Donuk Omuz Sendromu Rehabilitasyonu
WhatsApp

Donuk omuz sendromu ve adezif kapsülit ağrılı ve sert bir omuzu tanımlamak için kullanılan iki terimdir. Pasif eklem hareket açıklığının kaybı, gerçek bir donuk omuz teşhisinin oluşturulmasında kritik bir unsurdur. Donuk omuz sendromunun etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Kadınlarda görülme olasılığı daha fazladır ve daha çok 40-65 yaş arasında görülür. Teşhis büyük oranda hasta hikayesi ve klinik muayeneye ile konur. Hastalar  şiddetli omuz ağrısından yakınırlar. Ağrı gece daha fazla şiddetlenir ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar. İlerleyen dönemde ise ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı gelişir.

Donuk omuz sendromu tedavisinin amaçları ağrıyı hafifletmek ve omuz fonksiyonunu düzeltmektir.

Fizyoterapi ve evde egzersiz programları, donuk omuz sendromunun tüm aşamaları için birinci basamak tedavilerdir. Bu tedavilere anti – enflamatuar ilaçlar ve omuz eklem içi kortikosteroid enjeksiyonu eklenebilir.  Hastaların %90’dan fazlası konservatif tedavilere yanıt verir. Cerrahi tedavi konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalar için önerilmektedir.