Robotik Rehabilitasyon Nedir?

Robotik Rehabilitasyon, robotik tedavi, mekanik cihazların rehabilitasyon amacı ile kullanılmasıdır. Bu cihazlarda bulunan sensör ve geri bildirim sistemleri rehabilitasyonun başarısına önemli ölçüde katkı sağlar. Robotik rehabilitasyon (robotik tedavi) ve sanal gerçeklik günümüzde giderek artan ölçüde modern tıbbın bir parçası haline gelmektedir. Robotik cerrahi gibi teknolojinin kullanıldığı tıp alanlarından biri de rehabilitasyondur. Özellikle nörolojik rehabilitasyonda değişik robotik cihazlar yardımıyla iyileşme ve fonksiyonu geri kazanma süreci hızlandırılabilmektedir. Bu robotik teknolojiler, klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. İnme (felç), omurilik yaralanmaları (parapleji, tetrapleji), travmatik beyin hasarları, serebral palsi, ortopedik nedenli yürüme bozuklukları, kol ve el kullanım yetersizlikleri ve Multipl Skleroz, Parkinson hastalığı gibi değişik nörolojik hastalıklarda robotik teknolojilerden yararlanılmaktadır. Robotik rehabilitasyonda en yaygın olarak kullanılan cihazlar yürüme robotları, omuz-kol robotları, el-parmak robotları, akım tedavisiyle kombine edilmiş dikey pasif hareket cihazları ve yerçekimsiz yürüme sistemidir.

Robotik rehabilitasyonun avantajları nelerdir?

 • Robotik rehabilitasyon sistemlerinin en önemli avantajı, normal aktiviteye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarmasıdır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme ve hareket şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişir.
 • Daha uzun ve yoğun fonksiyonel eğitim seansları sayesinde manuel tedavilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlı ilerlemeler sağlanır.
 • Terapistin fiziksel yorgunluğunu ortadan kaldırır. Kullanım için tek terapist yeterlidir.
 • Hastanın yürüme ve diğer hareket aktiviteleri kolay bir şekilde denetlenir ve değerlendirilir.
 • Yürüyüş modeli ve destekleyici güçler fonksiyonel eğitime uyum sağlamak için hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak ayarlanabilir.
 • Görselleştirilmiş performans geri bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu sağlanır.
 • Bilgisayar destekli değerlendirme ölçekleri ile hasta gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesi mümkün olur.
 • Eğer gerekirse robotik tedaviden manuel rehabilitasyon eğitimlerine kolay bir şekilde geçiş yapılabilir. Bu eğitimlerle kombine bir şekilde başarılı bir şekilde uygulanabilir

Robotik yürüme cihazları

Yürüme robotu (Robot destekli yürüme sistemi), travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanılan robotik yürüme rehabilitasyon sistemidir. Hastanın vücut ağırlığının büyük kısmını alarak eklemlerinin rahat hareket etmesini sağlayan ve normal yürüyüş kalıbının tekrar kazanılmasını amaçlayan bir tedavi seçeneğidir.

Nasıl etki eder?

Nöroplastisiteye dayalı “göreve-özgü öğrenme” kavramı, sürekli tekrarlamalar ve yoğun eğitimler sayesinde, günlük hayatın aktivitelerinin eğitimle elde edilebileceğini ve geliştirilebileceğini savunur. Robot destekli yürüme sistemi tedavisi bu talebi karşılar. Yapılan çalışmalarda, yaralanma veya hastalık sonrası yürüme kalıbı etkilenmiş hastalarda, tekrarlayan yürüme hareketi ile yeni uyarım yolları oluşarak beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.  Fonksiyonel hareket ve duyusal uyarı, MS (multiple skleroz),serebral palsi veya diğer nörolojik hastalıkların yanı sıra, felç, omurilik yaralanması ve travmatik beyin hasarlı hastaların nörolojik rehabilitasyonunda önemli bir rol oynar.

Robot destekli yürüme sistemi nasıl çalışır?

