 76 86 SİZİ ARAYALIM WhatsApp Hasta İletişim+905492046053

E-RANDEVU OLUŞTUR

WhatsApp

Uzm.Dr. Sedat AKYOL

Uzm.Dr. Sedat AKYOL

Hakkında

 • 1970 Bursa doğumlu olup, 1988 yılı Bursa Işıklar Askeri Lisesi ve 1994 yılı Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunudur.
 • Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır. İyi derece fransızca ve orta derece ingilizce bilmektedir. Çeşitli bilimsel faaliyet ve kurslara katılmış olup yurtiçi ve yurtdışı yayınları mevcuttur.

Mesleki Deneyim

 • Pratisyen askeri tabiplik yaşantısına 1995-1997 yıllarında Kırıkkale 9'ncu Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda mecburi kıta hizmetiyle başladı, burada TUS sınavını kazandı.
 • 1997-2001 yıllarında Ankara GATA'da ihtisas yaparak "İç Hastalıkları Uzmanı" oldu.
 • 2001-2004 yıllarında Erzincan Asker Hastanesi,
 • 2004-2010 yıllarında Ankara Kara Harp Okulu,
 • 2010-2012 yıllarında Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Özel Bakım Merkezi,
 • 2012-2014 yıllarında Çanakkale Asker Hastanesi Gökçeada Polikliniği ve 5'nci Komando Alayı,
 • 2014-2016 yıllarında Bursa Asker Hastanesinde uzman tabip ve baştabip yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 • 2016 yılında Asker Hastanesinin Sağlık Bakanlığına devrini müteakip yeni adıyla İlker Çelikcan FTR Hastanesi'nde bir yıl çalıştıktan sonra 2017 yılında kıdemli albay rütbesinde kendi isteğiyle kadrosuzluk hakkıyla emekli oldu.
 • 2017-2018 yıllarında Özel Rommer İnternational FTR Tıp Merkezinde çalıştı.

KURSLAR

 • İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği (BASIC) ve Askeri-Tıbbi Adaptasyon (56. Dönem , 17-28 Temmuz 1995 / GATA İlk ve Acil Yardım ve Eğitim Merkezi Ankara).
 • İleri Kardiyak Yaşam Desteği – Travmalarda ve Savaş Alanında İleri Yaşam Desteği (ADVANCED) (45. Dönem, 15-26 Aralık 1997 / GATA İlk ve Acil Yardım ve Eğitim Merkezi Ankara).
 • Uzman Tabip Mesleki Gelişim Eğitimi / 19-30 Mart 2007 / GATA İç Hastalıkları Kliniği.
 • Askeri Sağlık Kurumlarında Yöneticilik Eğitimi (Baştabip Oryantasyon Eğitimi) / 16-20 Kasım 2015 / GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilim Dalı.

YAYINLAR

 • Güleç M, Özkan M, Yeşilova Z, Özata M, Yönem A, Akyol S, Özdemir İÇ. Hipogonadizmli genç erkeklerde solunum fonksiyon testleri. 21.Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998; S-50:119.
 • Erdil A, Uygun A, Akyol S, Kılınç R, Kadayıfçı A, Şimşek A, Bağcı S, Karaeren N, Dağalp K. Kolelitiyazis zemininde mirizzi sendromu şeklinde gözüken hepatik ve ekstrahepatik safra kanalı metastazlı bir safra kesesi kanseri olgusu. 16.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1999; Posterler 271:74.
 • Akyol S, Mas R, Yaşar M, Aydoğan H, Deveci S, Akay C, Cömert B, Öztürk M, Mas N, Sayal A, Öncü K, Koçar İH. Deneysel akut pankreatitte antibiyotik ve probiyotik kombinasyon tedavisinin sekonder pankreatik enfeksiyonlar üzerine etkisi. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası Poster Ödülü 2001.
 • Şener O, Bolu E, Akyol S. Kronik idiyopatik anjiyoödem tedavisinde siklosporin A:bir olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı 2.Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi 2001;P-61:78.
 • Akyol S, Mas MR, Cömert B, Ateskan Ü, Yasar M, Aydogan H, Deveci S, Akay C, Mas N, Yener N, Kocar IH. The effect of antibiotic and probiotic combination therapy on secondary pancreatic infections and oxidative stress parameters in experimental acute necrotising pancreatritis. Pancreas 2003,26:363-367.
 • Şener O, Bolu E, Akyol S. Kronik idiyopatik anjiyoödem tedavisinde siklosporin A:bir olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2005;47:228-230.

BİLİMSEL FAALİYETLER

 • 6.Akademik Diyabet Toplantısı 2002.
 • Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension&Atherosclerosis 2003 Antalya.
 • 3.Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu 2003 Erzurum.
 • Tip 2 Diyabet Tedavisi ve İnsülin Kullanımı 2003.
 • Kara Kuvvetleri Makale Yarışması Hakemliği, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2006 Ankara.
 • Türkiye Huzurevleri ve Bakımevleri Doktorları Nutrisyon Eğitim Kursu 2011 Antakya.
 • Türkiye Huzurevleri ve Bakımevleri Doktorları Nutrisyon Eğitim Kursu 2012 Kapadokya.

Aynı Hastanedeki Diğer Doktorlarımız

Prof.Dr.Barın SELÇUK

Uzm. Fzt. Gazmend RAHOVA

Detaylı Bilgi
Prof.Dr.Barın SELÇUK

Dyt. Seda ARIN

Detaylı Bilgi
Prof.Dr.Barın SELÇUK

Fzt. Lale GALATALI

Detaylı Bilgi