TECAR terapija – terapija dubokom toplotom

Tecar terapija predstavlja lokalizovanu upotrebu visokofrekventnih radiotalasa koji omogućavaju direktno povećanje temperature odabranih dubokih tkiva.

Radio talasi utiču na ubrzanje molekulskog kretanja unutar tkiva, ubrzava se metabolizam i eliminicaja nataloženih štetnih produkata.

TECAR terapijom, pojačava se funkcija faktora rasta pa je ovom tehnikom moguće stimulistai i lokalne regenerativne procese, što je čini komplementarnom terapijskom metodom posle aplikacije reganitvnih elemenata kao što su PRP i matične ćelije.

Tokom aplikacije TECAR terapije pacijent oseća prijatnu toplotu u regiji delovanja agensa a posle tretmana oseća smanjenje ukupnih tegoba, olakšanu poretljivost tretiranog telesnog segmenta, poboljšanu funkciju retiranih zglobova.

Pacijenti sa oštećenom perifernom cirkulacijom čiji su ekstremiteti inače hladni tokom terapije osećaju prijatnu toplotu, koja se posle tretmana zadržava, često i nekoliko dana. pacijenti osećaju olakšanje pri kretanju, produžava se hodna pruga i povećava se i ukupna radna sposobnost.

Tekar terapiju kao integrativnu metodu u tretmanima:

 • bol u ramenu,
 • gonartroze,
 • koksartroze,
 • vratne i lumbalne spondiloze,
 • hroničnih stanja
 • Hronična lumboišijalgija,
 • hronična cervikobrahijalgija
 • lumbalnog sindroma,
 • cervikalnog sindroma
 • problemima sa perifrnom cirkulacijom,
 • sportske povrede
 • kao uvod u kineziterapiju i manuelnu terapiju.