Medicinsko Osoblje


Dr. Marina Vukovic

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije


Pt. Marija Generalović

Specijalista primijenjene fizioterapije


Pt. Spasoje MIKOVIĆ

Specijalista primijenjene fizioterapije


Pt. Dragana Miranović

Specijalista primijenjene fizioterapije

ROMATEM Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi


Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije