Šta je radna terapija?

Radna terapija, To je program terapije i rehabilitacije koji ima za cilj povećanje kvalitete života omogućavajući pojedincima da steknu samostalnost i životne uloge u svakodnevnom životu, zanimanjima i aktivnostima. Fizički invalidi i psihički bolesnici stječu samopouzdanje tako što radnom terapijom poboljšavaju svoje sposobnosti oštećene bolešću. Osnovna svrha radne terapije je omogućiti ljudima da učestvuju u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Occupational Therapy

Radni terapeuti postižu ovaj cilj razvijanjem vještina pojedinaca i zajednica da rade aktivnosti koje žele, trebaju ili se od njih očekuju, ili organiziranjem aktivnosti ili okruženja na način koji omogućava ljudima da bolje učestvuju. Iz tog razloga, radna terapija se fokusira na povećanje kompetencije pojedinaca organiziranjem osobe, aktivnosti, okruženja ili nekih ili svega toga kako bi se povećala društvena participacija. Na primjer; U radno-terapijski radni prostor uključeni su načini prelaska sa kreveta na invalidska kolica pacijenta, pribor za jelo sa promijenjenim drškama za osobe koje nemaju hvat ruke, pravilne navike kretanja u držanju radi sprječavanja zdravlja struka i vrata i profesionalne povrede na radu. radna terapija; uzima u obzir psihološke, fizičke, emocionalne i kognitivne aspekte osobe. Cilj mu je da se osobe sa invaliditetom usmjere na rad, da dobiju stručnu obuku i da budu uspješniji na svom radnom mjestu.