Omuz Ağrıları

Omuz ağrıları sık görülen bir kas iskelet sistemi problemidir. Toplumda omuz ağrısı, bel ve boyun ağrılarından sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Omuz ağrısının sık görülmesinin en önemli nedenlerinden biri omuz ekleminin insan vücudunun en hareketli ve en karmaşık eklemi olmasıdır. Omuz ekleminin etrafında kapsül, ligaman, tendon, bursa ve kaslardan oluşan yumuşak dokular yer alır. Eklemin sağlam bir yapısının olmasını ağırlıklı olarak eklem etrafındaki yumuşak dokular sağlarlar. Bu durumda omuzda yumuşak doku lezyonlarının sık görülmesine neden olur.

Omuz ağrısının nedenleri nelerdir?

En sık karşılaştığımız omuzun kendi yapılarından kaynaklanan omuz ağrılarıdır. En başta omuzun tendonlarını ilgilendiren sıkışma sendromu (impingement) ve rotator kılıf sendromu gelmektedir.

Donuk omuz, tendinitler (bisipital tendinit), tendonlara kireç birikimi ile oluşan kalsifik tendinitler, osteoartrit (kireçlenme), omuz gevşekliği ya da omuzun yarı çıkıkları (subluksasyon), miyofasyal ağrı sendromu denilen omuzun çevresindeki kaslara bağlı zorlanma ağrıları en çok görülen problemlerdir. Omuz çevresi kasların sinirlerinin hasarına bağlı olarak da omuz ağrıları görülebilir ve omuzda kuvvetsizlik, zayıflık daha ön plandadır. İltihaplı romatizmal hastalıkların çoğunda omuz etkilemektedir (romatoid artrit, spondiloartropati, polimiyalji romatika). Ayrıca omuz bölgesindeki kemik ve yumuşak dokulardan kaynaklanan tümöral rahatsızlıklar, enfeksiyonlar da omuz ağrısına neden olabilir.
Daha az karşılaştığımız nedenler ise omuz dışı yapılardan kaynaklanan ağrılardır. Akciğerin üst bölgesinin kanserleri, karaciğer, mide safra kesesi, dalak problemleri, kalp rahatsızlıkları da omuz ağrısı ile karşımıza çıkabilmektedir. Boyun fıtıklarının omuza yayılan ağrı yapması dolayısıyla boyun ağrısı yapan nedenlerle omuz ağrısı yapan nedenlerin sıklıkla karışabileceği unutulmamalıdır.

Sıkışma sendromu (impingement) nedir?

Donuk Omuz Sendromu Rehabilitasyonu

En çok görülen omuz ağrısı nedeni sıkışma sendromudur. Sıkışma sendromu, kolumuzu kaldırmamızı sağlayan kasların tendonlarının ve bu bölgedeki kesenin omuzu oluşturan kemik yapılar arasında sıkışması sonucunda görülür. Elini yukarda kullanan mesleklerde, ev hanımlarında, yüzme ve voleybol gibi spor yapan sporcularda daha sık görülmektedir. Sonuç olarak bu problem omuzu kötü kullanma veya aşırı kullanma hastalığıdır. Bu sendromun önemi gerekli tedavi yapılmaz ve önlemler alınmazsa tendonlarının tamamiyle yırtılmasıyla sonuçlanabileceğidir.

Yakınmalar sıklıkla omuzun ve kolun kullanılması sonucu ortaya çıkar. Zamanla ağrı devamlı olmaya başlar. Özellikle geceleri hastayı uyutmayan ağrı haline dönüşür. Hastanın giyinme soyunma gibi günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeye gelir.

Sıkışma sendromunun tedavisi nasıl yürütülür?

Tedavisinde kolu zorlayıcı hareketlerden kaçınılması ve elin baş üzerinde kullanılması önlenmelidir.Eerken dönemde soğuk uygulama (buz paketleri) yanında ağrı kesici ve anti romatizmal ilaçlar kullanılır. Omuza yapılan enjeksiyonlar (lokal aneztezik,steroid,ozon,mezoterapi) ağrının azaltılması ve inflamasyonun geriletilmesinde önemlidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları impingement sendromunun tedavisinde son derece önemlidir. Termal modaliteler (sıcak uygulama), elektroterapi (TENS,iyontoforez), ultrason ve yüksek yoğunluklu lazer tedavisi (hilterapi) ve fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizi programları ile kontrol altınan alınmaya çalışılır. Bu tedavi programı sonunda omuzun doğru kullanılması ve sıkışmaya yol açmadan omuzun kuvvetlendirilme egzersizlerine devam edilmesi çok önemlidir. Koruyucu tedavi yöntemleri ile yeterli sonuç alınamayan hastalarda cerrahi girişim söz konusu olabilir.

Rotator Kılıf Yırtıkları nedir? Tedavisi nasıldır?

Rotator kılıf yaralanmaları omuzda en sık görülen yaralanmadır. Rotator kılıf tendonlarında kısmi ve tam kat olmak üzere iki tip yırtık tanımlanmaktadır. Rotator kılıf yırtıklarının patofizyolojisi intrinsik ve ekstrinsik teorilerle açıklanmaktadır.İntrinsik avaskülarizasyon (damar yapısının etkilenmesi), sigara kullanımı, kolestrol ve yaşa bağlı gelişen dejeneratif değişiklikler intrinsik sebepler olarak sayılmaktadır. Ekstrinsik nedenlerde ise subakromiyal sıkışma, tekrarlayıcı aktivite,akromion yapısı ve travmalardır. Rotator kılıf hasarlanması sonucu, tendonda tendinozis ile başlayan ve tam kat kalınlık yırtığı ile sonlanan bir dizi değişiklik meydana gelebilir. Yaş ile birlikte sıklığı artış gösterir. İleri yaş grubunda tam kat RK yırtıklarında hastaların bir kısmı asemptomatik (belirti vermeyebilir) olabilir ve >70 yaş bireylerin %50’den fazlasında RK yırtığı vardır. Rotator kılıf lezyonlarının erken tanısı yalnızca tedavi programını kolaylaştırmaz, aynı zamanda hastanın ağrı ile giderek artan hareket kısıtlılığı nedeni ile oluşan yaşam kalitesindeki olumsuzluğu da azaltabilir.Tedavisinde koruyucu (konservatif tedaviler) ve cerrahi tedaviler olabilir. Koruyucu tedaviler arasında fizik tedavi uygulamaları,eklem içi enjeksiyonlar (hiyalüronik asit,ozon) ve ilaç tedavileri olabilir.

Donuk omuz nedir?

Adeziv kapsülit omuz ağrısının sık nedenlerindendir. Omuz ekleminde sinovit ve kapsül kontraksiyonuna bağlı gelişir. Omuzda yaygın ağrı ve hassasiyetle beraber, omuz ekleminin tüm düzlemlerdeki hareketlerini kısıtlar. Uyutmayacak derecede şiddetli omuz ağrısı, günlük işleri yapmayı güçleştirecek ölçüde ağrı ve kolu belli bir noktadan öteye kaldırmak veya döndürmekte güçlük çekilir. İleri vakalarda kişisel temizlik, dolaptan herhangi birşey alma gibi günlük fonksiyonlarını yapmakta zorluk çekebilirler. Donuk omuz 2-3 yıl sürebilen bir hastalıktır. Üç dönemi vardır. Birincisi ağrılı dönemdir ve 1 yıl kadar sürebilir. Bu dönem diğer omuz ve boyun problemleri ile çok sık karışabilen bir dönemdir. İkinci dönem ise omuzun tam olarak donduğu dönemdir. Ağrı azalır fakat hasta günlük yaşam aktivitelerini yapamayacak derecede omuz hareketleri kısıtlanır. Üçüncü dönem ise çözünme dönemidir.

Donuk omuz nasıl tedavi edilir?

Tedavisinde fizik tedavi modaliteleri, manipulasyon ve egzersizin yanında, ilaç tedavisi ve omuz eklemi içine veya yumuşak dokulara uygulanan enjeksiyonlar yeralır. Fizik tedavi modaliteleri (sıcak uygulamaları, elektroterapi, ultrason, hilterapi) ile ağrının azaltılması, iyileşme sürecinin desteklenmesi sağlanır. Fizyoterapist eşliğinde uygun egzeriz programları, egzersiz cihazlarında yapılan çalışmalar (cpm), su içinde yapılan egzersizler ile omuz eklem hareketlerini açılması ve kolunu günlük yaşamında tekrar kullanması sağlanır.Konservatif tedaviler ile iyileşmeyen vakalarda cerrahi uygulanabilir.

Kalsifik tendinit nedir? Tedavisi nasıl planlanır?

Omuzda şiddetli ağrıya yol açan bir rahatsızlıktır. Bilinmeyen bir nedenle yumuşak dokuda kireç birikimi diyebileceğimiz tendon üzerinde kristallerin çökmesi ile oluşan bir durumdur. Omuz ağrısı zorlayıcı bir aktivite sonrası ani ve şiddetli bir şekilde başlar. Genellikle röntgen filmleri ile tanı konulur. Şiddetli ağrının olduğu dönemde ilaç tedavisinin yanı sıra buz uygulaması ve kalsifik lezyona yapılacak enjeksiyon uygulamaları çok önemli yer tutar. Kronik olgularda ultrason tedavisinin ön planda olduğu fizik tedavi rehabilitasyon programları uygulanır. Ayrıca ESWT (şok dalga tedavisi) uygulaması vardır. Çok dirençli olgularda cerrahi olarak bu kalsifikasyonların çıkarılması gerekebilir.

Omuzun çok sık yerinden çıkmasında ne yapılmalıdır?

Eğer bir omuzda herhangi bir travma olmadan tekrarlayan çıkıklar olmaktaysa bu hastalar çıkığın yönüne göre uygun kasların kuvvetlendirmesini içeren fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarından çok fayda görürler. Omuz ağrısı olan genç hastalarda ve sporcularda ilk olarak düşünülmesi gereken problem omuzda bağların gevşekliğine bağlı instabilite dediğimiz çıkmaya eğilimli olma durumudur.

Omuz ekleminde kireçlenme (osteoartrit) nedir?

Yük taşıyan bir eklem olmadığı için omuz ekleminde diz eklemi kadar osteoartrit dediğimiz kireçlenme hastalığı fazla görülmez.Omuz ekleminin hareketi ile ortaya çıkan ağrısı vve hareket kısıtlılığı görülebilir.Tedavisinde fizik tedavi uygulamaları,eklem içi enjeksiyonlar (hiyalüronik asit,ozon) ve egzersizi programları son derece önemlidir.

Omuz ağrılarının değerlendirilmesi nasıl yapılır? Hangi tetkik ve görüntüleme yöntemleri istenebilir?

Omuz ağrılarının çok büyük bölümü yumuşak doku kaynaklıdır. Omuzdaki yumuşak dokuları ve kemik yapıları değerlendirmede omuzun manyetik rezonans (MRI) görüntülemesi detaylı analiz imkanı sağlar. Röntgen filmi (x- ray) daha çok kireçlenmenin beklendiği ileri yaş hastalarında ve travma durumunda istenebilir. Omuz tomografisi de daha nadir olmakla birlikte özellikle ayrıntılı kemik yapının değerlendirilmesinde istenebilir. Sinir etkilenimi düşünülen hastalarda ise EMG tetkiki gerekebilir.Kan tetkikleri ise özellikle romatizmal rahatsızlık,enfeksiyon veya tümöral durum düşünülüyorsa istenebilir. Özellikle yansıyan ağrı düşünülüyorsa diğer organ sistemleri ile ilgili görüntüleme istenebilir (ultrason,ekg,eko,akciğer grafisi).

Omuz ağrılarında fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemi nedir?

Omuz ağrısı yapan patolojilerin çoğunda temel tedavi fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarıdır. Ameliyat gerektiren durumlarda ise ameliyat öncesi ve sonrasında fizik tedavi programına almak sözkonusudur. Omuz rahatsızlıklarının uzun süreli kontrolünde, tekrarının önlenmesinde eklemi korumak, zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak son derece önemlidir.

