Serebral Palsi (CP)
WhatsApp

Serebral palsi (SP) nedir?

Serebral palsi (SP) terimi, bebeklikte veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve vücut hareketi, kas koordinasyonu ve dengeyi kalıcı olarak etkileyen nörolojik bozukluklardır. SP, kas hareketlerini kontrol eden beynin bölümünü etkiler. Serebral palsili çocukların büyük çoğunluğu onunla birlikte doğar, ancak aylar ya da yıllar sonrasına kadar hastalık saptanamayabilir. Serebral palsi’nin erken bulguları genellikle bir çocuğun 3 yaşına gelmeden ortaya çıkar.

Serebral Palsi (CP)

En yaygın belirtileri:

 • İstemli hareketlerde (ataksi) kas koordinasyon eksikliği
 • Sert veya sıkı kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)
 • Bir ayakla veya bacak sürüklenerek yürüme
 • Ayak parmakları üzerinde yürüme
 • Çok sert ya da çok yumuşak kas tonusu

SP’li çocuklarda yaygın olarak görülen nörolojik belirtiler ise:

 • Nöbetler,
 • İşitme kaybı,
 • Görme bozukluğu,
 • Mesane ve bağırsak kontrol sorunları,
 • Ağrı ve anormal duyumlardır.

Birkaç aylık ya da ilk üç yaşında beyin hasarı, menenjit ya da viral ensefalit nedeni ile beyinde enfeksiyon oluşması, motorlu taşıt kazası, düşme ya da çocuk istismarı nedeni ile beyinde hasar oluşması gibi nedenler SP’ye neden olabilir. Bozukluk ilerleyici değildir, yani beyin hasarı tipik olarak zamanla kötüleşmez. SP kalıtsal değildir.

Serebral palsi ve motor kontrolü nedir?

Beyin, insanlara mümkün olduğunca bağımsız yaşama imkânı tanıyan her türlü motor fonksiyonu kontrol eder. Motor kontrolü kişinin elini uzatabilmesi için gerekli olan bir kontrol sistemidir. Beyindeki motor kontrol merkezleri zarar gördüğünde, istemli ve istem dışı motor becerileri düzgün çalışmaz. Bu anormallik, serebral felçli çocuklarda hareketin kontrolünü ve eşgüdümünü sınırlar.

Serebral palsi ile ilgili en yaygın yanlışlar:

 • SP’li çocuklar duyamıyor veya anlamıyor. Bazen serebral palsi neden olduğu beyin hasarları işitme ve dili etkileyebilir. Bununla birlikte, konuşmada ortaya bozukluklar, duyamayacağı veya anlamayacağı anlamına gelmez.
 • SP’li çocuklar tekerlekli sandalyeyle sınırlıdır. Serebral palsi olan bazı çocuklar tekerlekli sandalye desteğine ihtiyaç duyarken, çoğu bağımsız olarak veya koltuk değneği ile yürüyebilir.
 • SP giderek kötüleşir. Serebral palsi beynin normal gelişimini doğumdan önce veya doğumdan kısa bir süre sonra etkiliyor olmasına rağmen bu beyin hasarı kötüleşmez. Uygun bakım ve tedavi, zaman içinde mobiliteyi geliştirebilir.
 • SP’li çocuklarda zeka sorunları bulunur. Beyin felci bazı çocuklarda beynin zarar görmesi sonucu öğrenme bozukluklarıma neden olabilir. Bununla birlikte, birçok SP hastasında ortalama veya daha yüksek bir zeka vardır.
 • SP düzeltilebilir. Bu durum için herhangi bir tedavi mevcut değildir, ancak serebral palsili çocukların yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok tedavi vardır.

Serebral palsi’nin sebepler ve riskleri nelerdir?

Serebral palsi; fetüs veya bebek beyninin hasar görmesinden kaynaklanır. Beynin düzgün gelişimini önleyen sebepler doğumdan önce, nöbet sırasında veya doğumdan sonraki beş yıl içinde nörolojik hasarlardan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Motor işlevini kontrol eden beynin zarar görmesi, SP’li çocukların duruş, denge ve harekette sıkıntılar yaşamasına neden olur. Bu sakatlık kas hareketini etkilemekle birlikte, hastalık kaslarla veya sinirlerle ilgili sorunlardan kaynaklanmaz. Sadece gelişimsel beyin hasarından kaynaklanır.

Ebeveynlerin sıkça sorduğu ilk soru şudur: Çocuğumun beyin hasarına ne sebep oldu? Beyin hasarına neden olabilecek pek çok sorun var:

 • Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar
 • Beyinde kanama
 • Doğum öncesi, doğum sırasında veya doğumdan sonra beyinde oksijen eksikliği
 • Prenatal alkol ve uyuşturucuya maruz kalma, balıktan cıva zehirlenmesi ve çiğ / az pişmiş etten alınan toksoplazmoz
 • Kafa yaralanmaları doğum sırasında veya bebeklik ilk birkaç yıllarında devam eder.

Her serebral palsi vakası net bir açıklamaya sahip değildir. Olguların %20 ila %50’sinin nedeni bilinmemektedir. Beyinde kanama gibi erken doğumlarda daha sık ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle prematüre doğan bebekler beyin felci geliştirme riski altındadır. Tahminler, serebral palsi olanların % 10 ila % 30’unun erken doğduğunu gösteriyor.

Serebral palsinin belirti ve bulguları nelerdir?

Serebral palsinin belirtileri her çocuk için farklıdır. Serebral palsinin en yaygın bulgu ve belirtileri şunlardır:

 • Vücudun bir tarafında hareket ile ilgili sorunlar
 • Sert kaslar
 • Aşırı veya gevşek refleksler
 • İstemsiz hareketler veya titreme
 • Koordinasyon ve denge eksikliği
 • Salya
 • Yutma veya emme problemleri
 • Konuşma (dizartri) ile ilgili zorluk
 • Nöbetler
 • Gecikmiş motor becerileri
 • İnkontinans
 • Gastrointestinal problemler

Gelişmekte olan bir beynin hasar görmesi, serebral palsi ile ilişkili hareket problemleri dışındaki sorunlara neden olabilir. Serebral palsinin yanında mevcut olabilecek diğer durumlar şunlardır:

 • Görme veya işitme engeli
 • Öğrenme bozuklukları
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Konuşma yoluyla iletişim kuramama

Serebral palsi nasıl tedavi edilir?

Serebral palsi tedavi edilemez, ancak tedavi genellikle çocuğun yeteneklerini geliştirir. Genel olarak, daha erken tedavi, çocukların gelişimsel engellerinin üstesinden gelme ya da onlara meydan okumak için yeni yollar öğrenme şansı sağlar. Erken müdahale, destek tedavileri, ilaçlar ve ameliyat birçok kişinin kas kontrolünü iyileştirmesine yardımcı olabilir. Tedavi, fiziksel ve ergoterapi, konuşma terapisi, nöbetleri kontrol etmek, kas spazmlarını rahatlatmak ve ağrıyı hafifletmek için ilaç kullanılabilir. Anatomik anormallikleri düzeltmek veya sıkı kasları gevşetmek için ameliyat, brace, diğer ortodontik cihazlar, tekerlekli sandalyeler, yürüyen merdivenler ve bilgisayar destekli iletişim araçları kullanılabilir.

Beyin felci geçiren çocuklar için erken tedavi önemlidir çünkü gelişmekte olan beyin ve vücut daha esnektir. Bu süre zarfında bazı çocukların durumunu düzeltmek veya iyileştirmek için daha fazla imkan bulunur.

Tedavi, çocuğun sorunlarını iyileştirmek veya tam olarak düzeltmek üzerine odaklanmaz. Daha ziyade, çocuğun gelişimini desteklemek ve böylece mümkün olduğunca bağımsız yaşayabilmektir. Aslında, serebral palsli birçok çocuk tamamen kendine yeterli ve tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmektedir.

Serebral felçli çocuklar terapi ve diğer tedavilerin yardımıyla motor becerilerini geliştirebilirler. Ebeveynler, çocuğunu etkili bir şekilde tedavi edebilmek için çok disiplinli bir uzman ekibi aramalıdır.

Multidisipliner bir ekip için aşağıdaki uzmanlarla birlikte çalışılabilir:

 • Gelişimsel pediyatristler
 • Nörologlar
 • Psikologlar (yetenek ve davranışları değerlendirmek için)
 • Ortopedik cerrahlar
 • Fizyoterapistler
 • Solunum terapistleri
 • Konuşma terapistleri
 • Beslenme uzmanları
 • Ergoterapisti
Uzman Doktorlarımızdan Bilgi Almak İçinFormu Hemen Doldurun.

Uzman Doktorlarımızdan Bilgi Almak İçin Whatsapp Üzerinden Mesaj Gönderin.

WhatsApp Mesaj