KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

 • Sağlıkta Hizmet Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • İç tetkikler ve öz değerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek.
 • Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi ve SHKS ile ilgili eğitim faaliyetlerini Eğitim koordinatörünün Görev Tanımı kapsamında gerçekleştirmek.
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistiki verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesini amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistiki verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak.
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlenmelerin revizyonunu takip etmek.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.

KOMİTELERİMİZ;

 • Hasta Güvenliği Komitesi: Hasta güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin  belirlenmesine, hastalara sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecek muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik Hasta Güvenliği Komitesi kurulmuştur.
 • Çalışan Güvenliği Komitesi: Hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu yönde etkileyecek güvenli bir ortam yaratarak çalışan güvenliği sağlamak için Çalışan Güvenliği Komitesi kurulmuştur.
 • Eğitim Komitesi: Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Hizmet İçi Eğitimler, Uyum Eğitimleri, Hastalara Yönelik vb. eğitimleri organize ve kontrollerin sağlanması amacıyla Eğitim Komitesi kurulmuştur.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Hastanemizde tedavi bakım hizmeti verilen tüm alanlarda enfeksiyon kontrol çalışmalarının etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesi için yöntemlerinin belirlenmesi ve kontrollerinin sağlanması amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulmuştur.
 • Tesis Güvenliği Komitesi: Hastanemizde çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek tehlikelere karşı önlemleri organize ve kontrol etmek için Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur.