Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS), Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen, bacakları hareket ettirme dürtüsü veya ihtiyacı ile ortaya çıkan, anormal duyulara karakterize, kronik (süregelen), ilerleyici bir hareket bozukluğudur.Hastalar, karakteristik olarak semptomlarını tarif etmekte güçlük yaşamaktadırlar. Çoğunlukla bacaklarda engel olamadıkları hareket ettirme isteği, acı-yanma-karıncalanma şeklinde çok ağrılı olmayan, fakat oldukça rahatsız edici bir his şeklinde ifade etmektedirler. Bu rahatsızlık istirahat sırasında ortaya çıkmakta, geceleri şiddetlenmekte ve genellikle uykudan uyandıran nitelikte olmakta, bu nedenle de kronik uyku bozukluğu, emosyonel strese yol açmaktadır. Doğru olarak tanı konulduğunda hastanın yakınmaları gerilemekte ve rahatsızlık kontrol altına alınabilmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu nasıl oluşur?

Huzursuz bacak sendromumununun gelişiminde dopaminerjik aktivite bozukluğu olduğu kanıtlanmıştır. PET ve SPECT çalışmalarında beyinde bazal ganglionlarda pre- ve post sinaptik dopamin reseptör anormaliği olduğu gösterilmiştir.

Görülme Sıklığı Nedir?

Olguların çoğuna tanı konulamadığı için hastalığın görülme sıklığı kesin olarak bilinemektedir. Epidemiyolojik çalışmalara göre huzursuz bacak sendromu toplumun %1-15’inde görülebilmektedir. Doktora başvuran hastaların çoğu orta ve ileri yaştadır. Ancak olguların %35-45’inde şikayetler 20 yaş öncesinde başlamaktadır.Çocukluk ve adölasan döneminde ise prevalans %2 civarındadır. Erken dönemde semptomlar genellikle hafif seyirliyken, yaşla birlikte şiddetlenmekte ve 50-60 yaşlarında tedavi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Kadınlarda yaklaşık 2 kat daha sık görüldüğü bildirilmiştir.Ayrıca gelir seviyesi düşük olan popülasyonda , sigara içenlerde ve ayda 3 saatten az spor yapanlarda HBS sıklığı artmaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu Tipleri Nelerdir?

Primer Huzursuz bacak sendromu

Primer ya da idyopatik HBS, sekonder forma yol açtığı bilinen tüm klinik durumların olmadığı formdur. Laboratuvar, nörolojik, nörofizyolojik, nöroradyolojik testler normal olmalıdır.İdyopatik form tüm HBS olgularının %70-80’ini oluşturmaktadır. Bu hastalarda herediter geçiş dikkat çekicidir. İdyopatik HBS’li olguların 1. derece akrabalarında yaklaşık %50-70 oranında hastalığın görülebildiği ve kadınların daha çok ekilendiği bildirilmiştir. Bu herediter formda hastalık daha erken yaşta başlamakta, genellikle 45 yaştan önce tanı konmakta ve sekonder formlara göre oldukça yavaş seyir izlenmektedir.

Sekonder Huzursuz bacak sendromu

Çeşitli klinik durumların huzursuz bacak sendromuna yol açabildiği bilinmektedir. Bu klinik durumların en sık görülenleri; demir eksikliği, gebelik ,diyabet (tip2), son dönem böbrek yetmezliği ve romatizmal rahatsızlıklardır. Sekonder sebeplerin ortak noktası olan demir metabolizması bozukluğu huzursuz bacak sendromu gelişiminde önemli bir etkendir. Bu klinik durumların düzelmesi veya tedavi edilmesi ile rahatsızlık kontrol altına alınabilir.Huzursuz bacak sendromu olan hastalarda ekstremite (kol ve bacak) ve eklem ağrısı da görülebilmektedir.Hastaların çoğunda ağrılı sendromlar daha sık izlenmektedir. Örneğin bel ağrısı bu hastalarda %38, eklem ağrısı %50, yumuşak doku romatizmaları %30 olarak tespit edilmiştir.Huzursuz bacak sendromu birçok romatizmal hastalıkla birlikte görülse de, en iyi bilineni romatoid artritdir. Yapılan bir çalışmada RA’lı hastaların %25’inde izlenmiştir. Ayrıca Fibromiyali sendromu olan hastalarda HBS sıklığı %31, SjS’de %24, sklerodermada %22 oranında bildirilmiştir.MS hastalarının %32,7’sinde huzursuz bacak sendromu görülmektedir.

