Online Danışmanlık Onam Formu

Değerli Danışanımız,

Bu metinde hekimlerimiz veya fizyoterapistlerimiz tarafından verilecek çevrimiçi (online) danışmanlık süreciyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu aynı zamanda bir Onam Formudur.

Lütfen bu metni dikkatli bir şekilde okuyunuz ve gerekli gördüğünüz konuları doktorunuzla paylaşınız.

Sürecin İşleyişi: Yüz yüze görüşmenin kısıtlandığı ya da uygun olmadığı durumlarda sağlık açısından faydalı bir uygulama olarak çevrimiçi (online) danışmanlık/terapi uzun yıllardır tüm dünyada yapılmaktadır. Bu türden danışman-danışan karşılaşmasının başarısı danışanın hekimi ile işbirliği yapmasına ve açık iletişim kurmasına bağlıdır

– Çevrimiçi (online) görüşme sürecinde danışan ve danışmanın uygun olduğu gün ve saat için randevu belirlenir.

– Randevu için belirlenmiş gün ve saatte danışanın görüşmeye her bakımdan katılımı esastır.

– Çevrimiçi (online) görüşmeler Romatem uygulaması veya danışana iletilen link üzerinden yürütülecektir.

– Görüşmelerin nitelikli bir ortamda gerçekleşebilmesi için hızlı ve kopma olmayan internet bağlantısı ile yapılması önemlidir.

– Çevrimiçi (online) görüşme süresi ortalama 20 dakikadır.

– Çevrimiçi (online) görüşmelerde gecikme süresi en fazla 15 dakikadır. Bu süreyi aşan gecikmelerde seans iptal edilir.

Ücret: Çevrimiçi (online) danışmanlık hizmeti ücretli olarak verilecektir. Uygulama üzerinden kredi kartı ile veya size bildirilen ödeme kanalı ile ödeme yapabilirsiniz.

Gizlilik ve Sınırlar: Seans sırasında konuşulanlar siz izin vermediğiniz sürece, servis sağlayıcılardan kaynaklanabilecek sorunlar dışında sizinle danışmanınız arasında kalacaktır. Ancak doktorunuz, kendinize ya da bir başkasına zarar verme ihtimalini gözlemlediği durumlarda gerekli gördüğü bilgileri, mesleki etik ilkeleri ve yasalar doğrultusunda, yetkili mercilerle ve/veya mahkemelerle paylaşabilir.

– Çevrimiçi (online) danışmanlık sürecinde danışmanın danışana müdahalesi kısıtlı hale gelmektedir.

-Bilgilendirilmiş Onam Formunu onaylamanız durumunda doktorunuzla yapacağınız görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan ve doktorun mahremiyetinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (KVKK) çerçevesinde korunacağını taahhüt etmiş olursunuz.

– Seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun, seanstan önce alkol veya keyif verici madde kullanmayın.İnternet bağlantınızın sağlıklı olduğundan emin olun. Bu durumların sağlanmasından siz sorumlusunuz.

– Gerekli görülürse çevrimiçi (online) danışmanlık sürecinde ölçek/anket doldurmanız istenebilir.

– Terapist, danışanın yüksek yararını göz önünde bulundurarak terapi sürecinde süpervizyon almaya karar verirse, danışanın izni doğrultusunda ve kimlik bilgileri gizli tutularak süreç süpervizyona taşınabilir.

– Gerekli gördüğü takdirde terapistiniz durumunuzu değerlendirmek için bir psikiyatri uzmanıyla görüşmenizi önerebilir.

– Çevrimiçi (online) terapiye dahil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon veya başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır.

Hak ve Sorumluluklar: Danışanın psikoterapi sürecine devamı kendi sorumluluğundadır. Herhangi bir gerekçeyle danışanın görüşmeye katılamaması durumunda en az 24 saat önceden danışmanını bilgilendirmesi gerekmektedir.

– Danışmanın görüşmeyi ertelemesi ya da iptal etmesi durumunda danışan en az 24 saat önceden bilgilendirilir ve görüşmenin telafisi yapılır.

– Terapist elinde olmayan nedenlerle seansa geç gelebilir, Seansa siz geç geldiğinizde terapistiniz görüşme süresine ekleme yapmaz, seans normal zamanında biter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.