Rehabilitasyon Nedir?
WhatsApp

Rehabilitasyon, bir hastalık veya kaza sonucu bedensel yeteneklerin bir kısmını kaybetmiş kişilerin hayata yeniden uyum sağlamaları, yaşam kalitelerini yükseltmeleri, aileleri ve toplumla bir bütün içerisinde yaşamalarını sağlayan gerekli olan tüm evreleri tüm çabaları kapsayan genel bir kavramdır. Rehabilitasyonda nihai hedef ulaşabilmek için, kişinin yeniden ailesi ve toplumla bir bütün olarak yaşamasının sağlanabilmesi için uzun ve meşakkatli bir yol kat edilmesi gereklidir. Sabır, bilgi deneyim ve ekip işidir. Bu ekibin içinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ekibin yanı sıra fizyoterapistler, rehabilitasyon hemşireleri, psikologlar, konuşma terapistleri, sosyal hizmet uzmanları ve daha bir çok yan dal uzmanının da bulunması gereklidir. Kronik hastalıkların hemen tümünde erken dönem atlatıldıktan sonra rehabilitasyona ihtiyaç duyulurken, kaza sonucu olan vakalarda, afet durumlarında özellikle akut dönem ortadan kalktıktan sonra, tüm romatizmal hastalıklarda, ameliyatlardan, spor yaralanmalarından sonra, başka herhangi bir sebebe bağlı bedensel yeteneklerin bir bölümünün veya neredeyse tamamının kaybedildiği durumlarda rehabilitasyon gereklidir.