Romatem Samsun
WhatsApp
Romatem Samsun bina

Hizmet Alanları

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Manuel Terapi ve Tedavi Yöntemleri
 • Robotik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Ergoterapi (İş – Uğraş)
 • El Rehabilitasyonu
 • Konuşma Terapisi
 • Lenfödem Tedavisi
 • Ozon Tedavisi
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Elektroterapi Ünitesi
 • Bantlama
 • Skolyoz Tanı ve Tedavisi
 • Kuru İğneleme
 • Besin intolerans testleri
 • Kupa (Hacamat) Tedavisi
 • Proloterapi
 • Nöral terapi ve diğer enjeksiyon yöntemleri

Teknolojiler

 • YETİŞKİN LOKOMAT
 • SPİNAL DEKOMPRESYON CİHAZI / DRX9000C
 • ARMEO – OMUZ KOL ROBOTU
 • THERASUİT
 • EMG
 • ERİGO
 • VERTETRAC
 • REFORMER
 • PNOMOTİK KOMPRESYON
 • EN-DYNAMİC
 • HİL TERAPİ
 • ESWT
 • YATAY TRAKSİYON CİHAZLARI
 • KEMİK TARAMA CİHAZI

Tedaviler

 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
 • EL REHABİLİTASYONU
 • ERGOTERAPİ (İŞ-UĞRAŞ TERAPİSİ)
 • KONUŞMA VE YUTKUNMA TERAPİSİ
 • LENF ÖDEM TEDAVİSİ
 • PEDİATRİK REHABİLİTASYON
 • SKOLYOZ TEDAVİSİ
 • OZON TEDAVİSİ
 • NÖRAL TERAPİ
 • KURU İĞNELEME
 • KUPA (HACAMAT) TEDAVİSİ
 • ELEKTROTERAPİ
 • KİNEZYOLOJİK BANTLAMA
 • MANUEL TERAPİ
 • ESWT (ŞOK DALGA TEDAVİSİ)
 • HİLL TERAPİ (YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER TEDAVİSİ)
 • AMELİYATSIZ BEY-BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ
 • FELÇ TEDAVİSİ
 • KLİNİK PİLATES
 • TOPUK DİKENİ
 • FİBROMİYALJİ
 • PROLOTERAPİ
 • YATAKLI TEDAVİ SERVİSLERİ
 • DUYU BÜTÜNLEME ÜNİTESİ

Romatem Samsun Doktorlarımız