Huzursuz bacak sendromunda tanı nasıl konulur?

Huzursuz bacak sendromu tanısı esasen klinik öyküye dayanmaktadır. Hastaların çoğu semptomlarını ifade etme güçlüğü yaşarlar. Bir kısmı ise, bacaklarda yanma, içten gelen kaşınma, iğneleyici-batıcı- ürpertici ağrı ve hareket ettirme ihtiyacı, huzursuzluk biçiminde şikayetlerini tarif ederler. Semptomların karmaşıklığı ve güç tanımlanır olması tanıyı zorlaştırmaktadır. Semptomlar genellikle tek bacakta rahatsızlık hissi biçiminde başlar. Hastalığın şiddetli seyrettiği olgularda her iki bacak veya kalçalar, gövde, kollar hatta yüz gibi bedenin diğer bölümlerinde de rahatsızlık hissedilebilir . Ancak her koşulda bacaklar etkilenmiştir ve genellikle bacakların diğer bölgelere göre daha önce ve daha ciddi etkilenmesi beklenmektedir.

Bacaklardaki rahatsızlık hissi istirahatle birlikte başlar. Bu rahatsızlık, başlangıçta belirgin değilken, istirahat süresinin uzaması ile belirginleşir. Semptomlar otururken veya yatarken ortaya çıkabilmektedir. Şikayetlerin ortaya çıkması veya hafiflemesi için özel bir vücut pozisyonu yoktur. Bacaklardaki huzursuzluk hissinin hareketle geçmesi beklenmektedir. Bacaklarda fleksiyon-ekstansiyon hareketi veya germe-ovalama manevraları etkili olabilir. Ancak semptomlar çoğunlukla yataktan kalkıp yürümeyi, sıcak veya soğuk banyoları gerektirebilmektedir.

HBS’nin tanı kriterlerinin net olması sebebiyle, şüphelenilen hastalarda, tanı koymada güçlük çekilmez. Ancak ekstermitelerde ağrı, hareket bozukluğu ve uyku problemi gibi benzer klinik özellikler gösteren kimi klinik durumlardan ayırt edilmesi gereklidir.Bunların dışında sekonder HBS ve birlikte görülen durumların aydınlatılması için bir takım laboratuvar testleri önerilmektedir. Bunlar; ferritin, BUN, kreatinin, açlık kan şekeri, magnezyum, TSH, vitamin B12, folat, glukoz tolerans testi şeklindedir.

Huzursuz Bacak Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Fizik Tedavi

Hafif düzeyde huzursuz bacak sendromu semptomları olan hastalarda, çeşitli yan etkileri olabilecek ilaçları reçetelemeden önce, farmakolojik olmayan tedavi yöntemleri denenmelidir. Uyumadan önce germe egzersizleri gibi hafif-orta dereceli fiziksel aktivite, sıcak banyo işe yarayabilmektedir. Gene istirahat sırasında bilgisayar oyunu, bulmaca gibi mental aktiviteyi arttırıcı uğraşlar önerilmektedir. Ayrıca yatak odasının serin olması, rahat pijamalar kullanılması, aynı saatte uyuyup aynı saate uyanma, gündüz uyumama şeklinde düzenli bir uyku paterninin oluşturulması gibi düzenlemeler önerilmektedir. Hastaların, semptomları şiddetlendirdiği bilinen kafein, nikotin, alkol, antihistaminik, antidopaminerjik aktivite gösteren antiemetik, antipsikotik ve antidepresanlardan kaçınmaları gerekmektedir. Uzun süre istirahati gerektiren uçak yolculuğu veya sinema izlemek gibi sedanter aktiviteler sabah saatlerinde, ev işi veya egzersiz gibi şikayetleri azaltan aktiviteler ise günün geç saatlerinde yapılabilir. Medikal ozon tedavilerinin de rahatsızılığı kontrol altına almada olumlu sonuçları vardır.

İlaç Tedavisi

Hafif semptomları olan hastalarda farmakolojik olmayan tedavi işe yarasa da, orta-ileri düzeyde şikayetleri olan hastalarda çoğunlukla medikal tedaviye ihtiyaç duyulur.Tedavinin ana amaçlarından biri, uygun ve arzulanan zamanlarda, yeterli ve restoratif uykuyu sağlamaktır.Huzursuz bacak sendromunda ilk kullanılan dopaminerjik ilaç levodopadır (dekarboksilaz inhibitörü ile). Olabildiğince düşük doz başlanıp, ihtiyaca göre yavaş yavaş doz arttırılması önerilir. Yaklaşık 4 hafta içinde semptomlarında anlamlı düzelme sağlamaktadır.Dopaminerjik ajanlarda gözlenen en sık yan etki, bulantı-kusma, dispepsi gibi gastrointestinal sistem yan etkileridir. Parkinson hastalığında kullanılan dozların ancak %10-20’si kullanıldığı için, diskinezi gibi ciddi yan etkiler beklenmez. Gabapentin, randomize kontrollü çalışmalarla bu hastalıkta etkinliği ispatlanmış bir moleküldür. Özellikle hafif şiddetteki, ağrılı olarak algılanan, ağrılı periferik nöropatinin eşlik ettiği hastalarda iyi bir alternatiftir.

Huzursuz bacak sendromu ile sorunlarınızla ilgili bilgi almak için hemen bizi arayın. 444 76 86

18 comments

 1. Her iki bacağımda ve vücudumun değişik bölgelerinde seğirme deri altında böcek gezmesi oluyor neurantin 600 kullanıyorum biraz faydası oluyor yürüyüş de yapıyorum ayak altlarında bazen yanma karıncalanma oluyor bel fıtığım var coraspirin prostat ilacı sanelog ve tip iki tedavisi gördüm doktor ilacı kesti emg de sinir sıkışması tesbit edildi ayrıca lustral ilacıda kullanıyorum demir mg b12 ths ve vitamin ve mineral durumunormal kan değerlerim normal. Yüzeysel varis var bacak damarında hafif istemi var . Sizce ne yapmalıyım. Teşekkür ederim

  1. Merhabalar Ali Bey, geçmiş olsun.
   Birden çok rahatsızlığınız bulunduğu için kapsamlı bir klinik değerlendirme sonucunda sizlere uygun bir tedavi süreci oluşturulmalıdır. Fizik tedavi bölümüne başvurabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 2. Bende uzun yıllardır huzursuz bacak sendromu var uyku haram oldu uyku ilacı içerek uyuyorum ne yapmam lazım yardımcı olurmusunuz

  1. Merhabalar Recep Bey, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurarak sağlıklı bir tedavi süreci oluşturabilirsiniz. Size ve rahatsızlığınız kaynağına seviyesine yönelik tedavi süreci oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 3. Merhabalar bana da nöroloji doktorum huzursuz bacak sendromu diye ramipex günde 1 defa yazdı. Ortopedi doktorum ise iltihaplı romatizma var dedi ve klacid, lanzedin, etna combo ve brufen yazdı. Önce ortopediden aldım ilaçları nöroloji doktorumun bu ilaçlardan haberi var oda dediğim gibi ramipex i yazdı yan etkileri var mı bu kadar ilaç kullanmam dokunmaz mı? Kalp çarpıntım oluşmaya başladı kardiyoloji beloc, rytmonorm yazdı hiç ilaç kullanmazken bu kadar ilaç çok kötü hissettirdi yaş 29 ne yapabilirim alternatif tıp olarak ağrı kesiciyi dahi almamaya çalışan biriyim.

  1. Merhabalar Tuba Hanım, geçmiş olsun.
   İlaç kullanımı hakkında sağlıklı bilgiyi muuayenenizi gerçekleştiren hekimleriniz verebilir. Kardiyoloji hekiminize danışmanızı öneririz. Huzursuz bacak ve romatizman rahatsızlıkları için ortopedi hekiminin yanında romatizmal bir hastalık olup olmadığınızı öğrenmek için romatoloji bölümüne de başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 4. Merhabalar,

  1 buçuk ay kadar önce akut apandisit ameliyatı geçirdim. Ameliyattan yaklaşık hafta sonra sağ üst ön bacağımda uyuşma, yanma ve batma hissetmeye başladım. Operasyonu yapan doktorum ameliyat sonrası böyle bir durum beklemeyiz dedi. Operasyon sonrası 3-6 ay arasında eğer olduysa, sinir hasarı iyileşir biraz beklememi söyledi ancak, geceleri iğne batma vb. hisler rahatsız etmeye başladı sizce ne yapmalıyım ? Beklemeli miyim yoksa sizlere başvurmalı mıyım ?

  Teşekkürler.

  1. Merhabalar Volkan Bey, geçmiş olsun.
   Cerrahi operasyonu yapan hekim alanında deneyimli olduğu için hekiminizi dinlemenizi tavsiye ederiz. Geceleri oluşan rahatsızlık ileri seviyede ise hekiminize kontrolle gidebilir veya bize gelerek uygunluğunuza yönelik tedavi süreci planlanabilir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 5. Merhabalar , gece uykusu içim yatagıma geçtiğim anda ağrılarım başlıyor kol bacak boyun sürekli hareket ettirme baskı uygulamak zorunda kalıyorum yine de geçmiyor ve bir seneden fazladır hiç bir şekilde gece uykusu alamıyorum bazen günlerce uymadığım oluyor nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz ?

  1. Merhabalar Melisa Hanım, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurabilirsiniz. Alanında deneyimli hekim ve fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, enjeksiyon yöntemleri ve egzersizlerden oluşan tedavi süreci klinik muayeneniz sonucunda size özel olarak planlanmalıdır.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 6. Merhabalar, annem 66 yaşında huzursuz bacak sendromu var. Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla uğraşmakta. Parkipex 0.25 mg kullanıyor fakat artık ilaç yetersiz gelmekte. Son bir kaç gündür uykusuz geçiriyor, rahatsızlık neredeyse hiçbir an geçmiyor. Başka bir çaresi varsa lütfen yardım edin.

  1. Merhabalar Mustafa Bey, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurarak bir tedavi süreci planlamanızı öneririz. Huzusuz bacak sendromu tedavisi ayrıntılı muayene gerektirmektedir. Farklı bir rahatsızlık tetikliyor mu?, ilaçlar veya dozu hastamız için uygun mu?, beslenme tarzı uygun mu? gibi sorulan incelenerek. Fizik tedavi uygulamaları,ilaç tedavisi, egzersiz programları, ozon tedavisi vb. enjeksiyon yöntemlerinden destek alınabilir.
   Klinik muayene sonucunda tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz ayrıntılı bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

   1. Hocam daha önceleri fizik tedavide ozon tedavisi gördü, fizik tedavide yattı kendisi ama ondanda uzun vadeli bir sonuç alamadı. Dahileye romatoloji bölümünde uzun süreli bir tedavi geçmişimiz oldu. 2 ay önce uzman bir nörolog tarafından madopar kullanımına yönlendirildi fakat bu ilaç aşırı yüksek yan etki bıraktığı için kullanımını bıraktık. Bugün itibari ile akşamları düzenli kullanmış olduğu 0.25mg Parkipex ilacının yanında tekrar madopar kullanımını önerdi. Gece sonrası tepkilerine göre tekrar iletişime geçmeye çalışırım.

 7. Yogurt ve yulaf ezmesiyle senelerdir suren agrilardan o sicramalardan kuruldum. Gunde 1 kase hemen etkisink goreceksiniz,

  1. Merhabalar sevgilim de huzursuz bacak sendromu bulunuyor, bir öneriniz var mı peki geceleri şiddeti baya fazla oluşuyor, ağrısı günden güne çoğalıyor doktor falan da artık anlamsız kalıyor, yorumunuzu gördüm yazmak istedim, şimdiden teşekkürler

   1. Merhabalar Işıl Hanım, geçmiş olsun.
    Huzursuz bacak sendromunun tedavisinde ilk prensip hastalığın alevlenmesine neden olan madde veya gıdalardan kaçınmaktır. Alkol, kafein ve nikotin gibi maddelerden kaçınmak belirtileri azaltabilir. Hastanın ilaçları gözden geçirilmeli ve huzursuz bacak sendromunun belirtilerini artırabilecek ilaçlar kesilmelidir. Kansızlık, şeker hastalığı, beslenme bozuklukları, böbrek hastalığı, guatr, varis ya da parkinson hastalığı gibi hastalıklar tedavi edilmelidir. Bu önlemlere yanıt alınamazsa fizik tedavi ve ilaç tedavisine başlanmalıdır. Ozon tedavisinde de olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

    Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  2. Ne sekilde uyguladınız, detay verebilir misiniz?

   1. Merhabalar Ünsal Bey, geçmiş olsun.
    Huzursuz Bacak Sendromunda Tedavi
    1. İlaç Tedavisi: En fazla tercih edilen ilaç grubu dopaminerjik (Parkinsonda kullanılan ilaçlar) ilaçlardır. Bunun dışında antikonvülzanlar (epilepside kullanılan ilaçlar), opioidler, benzodiazepinler de kullanılabilir.

    2. Tamamlayıcı tıp yöntemleri:

    Akupunktur: Vücuttaki enerji sistemlerini düzenleyerek etki eden akupunktur hem ağrının kontrolünde hem de uyku kontrolünde hem de psikolojik durumun düzenlenmesinde faydalanılabilen bir yöntemdir.

    Nöral terapi: Lokal anestezik kullanarak sinir sistemini düzenleyen ve hastanın kendi iyileşme mekanizmalarının harekete geçmesini sağlayan nöral terapi Huzursuz Bacak Sendromu hastalarında başarıyla kullanılmaktadır. Kliniğimizde genellikle akupunktur ile kombine tedavi yapılır.

    Ozon terapisi: Huzursuz Bacak Sendromu olan hastalardaki antioksidan mekanizmayı harekete geçirerek ve dolaşımı düzenleyerek etki eden ozon tedavisi ile çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir. 3. Relaksasyon Yöntemleri: Hastalara gevşeme eğitimi, biofeedback ile tedavi uygulanabilir.

    4. Egzersiz: Egzersiz eklem hareketlerini koruyarak, kısalmış kasları uzatarak ve güçlendirerek bacakların stabil olmasını sağlar. Aerobik egzersizler ile (yüzme, yürüme, koşu, bisiklet, dans gibi) solunum ve kalp fonksiyonlarının iyileştirilmesi, direncin arttırılması gerekir. Ayrıca düzenli yapılan aerobik egzersizler ile ağrı kesici ve mutluluk verici maddelerin (endorfin, seratonin) salınımının arttırılması mümkündür. Bu etkinin elde edilebilmesi için hastanın düzenli olarak en az 8 hafta egzersiz yapması gerekir. Tüm egzersizlerin devamlı yapılması, bir yaşam şekli haline getirilmesi çok önemlidir.

    5. Yoga: Yoga kendine özgü duruşları, nefes çalışması, gevşeme metodları ile hem germe güçlendirme hem de gevşeme sağlayan yoga çok faydalanılan yöntemlerden biridir.

    6. Masaj: Kas gevşemesi sağlaması açısından önerilebilir.

    7. Diyet: Hastaların şikayetlerini arttırdığı için alkol, sigara, kafein, çikolatadan uzak durmaları önerilir.

    8. Uyku Hijyeninin sağlanması: Huzursuz Bacak Sendromumun geceleri çıkması nedeniyle hastalara yatağa girmek uykuyu beklemek oldukça sıkıntılı zamanlar yaşatır. Bu nedenle uyku öncesi ılık duş, aynısaatlerde yatağa girme, televizyon, telefon, teblet bilgisayar gibi elektronik maddelerin yatak odasında bulunmaması, akşam 19 dan sonra uykuyu kaçırabilecek çay, kahve gibi içeceklerin içilmemesi onun yerine melisa, papatya çayı gibi sakinleştirici çaylar içilmesi önerilir.

    Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.