Omuz ağrıları ile ilgili sorularınızı aşağıya yorum olarak yazın ya da 444 76 86 çağrı merkezimizi arayın, uzmanlarımız cevaplasın!

17 comments

 1. merhaba . memurum. klavye yazarken, özellikle fare kullanırkn sağ omuzum çok ağrıyor. ne yapmalıyım

  1. Merhabalar Kemal Bey, geçmiş olsun.
   Uzun süre kullanımlarda kendinize molalar verdirerek. Ortopedik fare kullanarak ve çeşitli egzersizlerle (romatem youtube kanalından destek alabilirsiniz.) problemin önüne geçebilirsiniz.

   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 2. Merhaba hocam, yaklaşık 4 yıldır omuz ağrısı yaşıyorum, bu ağrılar yazın yok oluyor, kışın artıyor, son günlerde dayanılmaz bir hal aldı, 24 saat ağrıyor diyebilirim, oturuş ve yatış pozisyonu ağrının şiddetini ciddi anlamda değiştiriyor, hareketli iken ağrılar minimuma iniyor, ağrı omuzun tam olarak aşı olduğumuz bölgesinde, Dr’a gittim emar çeklidi ancak sonuç 15 gün’e çıkacak,bir gün daha dayanacak gücüm kalmadı. Bi tavsiyeniz olabilir mi? Ağrının sebebi nedir? Teşekkürler…

  1. Merhabalar Lutfi Bey, geçmiş olsun.
   Ağrılarınızın bir çok nedeni olabilir. Kas veya sinirlerden kaynaklı problemler, romatizmal rahatsızlıklar, nörolojik rahatsızlıklar gibi.
   Sonuçlarınızı ve klinik muayeneniz sonucunda bilgi aktarılabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 3. iyi günler benim askerde tuttuğum nöbetten kaynaklı sol omzumda ağrılar oluşmuştu.mr ve film çektim yıllar önce doktor omzumda iltihaplanma olduğunu söylemişti şimdi ise tendonların sıkıştığını söylediler.2 farklı hap vede 1 adet merhem kullandım birde 4 farklı egzersiz yapmam gerektiğini söylediler ilaçlar bittikten sonra ağrılar tekrardan başladı kolumu yukarı vede geriye hareket ettiremiyorum.egzersizlere devam ediyorum yapmadığım zaman ağrılar devam artıyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz.

  1. Merhabalar Emir Bey, geçmiş olsun.
   Egzersizler ve ilaçların ağrıları azaltması olumlu bir durumdur. Fizik tedavi uygulamaları ile size ve rahatsızlığınıza özel bir program planlanabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 4. Merhabalar,
  Omzumdaki ağrı için 1 ay önce ortopedi uzmanına gittim.Mr çekildi Ve mr sonucu aşağıdaki gibi çıktı. Doktor ağrı kesici ve jel verdi .1 -2 haftaya geçer dedi.Malesef geçmedi. Kolumu tam olarak kaldırıp başıma getiremiyorum.Tekrar doktora gidicem amazamanla geçme ihtimali var mı? Bundan sonra ne gibi tedavi yöntemleri olabilir.Fizik tedavi uzmanına mı gitmeliyim acaba?

  Subakromial-subkorokoid ve subdeltoid bursitis
  – Supraspinatus tendinozisi

  1. Merhabalar Ayşe Hanım, geçmiş olsun.
   İlaç ve jel kullanımıyla ağrınız geçebilir, normalde rahatsızlığınız omuzda sık görülen ve genellikle 2-3 haftada iyileşebilen bir problemdir.Ama en doğru bilgi için klinik muayene gerekmektedir.
   ilaçlar,enjeksiyon, ultrason ve fizyoterapiden yarar saglanılabilir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 5. Merhababalar yaklasik 2 aydir omzum agriyor mr cektirdim akilamda bunlar yaziyor dr ilac krem verdi gecmedi sizce bu onemli biseymi gecmesi icin sizce ne yapiyim yardimci olursaniz cok sevinirim. Mr yorumu akromioklavikular eklem hipertrofik görümünde olup kismen ödemli ve enfelame görümündedir.

  kondrit ayrica subakromial yağ planlari daralmistir.

  1. Merhabalar Bekir Bey, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurarak size uygun bir tedavi süreci planlayabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz uygulamlar ise;
   Düzenli uyumak ve vücudun ihtiyacı olan süre kadar dinlendirmek gerekir.

   • Stresten olabildiğince uzak durmak gerekmektedir.

   • Fazla tuz alımı vücutta su tutmaktadır bu yüzden tuz alımını azaltmak ve ihtiyaçtan fazla tuz kullanmamak gerekmektedir.

   • Olabildiğince fazla su tüketmek gerekmektedir. Fakat su tüketimine de dikkat etmek gerekmektedir bu noktada boy ve kilonuza göre sıvı vücudun ihtiyaç duyduğu suyu almak gerekmektedir.

   • Günde bir fincan yeşil çay tüketmek de ödeminizin atılmasına yardımcı olacaktır.

   Egzersiz videomuzdan destek alabilirsiniz, https://youtu.be/ATwkALwjua0 .

   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

   1. ahmet bey çok tesekur ederım

 6. Özellikle sol omzumda başlayıp sırtıma ve başıma vuran bir ağrı oluşuyor yaklaşık 10 yıldır böyle ağrı yanmalı şekilde oluyor. Çok şiddetli olduğu zaman başım dönüyor konuşmakta bile güçlük çekiyorum ve bütün kaslarımda bitkinlik hissediyorum. Ağrı kesici ve masajla zor geçiyor. Bende boyun fıtığı var fakat çevremde boyun fıtığı olanlar böyle birşey yaşamıyor. Farklı bir sebep olabilir mi yardım ederseniz sevinirim.

  1. Merhabalar Fatih Bey, geçmiş olsun.
   Farklı bir nedeni olabilir veya fıtığın seviyesine bağlı da olabilir. Rahatsızlıklar seviyeye göre ve fiziki,psikolojik durumlara göre hastalarda farklı yaşanabilir. Fizik tedavi bölümüne başvurarak, rahatsızlığınızın nedenine göre bir tedavi süreci planlayabilirsiniz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 7. Yaklaşık iki aydır sağ amozumda ağrı ve geriye doğru hareketlerde ciddi ağrı olup yukarı hafif geri çekme gibi basit harektelerde zorlanıyorum tetkik yaptırmadım sorun ne olabilir kireçleme olabilirmi yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhabalar Senem Hanım, geçmiş olsun.
   Omuz ağrılarının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de omuz kireçlenmesidir. Fakat net olarak teşhisinizin konulması için fizik tedavi bölümü hekiminin değerlendirmesi gerekmektedir. Gerekli durumda istenecek tetkiklerin sonucuna göre bir tedavi süreci planlanabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz

 8. Slm omuzunda yıllar once emar sonucuna göre yirtik olduğu söylendi ağrılarım çoğalıp herzamn ağrıyınca tekrar doktora gidip emar çekildim sonucu doktara daha gosteremdim emar raporunda koyu yazilan glenohumeral eklem ilişkisi normaldir. Subkorokoid bursada minimal effüzyon izlenmiştir. Akromioklavikular eklemde minimal hipertrofik dejeneratif degisiklik izlenmiştir humerus kaput posterior kesimde subkortikal milimetrik kistik dejeneratif değişiklik izlenmiştir ne yapmalıyım teşekkürler

  1. Merhabalar Fadile Hanım, geçmiş olsun.
   Omuz kas yırtıklarının tedavisinde fizik tedavi yöntemlerinden de yararlanılır. Bu amaçla, soğuk uygulama, ultrason, ağrı kesici ve kas kuvvetlendirici akım tedavileri, kuru iğneleme, bantlama ve Hilterapi (yüksek yoğunluklu lazer tedavisi) gibi yöntemleri içeren bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanabilir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.