Tedaviye alınacak hasta, önce vücuduna giydirilen taşıyıcı giysi aracılığı ile cihaz içine alınır. Vücut ağırlığı tamamen cihaza aktarıldıktan sonra, hastanın bacaklarına robotik yürütücü aparatlar bağlanır. Yürüme bandı üzerinde normal yürüme kalıbını oluşturacak şekilde kısmi yük aktarımı yapılarak hasta yürümeye başlatılır. Robotik yürütücüler algılayıcı sensörleri yardımıyla, yürüme sırasında aktif hareketi ortaya çıkarmayı ve güçlendirmeyi hedeflerler. Bu sırada hasta önündeki aynadan veya sanal gerçeklik ekranından yürüyüşünü takip edebilir.

Robotik yürüme tedavisinden kimler yararlanabilir?

Lokomat Yürüme Robotu

Robotik yürüme tedavisinin birincil hedefi kaybolmuş veya bozulmuş yürüme yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme ve diğer nörolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere, yürüme yeteneğini bozan nörolojik ve ortopedik birçok rahatsızlıkta robotik yürüme tedavisinden faydalanılabilir.

Çocuk hastalar robotik yürüme tedavisine girebilir mi?

Pediatrik ortez imkanlı Robot destekli yürüme sistemi cihazı sayesinde, serebral palsi, travmatik beyin hasarı veya diğer nörolojik bozukluklara bağlı olarak yürüme işlevi bozulmuş çocuk hastalar robotik yürüme eğitimine alınabilirler. Çocuklar için geliştirilmiş özel aparatlar, bu hastalar için konforu ve optimal uyumluluğu sağlayarak, yetişkinler için üretilmiş versiyonla aynı fonksiyonel faydaların elde edilmesini mümkün kılar. Pediatrik Yürüme robotu yaklaşık 4 yaşından itibaren, yürüyüş bozukluğu olan çocuk hastaların rehabilitasyonlarında başarı ile kullanılmaktadır.

Omuz-kol robotu

Omuz-kol robotu (Armeo), nörolojik veya ortopedik nedenlere bağlı olarak omuz ve kol fonksiyonların kayıp yaşayan hastalarda rehabilitasyonun erken dönemlerinden itibaren kullanılabilen bir robotik teknolojidir.

Armeo Power Omuz Kol Robotu

 

Kol ve omuzda motor becerileri restore eden, hastanın kondisyonunu artıran, doğru hareketlerin tekrarlayıcı şekilde yapılması yoluyla merkezi sinir sistemindeki organize edici biyolojik alt yapıyı uyaran bir tedavi yöntemidir. Sanal gerçeklik ile entegre edilmiş oyun görevleri şeklinde uygulanır. Bu şekilde tedavi eğlenceli hale getirilerek hasta uyumu arttırılmış olur.

El-parmak robotu

El-parmak robotu (Amadeo) baş parmak dahil, her parmağın bağımsız olarak tek tek veya bir arada çalışmasını sağlayan tek mekatronik parmak rehabilitasyonu cihazıdır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilen el ve parmak motor işlev bozukluklarında kullanılmaktadır.Amadeo El Parmak Robotu

Cihaz patenli mekanizması ile hasta elin hareket etme ve doğal kavrama hareketini taklit eder. Hareket ve kuvvet hastanın diğer ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Tedavi esnasında hasta cihazın önünde rahat konumda oturur. Hastanın kolu desteklenir ve parmaklar cihaza takılır. Böylelikle otomatik hareket dizisi için hasta hazırlanmış olur.

Hastanın gereksinimlerine bağlı olarak pasif veya aktif hareketler yaptırılır. Bunlar aynı zamanda sensörler yardımıyla cihaza kaydedilir. Bu sistemin en önemli özelliği , el cerrahisi geçiren hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonuna olanak tanımasıdır. El cerrahisinden sonra yeterli rehabilitasyon yapılmamış hastalarda ameliyatların başarı oranı düştüğünden, robotik sistemle el rehabilitasyonu çok önemlidir. Diğer robotik sistemlerde olduğu gibi beyin ve omurilik hasarlarından sonra veya ellerdeki sinir kesilerine bağlı felçlerin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.

Dikey pasif hareket cihazı

erigo e1592318620615

Dikey pasif hareket cihazı (Erken Dönem Felç Mobilizasyon Cihazı), tilt table, sürekli pasif hareket cihazı ve fonksiyonel elektrik stimülasyonu dediğimiz üç cihazın birleşiminden oluşan, hareket edemeyen ve yatağa bağımlı olan hastaların,özellikle tedavilerinin erken dönemlerinde yoğun şekilde kullanılabilen bir cihazdır. Erken Dönem Felç Mobilizasyon Cihazı, inme, omurilik yaralanması, Parkinson hastalığı gibi çeşitli hastalıklar sonucunda, hareket kabiliyeti oldukça kısıtlanmış veya kaybedilmiş, yoğun rehabilitasyon programına ihtiyaç duyulan hastalarda uygulanabilmektedir. Erken Dönem Felç Mobilizasyon Cihazında kullanılan robotik teknolojiye dayalı rehabilitasyon ile hastanın kaybedilen hareket yeteneğinin olabildiğince erken kazanılması sağlanarak, eklem kısıtlılıklarının ve olası yatak yaralarının önüne geçilmesinin yanında, hastanın erken dönemde dikey konuma getirilmesinin dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerine olumlu etkilerinden de yararlanılır. Erken Dönem Felç Mobilizasyon Cihazı’nun erken dönemde rehabilitasyon programında kullanılmasıyla birlikte hastanın motivasyonu olumlu etkilenerek rehabilitasyon süreci de hızlandırılmış olur.

Yerçekimsiz yürüme sistemi

Yerçekimsiz yürüme sistemi (AlterG®), NASA hava basıncı teknolojisini kullanan Anti-Gravity Treadmill ™ ile acı çekmeden hareketliliği ve sağlıklı yaşamı iyileştirmeyi ve fiziksel performansı arttırmayı sağlar.Alter G

AlterG® Anti-Gravity Koşu Bandı™, patentli NASA Diferansiyel Hava Basıncı (DAP) teknolojisini, hassas bir hava kalibrasyon sistemini ve gerçek zamanlı bilgileri bir araya getirir. Kütleçekim yükünü ve vücut ağırlığını % 1’lik artışlarla eşit bir şekilde azaltmak için basınçlı bir hava odası kullanan AlterG, hastaların ve sporcuların sınırsız ve ağrısız bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Sporcu rehabilitasyonu yanında nörolojik ve ortopedik nedenli fonksiyon kayıplarından da başarıyla uygulanabilir.

Robotik Rehabilitasyon ile sorunlarınızla ilgili bilgi almak için hemen bizi arayın. 444 76 86

 

 

 

26 comments

 1. Merhaba 2003 ten beri MS hastasıyım. Düşme sonucu geçirdiğim atak ile yürüme fonksiyonunda büyük bir gerileme yaşadım; ayrıca omuriliğimde MS bağlantılı birçok lezyon var. destek almadan yürüyemiyorum. Trabzon da ikâmet ediyorum. Yönteminiz benim için faydalı olabilir mi? Orda yatılı tedavi alma şansım var mı? Bir de merkeziniz yakın şehirlerde var mıdır?bilgilendirebilir misiniz?

  1. Merhabalar Gülşen Hanım, geçmiş olsun.
   Tedavi sürecinde eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, kas kuvvetlendirme egzersizleri, denge ve yürüme eğitimleri, nörofasilitasyon teknikleri gibi konvansiyel tedavi yaklaşımları ile birlikte robotik rehabilitasyon, havuz tedavileri, ayna tedavileri, zorunlu kullanım tedavileri, sanal gerçeklik tedavileri, biofeedback, fonksiyonel nöromusküler elektriksel stimülasyon, transkranial magnetik stimülasyon teknikleri gibi daha yeni ve ileri rehabilitasyon yaklaşımları kullanmaktayız.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 2. Merhabalar İzmit şubenizde yatılı olarak rehabilite sağlıyor musunuz?

  1. Merhabalar Feride Hanım, geçmiş olsun. Kocaeli Hastanemizde yatılı olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıntılı bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 3. Merhaba. Annem 80 yaşında. 14 eylülde pıhtı sonucu SVO gelişti. Sol hemiplejisi var Bilinç açık Ama biraz uyku hali mevcut. Şu an yoğun bakımda. Çarşamba günü servise çıkacak. Sizde bir iyileşme sağlayabilir miyiz? Şu an Ispartadayız Hastamızı getirebilir miyiz?.

  1. Merhabalar Meral Hanım, geçmiş olsun.
   Robotik rehabilitasyonun faydası olmaktadır. Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz için epikriz bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzerinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz. Bu sayede hastamız hakkında sizlere geri dönüş sağlayabiliriz.

 4. Sırtımda ve omuriliğimin üst tarafına yakın yerde sürekli ağrılar oluyor bu opoerasyon fayda sağlar mı?

  1. Merhabalar Duygu Hanım, geçmiş olsun.
   Robotik Rehabilitasyon daha çok A grubu hastaları; travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan hareket kaybı durumlarında, hareket yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için uygulanan bir tedavi sürecidir.
   Ağrılara yönelik Egzersiz ve Fizik Tedavi, İlaç tedavisi ve İstirahat temelli bunun yanısı hil terapi, sıcak- soğuk uygulamalar gibi bir çok tedavi yöntemi uygulanmaktadır.Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzerinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz.

 5. Kaç seans uygulanırsa yürüyüşte düzelmeler meydana gelir acaba? bu operasyonu yaptıran var mı arkdşlar

  1. Merhabalar Rahmi Bey, geçmiş olsun.
   Seans sayısı hastamızın durumuna, tedaviye yanıt verme süresine göre değişmektedir.
   30 seans olarak planlanıp dahada uzayabilmektedir. Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz için MR sonuçlarınızı ve hasta hikayenizi bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzerinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz.

 6. Ben bu operasyonu uygulattım ve sonuç gerçekten şaşırtıcı oldu. Daha önce hiç bu kadar rahat hissetmemiştim. Aletler sayesinde sağlığıma kavuştum diyebilirim

  1. Merhabalar Yaşar Bey, geçmiş olsun.
   Merhabalar Emine Öcal, geçmiş olsun.
   Olumlu dönüşünüz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

 7. Bu operasyon tam olarak kaç seans sürüyor acaba bilgi alabilmemiz mümkün müdür hocam?

  1. Merhabalar Ajda Hanım, geçmiş olsun.
   Seans sayısı hastamızın durumuna, tedaviye yanıt verme süresine göre değişmektedir.
   30 seans olarak planlanıp dahada uzayabilmektedir. Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz için MR sonuçlarınızı ve hasta hikayenizi bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzeinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz.

 8. Ben İstanbulda ikamet ediyorum acaba iletişim bilgilerinizi rica edebilir miyim? Operasyon yaptırmak istiyorum

  1. Merhabalar Ediz Bey, geçmiş olsun.
   İstanbul’da Şişli, Gaziosmanpaşa, Göztepe, Maltepe ve Pendik’te hizmet vermekteyiz. Bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzeinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz.

 9. Kızıma yaptırdım oldukça faydalı oldu. Tereddütte olan var ise şiddetle tavsiye ederim. Neticede teknoloji gelişti teknolojiye güvenin

  1. Merhabalar Bilge Hanım, geçmiş olsun.
   Olumlu dönüşünüz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

 10. Bu yöntem sanırım beyindeki tüm merkezleri uyararak daha kolay hareket imkanı sağlıyor

  1. Merhabalar Berker Bey, geçmiş olsun.
   Robotik rehabilitasyon sistemlerinin en önemli avantajı, normal aktiviteye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarmasıdır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme ve hareket şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişir.

 11. Ben bu operasyonu uyguladım gerçektn çok faydası oldu. denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar

  1. Merhabalar Emine Öcal, geçmiş olsun.
   Olumlu dönüşünüz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

 12. Benim omuriliğimde zedelenme oluştu acaba robotik rehabilitasyon buna %100 çare olur mu arkadaşlar

  1. Merhabalar Halim Bey, geçmiş olsun.
   Omurilik zedelenmelerinde fizik tedavinin yanı sıra robotik rehabilitasyon uygulamalarını yapmaktayız.Robotik tedaviler tedavinin etkinliğini arttırmaktadır. Her hastamızda aldğımız yanıt farklı olmaktadır. Robotik rehabilitasyonun faydası olmaktadır. Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz için MR sonuçlarınızı ve hasta hikayenizi bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzeinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz.

 13. Gerçekten iyileştirme kazandırıyor mu? Bilen bir uzman bana bilgi verebilir mi acaba duruma göre bu işlemi uygulatmak istiyorum

  1. Merhabalar Çetin Bey, geçmiş olsun.
   Hastalarımızın tedavi sürecinde büyük oranda faydalı bir rehabilitasyondur. Tabi ki hastalığın seviyesi, hastamızın fiziki özellikleri, hastalık hikayesine göre değişimler göstermektedir. Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz için MR sonuçlarınızı ve hasta hikayenizi bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzeinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.