Romatem
444 76 86 SİZİ ARAYALIM WhatsApp Hasta İletişim+905492046053

E-RANDEVU OLUŞTUR

WhatsApp

Kocaeli

ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
 • FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
 • AMELİYATSIZ BEL VE BOYUN TEDAVİSİ
 • SES DALGALARI İLE TERAPİ
 • YÜRÜME BANDI
 • PROLOTERAPİ (UYARI TEDAVİSİ)
 • REFLEKSOLOJİ (SİNİR UÇLARININ UYARILMASI)
 • ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
 • MANUEL TERAPİ ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 • EL REHABİLİTASYONU
 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
 • HİDROTERAPİ
 • ERGOTERAPİ (İŞ - UĞRAŞ)
 • KARDİYAK REHABİLİTASYON
 • KONUŞMA TERAPİSİ
 • LENFÖDEM TEDAVİSİ
 • OZON TEDAVİSİ
 • PEDİATRİK REHABİLİTASYON
 • PRP
 • REFLEKSOLOJİ MASAJI
 • SKOLYOZ TANI ve TEDAVİSİ
 • YATAN HASTA TEDAVİ ÜNİTESİ
 • ELEKTROTERAPİ ÜNİTESİ
 • BANTLAMA
 • MASAJ
 • KURU İĞNELEME
 • KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON
 • AFAZİ (KONUŞMA TERAPİSİ)
 • HİDROTERAPİ
 • NÖROLTERAPİ (ENJEKSİYON YÖNTEMİ)
 • REFLEKSOLOJİ (SİNİR UÇLARININ UYARILMASI)
 • ESWT Şok Dalga Tedavisi
 • OZON TEDAVİSİ (OKSİJEN TEDAVİ)
 • PROLOTERAPİ (UYARI TEDAVİSİ)
 • LOKOMAT - Yürüme Robotu
 • HIL TERAPİ- Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi
 • SPINAL DEKOMPRESYON SİSTEMİ DRX 9000
 • VERTETRAC- Dikey Traksiyon
 • PEDİATRİK LOKOMAT
 • MAGNETOTERAPİ
 • ERİGO
 • KEMİK DANSİTOMETRESİ
 • MANYETİK ALAN
 • PNÖMATİK KOMPRESYON CİHAZLARI
 • RÖNTGEN CİHAZI
 • Bel Fıtığı
 • FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
 • Boyun Fıtığı
 • Boyun Ağrısı
 • Bel Ağrısı
 • Sırt Ağrısı
 • ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
 • Çapraz Bağ Yaralanmaları
 • Menisküs Yırtılması
 • Spor Yaralanmaları
 • MANUEL TERAPİ ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
 • Klinik Rijit ve Kinezyolojik Bantlama
 • Hemipleji -İnme
 • Felç Rehabilitasyonu
 • Parkinson Hastalığı MS
 • Serebral Palsi CP,Spina Bifida
 • Vertigo
 • ERGOTERAPİ (İŞ - UĞRAŞ)
 • EL REHABİLİTASYONU
 • HİDROTERAPİ
 • KARDİYAK REHABİLİTASYON
 • KONUŞMA TERAPİSİ
 • LENFÖDEM TEDAVİSİ
 • PEDİATRİK REHABİLİTASYON
 • OZON TEDAVİSİ
 • REFLEKSOLOJİ MASAJI
 • PRP
 • SKOLYOZ TANI ve TEDAVİSİ
 • ELEKTROTERAPİ ÜNİTESİ
 • YATAN HASTA TEDAVİ ÜNİTESİ
 • BANTLAMA
 • KURU İĞNELEME
 • MASAJ
 • KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON