Çocuk Diz Ağrıları

Eklem ağrısı, çocuklukta sıktır. İnflamatuvar ve inflamatuvar olmayan durumlarda eklem ağrısı olabilir. Birinci basamakta çocuklarda en sık rastlanılan kas iskelet sistemi şikayeti diz ağrısı (%33) ve diğer eklem ağrılarıdır (ayak bileği, el bileği ve dirsekler %28). Çoğu şikayet genellikle benign karakterdedir ve travma, aşırı kullanım veya gelişimsel varyasyonlara örneğin, hipermobilite ve (önceden ‘büyüme ağrıları’ olarak bilinen) çocukluğun benign nokturnal ekstremite ağrısına bağlanabilir.

Doğum zamanında küçücük olan kemikler, yaklaşık 17-18 yaşlarına kadar bir dizi karmaşık süreçten geçerek büyümesini ve gelişmesini tamamlar. Kollar daha büyük oranda omuz ve el bileğinden uzarken, bacaklar yüzde 70-80 oranında diz bölgesinden uzar. Bu hızlı büyüme, çocukların sık şikayet ettiği ağrıların nedeni olabilir Ağrılar daha çok, kemiğin büyüme hızından daha çok çevresindeki kas, tendon ve bağlar gibi yumuşak dokulardaki zorlanmalar ve gerilmeler sonrasında oluşan ödemden kaynaklanır   Ancak yine de  bu bölgede enfeksiyon, travma ve tümörlerle sıklıkla karşılaşılabildiğinden, bir uzmanın  muayene etmesinde fayda vardır.

Çocuklarda diz ağrısı nedenleri?

Büyüme Ağrısı (Çocukluğun Benign Nokturnal Ekstremite Ağrısı)

Çocuklar genellikle gündüz yaptıkları aktiviteler sonrasında akşama doğru veya geceleri ağrıdan yakınır Ancak, sabah olduğunda genellikle şikayetleri geçer. Bu ağrıların aşırı efor sonrasında da arttığı gözlenir.Daha çok dizin üst ve alt tarafındaki kısımlarda bulunan kaslarda ortaya çıkan büyüme ağrılarının tedavisi için dinlenilebilir, masaj ya da basit ağrı kesicilerden yararlanılabilir. Bunlardan sonuç alınmaz ve gün boyu süren ağrı, şişlik, kızarıklık ve yürümede zorluk gibi sıkıntılar devam ederse çocukların bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Travma ve Epifiz Plağı Yaralanmaları

Uzun kemik olan kol ve bacaklardaki kemiklerin orantılı bir şekilde uzamaları gerekir Herhangi bir orantısızlık, diz ekleminde bir sorunun habercisi olabilir.Bu sorunların başında epifiz plağı yaralanmaları geliyor. Kemiklerin uç kısmındaki büyüme plakaları olan epifizler, çocukluk döneminde henüz kemikleşmemiş haldedir. Dolayısıyla henüz kıkırdak olan bu yapı, aşırı spor yapma ya da zorlanma sonucunda zarar görebiliyor.  Ayrıca aşırı spor ya da yaralanma gibi oluşan travmalar bu bölgede menisküs ve bağlarla büyüme plaklarında hasara neden olabilir Tüm bunların sonucunda da dizdeki büyüme plağı etkilenir, alt bacak kemiklerinin uzamasında eşitsizlikler veya deformiteler ortaya çıkabilir.  Çocukların düşme veya darbeye maruz kalması sonucu oluşan travmalarda, ağrı, şişlik, morluk, hassasiyet ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilere görülür Travmalarda, büyüme ağrılarından farklı olarak, bölgesel ağrı yaşanır ve beraberinde morluk ile şişlik görülür Büyüme ağrılarında ise çocuklar daha çok her iki bacağındaki kasların üzerindeki ağrıdan şikayet eder. Bazen kalçada femur başında olan büyüme plağından başın kayması (femur başı epifiz kayması), perthes hastalığı veya kalçanın sinoviti gibi durumlar da dizde yansıyan ağrı yapar. Ancak bunların tamamında öykü farklıdır ve ağrıya aynı zamanda aksama eşlik eder.Normal grafilerle travma sonrası  kırık veya çıkık olup olmadığı anlaşılır. Belirtilerin ve belirtilerin kalıcılığına bağlı olarak, bir MRI taraması gerekebilir.

Ön Diz Ağrısı ve Patello-Femoral Dizilim Bozukluğu

Ön diz ağrısı çok yaygındır ve en şiddetli olanı diz kapağında çıkmaya meyil ve çıkıklardır. Ön diz ağrısı, diz kapağı etrafında ve altında hissedilen, uzun süreli oturma sürelerinin (sinema ağrısı olarak da bilinir) ve merdiven çıkmanın ardından daha kötü olan ağrıyı tanımlar. Ergenlik dönemindeki kızlarda daha sık görülür ve genellikle patelladaki vastus lateralisin güçlü yanal çekimini yeniden hizalamayı amaçlayan VMO (vastus medialis obliqus) güçlendirme egzersizleri ile iyileştirilir. Tekrarlayan çıkıklara cerrahi müdahele gerekebilir.

Osgood Schlatter Hastalığı

Ergenlerde kemikleşme sırasında meydana gelen proksimal tibial apofizin oluşum ve büyümesinin bir bozukluğudur. Ön diz ağrısı çeken hastalarda, hassasiyet ve şişkinlik, egzersizle birlikte gelen kaval kemiği üst ucunda yoğunlaşmıştır. Dinlenerek rahatlar. X-ışınları apophysis parçalandığını gösterir, ancak genellikle klinik olarak belirgin olduğu için tanı koymak için gerekli değildir. Tedavi dinlenme, buz, analjezi ve bazen fizyoterapi ile semptomatiktir. Spor faaliyetlerini durdurmak veya azaltılması gerekebilir.

Osteochondritis disecans Bu duruma, en sık medial femoral kondilin lateral kısmını etkileyen subkondral kemiğin fokal bir alanının nekrozu neden olur. Üstteki kıkırdak, destek yapısını kaybettiğinde, bir parça, eklem içine düşebilir. Bu durumda adı eklem faresidir..Tekrarlayan mikro-travmanın önemli bir başlangıç faktörü olduğu düşünülmektedir. Semptomlar kroniktir, genellikle belirsizdir ve aktiviteye bağlı ağrı, dinlendikten sonra sertlik, dizde kilitlenme şeklinde olabilir.

Radyografiler, “tünel grafileri” elde edilirse genellikle tanı konur. Derecesini anlamak ve tedaviyi yönlendirmek için bir MR taraması kullanılır. Genel olarak, 11 ila 13 yaşlarındaki kızlarda, konservatif olarak tedavi edilir ve genellikle bir aktivite kısıtlama periyodu ile iyileşirler. Daha büyük çocuklarda daha zordur ve artroskopi veya açık cerrahi gerekebilir.

Enfeksiyon

Erişkinlere göre çocuklarda daha sık görülen kemik ve eklem enfeksiyonlarında (osteomiyelit, septik artrit) tablo büyüme ağrılarına göre çok daha şiddetli seyreder. Çocukların genel sağlık durumları kötüleşir. Enfeksiyonlarda, şiddetli ağrıya ateş, üşüme, titreme, şişlik, kızarıklık, lokal veya genel ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve yürümede zorluk gibi belirtiler de eklenir Değerlendirme acilen yapılmalıdır. Eklem içinde sıkışmış iltihap eklem kıkırdağında hızlı ve geri dönüşümsüz tahribata neden olur ve hızlı tanı ve cerrahi boşaltma hayatidir. İntravenöz antibiyotikler, klinik tablo yerleşene kadar (genellikle CRP normal olana kadar) ve ardından toplam iki ila altı hafta boyunca oral antibiyotikler gerekir.

İyi veya kötü huylu tümörler; Çocukluk çağında görülen iyi veya kötü huylu kemik tümörlerinin, uzun kemiklere ve özellikle de bacaklardaki uzun kemiklere daha fazla yerleşmektedir.İyi huylu kemik tümörleri çocuğun gelişimiyle birlikte belirli bir büyüklüğe ulaşır. Ekleme yakın yerlere yerleşmiş tümörler ise kaslara ve tendonlara yaptığı baskı sonucu büyüme ağrılarına benzer ağrılar ortaya çıkarabilir Ancak, iyi huylu kemik tümörlerinde ağrı hareket veya temasla ortaya çıkarken kötü huylu tümörlerde ağrı süreklilik arz eder. Diz etrafındaki tümörler sık olarak iyi huyludur ve bu durumda ağrı. Geceleri meydana gelen ve aspirin ile rahatlayan ağrı, bir osteoid osteoma için klasiktir ancak gece ağrısı ve dinlenme ağrısı, neoplastik bir lezyonun daha endişe verici bir işareti olabilir. Osteo-sarkom gibi malign tümörler, nadir olmasına rağmen, diz eklemi çevresine meyillidirler. Genellikle kısa süreli kötüleşen ağrı, kitle, kemik yıkımı ve yumuşak doku reaksiyonu ve şişme ile ilişkilidir. Yine, kalça çevresindeki tümörler diz ağrısı ile ortaya çıkabilir.

Kan Hastalıkları

Büyüme ağrılarıyla karıştırılabilen sorunlardan biri de kan hastalıkları ve lösemi. Kemiklerin de etkilendiği bu hastalıklarda hiç durmayan sürekli ağrı yaşanabilir Kan hastalıkları arasında kanamanın durmamasıyla tanınan hemofilide tabloya şişlik ve morluk eşlik edebiliyor. Lösemide de çocuk sürekli ve dinlenmeyle geçmeyen ağrı yaşıyabilir.

Romatizmal Hastalıklar

Büyüme ağrısıyla yine benzer olan başka hastalık da romatizmal hastalıklardır. Son yıllarda çocuklarda artış gösteren romatizmal hastalıklar yine sıklıkla eklemlerde ağrı ile ortaya çıkabilir. Çocuklardaki romatizmal ağrılar hem uzun sürebilir, hem de şiddetli yaşanabilir. Kas yorgunluğu, ateş ve ağız bölgesinde de aft görülmesi romatizmaya işaret edebilir. Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da reaktif artrit viral enfeksiyonlarla birlikte olabilir. Genellikle önceki bir viral enfeksiyon geçmişi vardır. Bir nezle,grip,boğaz ağrısı nedeniyle ortaya çıkabilir. Enflamatuar artrit de genellikle akut ağrıdan daha yaygın bir topallama ile gelir. Ağrı, sabah tutukluğu veya uzun süreli hareketsizlik dönemlerinden sonra sertlik olarak hissedilir. Sıcak bir ortam semptomları iyileştirir. Soğukta artar.

Eklem ağrısı çeken çocuklar fiziksel, duygusal, sosyal rol almalarında bozulmanın yanı sıra uyku bozuklukları ve yorgunluk da yaşayabilirler. Çocuklarda ve onlara bakım verenlerde artmış stres ve düşük duygudurum çocuklarda kronik kas iskelet sistemi ağrılarının gelişmesinde en önemli risk faktörüdür. Küçük çocuklar, eklem ağrısına eklemin kullanımını azaltarak ve ağrıdan şikayet etmeyerek adapte olabilirler. Bu özellikle, çocukların gelişen iskeleti ve eklem ağrısının yol açacağı anormal yürüyüş, kas spazmları ile yük dağılımı ve pozisyon bozukluğu için önemlidir.  Dolayısıyla, iyi değerlendirme için gözlem ve tam muayene gereklidir.

Çocuk Diz Ağrıları ile ilgili sorularınızı aşağıya yorum olarak yazın ya da 444 76 86 çağrı merkezimizi arayın, uzmanlarımız cevaplasın!

90 comments

 1. Merhaba benim kizim 1 yaşına girecek ve sadece poposunun uzerinde sürünüyor ara ara diz kapaklarına ellettirmiyo bağırıyor altını açarken bile bacakları ni kaldirdigim icin cok ağlıyor neden acaba yazarsaniz sevinirim tesekkurler

  1. Merhabalar Elmas Hanım, geçmiş olsun.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz ön bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 2. merhabalar
  4 yaşında olan kardeşim 1 haftadır yürürken sağ bacağının üstüne tam basamıyor ve bastırmaya çalıştığımız zaman da ağlıyor. Son zamanlarda biraz daha basıyor fakat adımını attıktan sonra parmak ucuna yöneliyor. Yatar pozisyonda ayağını ileri geri hareket ettirirken zorlanıyor. Ne yapabiliriz?

  1. Merhabalar Buse Hanım, geçmiş olsun.
   Ortopedi veya fizik tedavi hekimlerine başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 3. İyi akşamlar ben 18 yaşındayım ara ara dizlerim ağrır burda doktora gittim doktor çok merdiven çıkma dedi sağ dizimin üstüne basınca iyice bezen bi acı geliyor geçenler de bi kere sağ dizimi bükemedim ama o bir daha olmadı sağ dizim sanki sol dizime göre biraz daha sağ kısmı şiş gibi sizce ne olabilir

  1. Merhabalar Gamze Hanım, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz. Klinik muayenesi sonucunda rahatsızlığın durumu, etkilenen bölgeler, fiziki durum, eşlik eden veya edebilecek hastalıklar göz önünde bulundurularak tedavi süreci oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 4. Benim dizinin altında bir sorun var yürüyünce değil dururken değil yani Ağrı yok ama fakat diz üstü çökerken mesela çok ağrıyor üstünde duramıyorum bir çözüm bulabilir misiniz ne olurr ?

  1. Merhabalar Cem Bey, geçmiş olsun.
   Klinik muayenesi sonucunda rahatsızlığınızın durumu, etkilenen bölgeler, fiziki durumunuz, eşlik eden veya edebilecek hastalıklar göz önünde bulundurularak tedavi süreciniz oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 5. 14 yaşındayım ve uzun zamandır bazen sabah uyanmaya yakın diz kapaklarımda bir ağrı hissediyorum. Uyku sersemi olduğum için başta fark etmesem de dizimdeki eklem kısmı ağrıyor. Çok yüksek bir ağrı değil ama dizime fazla yük yükleyince yine ağrımaya başlıyor(Mesela dizden kuvvet alarak zıplayınca). Ve bazen sadece sol veya sağ bacağımda oluyor. Bu doğal bir şey mi? Yoksa doktora mı gitmem gerekiyor. Annem çok ciddiye almadığı için buraya yazdım. Cevap verirseniz mutlu olurum.

  1. Merhabalar Ayşe Hanım, geçmiş olsun.
   Ağrının şiddeti, devam etmesi süresi göz önünde bulundurularak hekime başvurmanızı öneririz. Erken tanı tedavi sürecini hızlarır.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 6. Merhaba ben 15 yaşındayım benim sol dizimde sağ dizime göre fazla çıtlama var çıtlarken ağrı yok aynı zamanda sportif akrivite yaparken de ağrı olmuyor aktif olarak futbol oynuyorum bunun sebebi ne olabilir?

  1. Merhabalar Mehmet Bey, geçmiş olsun.
   Eklem çevresinin yumuşak dokularla sürtmesi sonucu çıkan bir sestir. Herhangi eşlik eden bir semptom yoksa tedavi görmenize gerek olmayabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 7. Merhaba ben 15 yaşındayım okuldan sonra aniden sol diz kapağımda bı acı oluştu üstüne bastığım zaman acıyan yürümemi zorlaştıran bir ağrı ama sık olmuyor dinlenince geçiyor kalkınca tekrar başlıyor büyüme ağrısı mıdır veya başka neden olabilir?

  1. Merhabalar Büşra Hanım, geçmiş olsun.
   Düzenli aralıklarla devam ediyorsa hekime başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 8. Merhaba kızım 20 aylık crp 1.42 ile bir gecelik bir ateşlenme geçirdi ama ateşi çok yüksek değildi bir kaç gün sonra topallama başladı yaklaşık 15 gündür bu şekilde fakat iki gündür şişlik ve hareket kısıtlığı var. Daha önce iki kez röntgen çekildi ama bir şey olmadığı söylendi. Sık ağrılar ve ağlamaları oluyor. Sağ bacağında mevcut olan bu rahatsızlık hakkında yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhabalar Betül Hanım, geçmiş olsun.
   Pediatrik alanda deneyimli fizik tedavi veya ortopedi hekimine başvurmanızı öneririz. Hem sonuçlarının incelenmesi hem fiziki değerlendirme ile doğru tanı konulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 9. Bu arada şaun kızım 6.5 yaşında ve çok sık olmamakla birlikte bahsettiğim eklem ağrıları devam ediyor.

  1. Merhabalar Zerrin Hanım, geçmiş olsun.
   Pediatrik uzmanlığı olan fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 10. Merhaba kızım 4 yaşında çok yüksek ateşli rahatsızlık geçirdi iyileşme sonunda el bilekleri, dirsek içi, diz ve ayak bilekleri eklem ağrıları başladı. Kızarıklık ve şişlik yok. Hareket kısıtlığıda yok. 10dk en fazla ağrılar dizindeyken ayak bileğine geçiyor. Çocuk doktorumuz butun kan tahlillerini yaptı birşey yok diyor. Ben yinede korkuyorum.

  1. Merhabalar Zerrin Hanım, geçmiş olsun.
   Pediatrik uzmanlığı olan fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 11. İyi günler 13 14 yaşlarındayken dizim ağrımaya başladı doktora gittiğimde ödem olduğunu söyledi korse ve krem verdi aylarca kullandım ama fayda etmedi bir kaç yıl sonra aynı doktora gittiğimde bu seferde menisküs yırtılması var dedi bir kaç kere kontrole gittim ama doktorun pek fayda sağlamadığını görünce bıraktım
  8. Sınıfta boyum 1.68 m iken şuan lise son yani 12. Sınıfım ama boyum 1.70 boy uzamam neredeyse hiç olmadı lisede sizce sorunum nedir

  1. Merhabalar Serdar Bey, geçmiş olsun.
   Boy uzamasıyla ilgili genelde genetik ve beslenme etkili olmaktadır. Ağrı veya farklı bir şikayetiniz varsa tanı konularak doğru bilgi aktarılabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 12. Merhaba 6 yaşında oğlumun tek bacağında dizinin alt tarafında ağrı olduğunu söylüyor. Yatmadan önce ve sabah ilk uyandığında hafif topallayarak yürüyor. Ama okulda, parkta ya da arkadaşlarıyla oynarken hiç sıkıntı yok. İlk başta botunun bilek kısmının acıttığını düşünmüştüm ama bir haftayı geçti bot da giydirmiyorum artık. Bu gece yatmadan önce de anne dizime geldi ağrı dedi. Neden olabilir ya da çocuk doktoruna mı yoksa ortopediye mi gitmem gerekir. Teşekkür ederim.

  1. Merhabalar Aylin Hanım, geçmiş olsun.
   Ortopedi bölümüne başvurmanızı öneririz. 1 haftadan uzun sürdüğü için pediatrik alanda deneyimli hekimlerin muayenesi sonucunda tanı konularak sürecin devam etmesini öneririz.

 13. Merhaba cocugumun dizinde agri var yuruyemiyo parmak ucuna basabiliyo bide dumduz actiramiyo bacagini dizden burkuk duruyo gectigimiz yaz aylarinda bi kere oldu atesli hastalik gecirmisti 15 gun sonrasi prtaya cikti ortopediye goturduk azcik sivi birikimi var dendi oglum 3 yasinda suan ne atesli rahatsizlik ne dusme herhangi bise olmadi sabah kalkti ve bu sekilde 2gun oldu ayni sabahlari hic basaniyo neyden kaynakli olabilir

  1. Merhabalar Esra Hanım, geçmiş olsun.
   Klinik bulgular ve sonuçlar sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 14. Merhaba kızım 10 yaşında dizinin birinde aniden meydana gelenkırmızılık,hassasiyet ve ağrı var.sebebi ne olabilir.

  1. Merhabalar Ayşe Hanım, geçmiş olsun.
   Travma geçirmiş, bir yere vurmuş olabilir. Ayrıntılı klinik muayene olmasını öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 15. Merhaba kızım 18 aylık bir süredir dizlerini tutup ovmam için işaret ediyor ne olabilr acaba?kendisi geçici boyun atakları geçiriyor bu konuda çocuk nöroloji bölümüne gidiyoruz.haftaya kontrol esnasında dr bunu söylemelimiyim bir bağlantısı olabilir mi?yoksa farklı bölümemi götürmeliyim?Teşekkür ederim

  1. Merhabalar Tuğçe Hanım, geçmiş olsun.
   En sağlıklı bilgiyi çocuk nöroloji hekimi aktarabilir. Bu konu uzmanlık alanı olduğu için bütün semptomlarını anlatmanızı tavsiye ederiz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 16. Merhaba 3.5 yaşındaki kızım ara ara diz ağrılarından çok şikayetçi büyüme ağrıları diye düşünüyorum ama başka birşey de olabilir mi acaba korkmuyor değilim cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Merhabalar Fatma Hanım, geçmiş olsun.
   Büyüme ağrıları genelde 3 yaşından sonra başlayabilir ama en sağlıklı bilgi için fizik tedavi veya ortopedi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 17. Merhabalar, oğlum 18 aylık , önce sağ ayağına basamadı baktık ve diz kapağı ile a üzerinde hafif şişlik vardı. Ortapedi bölümüne göturdum film çektiler bise çıkmadı, enfeksiyon rahatsızlığı geçirdiyse o yapabilir dediler ve ilaçla jel krem verdiler. Iki gün içinde sağ bacak geçti ama ardından sol bacağına basamaz oldu ve baktığımızda kalçaya yakın yerde hafif şişme vardı. Ve geceleri ağlayarak uyanıp bacağını tutuyor 2 gündür. Ne yapmamız lazım? Teşekkür ederiz şimdiden

  1. Merhabalar Hüseyin Bey, geçmiş olsun.
   Pediatrik ortopedi bölümüne veya fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 18. Merhaba oğlum 7 yaşında ara ara diz arkasında özellikle geceleri ağrıları var. zayıf bir çocuk, bebekliğinden kalma hala bazen parmak uçlarında yürüyor .birde bundan 2 yıl önce ateşli bir hastalık geçirmişti bu dizlerini etkiledi 1 gün boyunca dizlerini büküp yürüyemedi çok da ağrısı olmuştu.. bu ağrılar neden olur ?normal mi ?teşekkür ederim.

  1. Merhabalar Çiğdem Hanım, geçmiş olsun. Fiziki durumu ve geçirdiği rahatsızlıklar,parmak ucunda yürüme gibi durumları göz önüne alınarak muayene olması gerekmektedir. Fizik tedavi veya ortopedi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 19. merhaba 18 yaşındayım uzun zamandır dizlerimi bükünce ses geliyor ve ağrılar oluyor sebebi nedir? hangi bölüme gitmeliyim acaba?

  1. Merhabalar Yağmur Hanım, geçmiş olsun.
   18 yaşında olduğunuz için gelişim dönemindesiniz. Çeşitli rahatsızlıklar ile birlikte boyunuzun uzamanına yönelikte olabilir. En sağlıklı bilgi için ortopedi veya fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 20. Merhaba 3 yaşında oğlum iki gündr sağ dizkapağının arkasını eklem yerinde ağrısı oluyor.geceleei ara ara uyanıyor ağlıyor sonra tekrar uyutor..sabah kalktığında yürümekte zorlanıyor.hareket ettikçe ağrısıda yürümeside düzeliyor…geceleri aynı olay tekrar oluyor…

  1. Merhabalar Zeliha Hanım, geçmiş olsun.
   Pediatrik bölümü olan bir ortopedi veya fizik tedavi bölümüne başvurarak sağlıklı bilgi alabilirsiniz.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 21. Merhabalar,

  Kızım 12 yaşında. Bir haftadır sürekli diz ağrısı çekiyor. Çocuk doktoruna mı yoksa fizik tedavi uzmanına mı başvurmamız gerekiyor? Hangi poliklinik yardımcı olur cevaplarsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhabalar Deniz Hanım, geçmiş olsun.
   Pediatrik rehabilitasyon alanında uzman hekime veya fizik tedavi bölüme başvurabilirsiniz.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 22. Merhaba iyi günler kızım 2 yaşında bacaklarında çok kötü ağrı var sabah kadar yatmıyor bacaklarını yerlere yerlere vuruyor ağrısından ozelliklede diz kapağı bölümünden ve bacakları çok soğuk biraz ısınınca rahatlıyor ama gene başlıyor nedeni ne olabilir .?

  1. Merhabalar geçmiş olsun.
   Özellikle pediatrik alanda uzman fizik tedavi veya ortopedi bölümüne başvurmanızı öneririz. Gerekli tetkikler sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 23. Merhaba, 5 yaşında kızım var ve 2021 nin bahar ayında sol dizinin arka kısmında ağrı olduğunu söyledi ve Bi iki gün boyunca üstüne basmadı ortopedi doktora götürdük sonuçlar temiz çıktı Bi krem ile ağrısı geçti aradan Bi iki ay sonra aynı yerde ağrısı tekrarladı ama hafif şekilde atlattı masajla geçtiğini söyledi bunun için hangi doktora başvurmalıyım yardımcı olabilir misiniz

  1. Merhabalar İlkay Bey, geçmiş olsun.
   Ortopedi, fizik tedavi veya çocuk nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz. Rahatsızlığa bağlı hekimler olarak sizleri yönlendireceklerdir.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://www.romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 24. Merhaba diz kapaklarımı hareket ettirirken ara sıra ses çıkıyor ve öncesinde çıtırdama vs. olmuştu 17 yaşıyndayım doktora gitmelimiyim yoksa büyüme sürecinde olduğum içinmi oluyor?

  1. Kusura bakamyın belirtmeyi unuttum bacaklarımın üstünde duramıyorum yemek yerken vs. 2 dk sonra ağrıyor 2 – 3 saat aralıksız yürürsem sol bacağımdan çok çatır diye ses çıktığı için o ağrıyor sağ bacağım çok az ağrıyor

   1. Merhabalar Özkan Bey, geçmiş olsun.
    Çıt sesi çıkması normal sayılabilir ama ağrı, acı gibi semptomlar bulunuyorsa mutlaka fizik tedavi veya ortopedi bölümüne başvurmanız gerekmektedir.
    Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
    Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  2. Merhabalar Özkan Bey, geçmiş olsun.
   Çıt sesi çıkması normal sayılabilir ama ağrı, acı gibi semptomlar bulunuyorsa mutlaka fizik tedavi veya ortopedi bölümüne başvurmanız gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 25. Merhaba 12 yaşındayım Ve yaklaşık 8 aydır sol dizimde Ağrı Var Ağrı Koştuğumda veya ağır eşya taşıdığımda Oluyor çanta Vs Ağrı Başladıktan 1 hafta sonra geçiyor ama Koştuğumda veya ağır çanta vs taşıdığımda dizim tekrar ağrıyor ve geçmesi 1 2 hafta sürüyor.

  1. Merhabalar Efe Bey, geçmiş olsun.
   Öncelikle rahatsızlığınızın nedeninin tespit edilmesi ve ardından konulan tanıya yönelik tedavi sürecinizin başlaması gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 26. merhaba, ben 14 yasındayım 4 senedır aralıksız paten kullanıyorum yaz gunlerı sabah 9 ve aksam 7 ye kadar surduğumu bilirim gecirdiğim kazalardan dolayıda sağ dızımde cok fazla cıddı yaralar oldu bu yaralardan sonra dizimden catır die sesler gelmeye basladi bu cıddı bı sorunmu yoksa gelısme cağında olduğum ıçın normalmı.

  1. Merhabalar Hasan Bey, geçmiş olsun.
   Ses gelmesi doğal ama acı veya ağrı hissetmeniz durumunda hekime başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 27. 10 yasindaki kizimin sol diz ağrısıyla gittik crp amiloid a idrarda protein kaçağı yüksek çıktı 2 hafta sonra mr cekilecek sizce ne olabilir kalp romatizması düşündüklerini söylediler

  1. Merhabalar Hatice Hanım, geçmiş olsun.
   MR sonuçları çıktığında bize iletebilirseniz, sağlıklı bilgi aktarabiliriz. Fizik tedavi bölümünün ne kadar uzmanlık alanına girdiğini kontrol ederek yardımcı olabiliriz.
   Dilerseniz ayrıntılı bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 28. Merhaba 2,5 yaşında oğlum var. geceleri genelliklr sağ ayağının ağrıdığını söylüyor kan ve idrar tahlilleri yapıldı bi şey çıkmadı. Böbreklerine bakıldı taş ihtimaline karşı o da temiz şükür. D vitamini eksikliği olabileceğini söylediler. D vitaminine başladık ama ağrıları hala geçmedi uykularımızı etkiliyor. Ne yapmamız gerek nasıl bir çözüm bulabiliriz

  1. Merhabalar Esra Hanım, geçmiş olsun.
   Pediatrik bölümü olan bir fizik tedavi bölümüne gitmenizi öneririz. D vitamini kullanımını, sağlıklı beslenmeyle destekleyerek bir süre daha da uygulayabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz ayrıntılı bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 29. merhaba ben 12 yaşındayım 13e gireceğim sol diz kapağımda ansızın derinden giren bir ağrı var 2-3 dk sonra geçiyor

  1. Merhabalar Elif Hanım, geçmiş olsun.
   Çocuklarda diz ağrısı nedenleri yetişkinlere göre farklılık arz etmektedir. Basit büyüme ağrısı olabiliceği gibi birincil dereceden neden olarak gösterilen faktör orantısız uzamadır. Özellikle ergenlik dönemine geçişte boyları uzayan çocuklarda orantısız büyüme diz kapağı ağrılarına neden olabilir.Ardından kazalar, aşırı kilo, romatizma gibi rahatsızlıklar takip etmektedir.
   Eğer rahatsızlığınız düzenli aralıklarla ve hep aynı bölge de oluyorsa mutlaka muayene olmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz ayrıntılı bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 30. Kolay gelsin oğlum 3yasinda yaklaşık 6 aydır kasikklarının oldugu bölgedeki eklemlerini gösteriyor agiriyor diye ara ara da diz ve bilek kemiklerini. Kan tahlilleri yapildi ve mr çekildi 4 ay önce bisey çıkmadı ne yapmalıyız hangi bölüme gitmek daha doğru olur

  1. Merhabalar Zeynep Hanım, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurabilirsizin. Klinik muayene sonucunda konulan tanıya ve hastamıza özel uygulanacak pediatrik rehabilitasyon ile olumlu sonuçlar alınabilir.
   Klinik muayene sonucunda tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz ayrıntılı bilgi için 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 31. Merhaba oğlum 4 yaşında son 2 haftadır çömelerek oturup kalkarken bacaklarından çıt çıt ses geliyor.Kendisine soruyorum bazen agrısının yada acısının olmadığını söylüyor.Doktorada götüremedim bu ses neden olabilir bilgilendirebilir misiniz?tşkler

  1. Merhabalar Cansu Hanım, geçmiş olsun.
   Diz yapısı uygun pozisyonda olmadığı durumlarda yumuşak dokularla temas ya da diz çevresindeki bağların ve tendonların yerine oturmaması sebebiyle gerilme yaşanır. Bunlar çıtlama sesini beraberinde getirir. Bu durumların tümü oldukça normaldir. Ağrı olmasın durumda ortopedi veya fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 32. Merhabalar hocam 4 yaşında kızım var geceleri dizlerinde ağrı oluştuğunu belirtiyor bir çok dr götürdüm romatizmaya baktırdım röntgen falan çektirdim ama bişey çıkmadı neden olabilir bu ağrı veya başka bir bölüm var mı önerebileceğiniz

  1. Merhabalar Şaban Bey, geçmiş olsun.
   Çocukluk çağında 3-12 yaş aralığında büyüme çağı olarak ifade edilen bu dönemde boy uzaması, vücuttaki değişiklikler kramp şeklinde derin, rahatsız edici bir takım şikayetlere neden olabilmektedir. Bu tür fizyolojik kemik, ligament ve kas dokudaki değişimlere bağlı oluşan ağrı şikayeti hastalık olarak yorumlanmamalıdır.

   Ancak çocuğun hayat kalitesini kısmen bozan ağrı ve huzursuzluk gibi uyku kalitesini bozabir. İikayetlerin tanısı konulması için ortopedi veya fizik tedavi bölümüne başvurmanız gerekmektedir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 33. Merhaba ben Elanur 16 yasindayim 2gun once diz kapagim ve ustu sisti neden olabilir?

  1. Merhabalar Elanur Hanım, geçmiş olsun.
   Ani hareketler, yaralanmalar, tendon yırtığı gibi nedenlerden olabilir. Ağrınız varsa bir hekime başvurmanızı öneririm. Eğer şişlik bir hafta içinde inmeye başlamazsa yine bir hekime görünmeniz gerekmektedir.Evde yapabileceğiniz uygulamalar;

   İstirahat etmek
   15-20 dakika soğuk buz uygulaması yapın. 20 dakikayı geçmeyin sinirleriniz zarar görebilir.
   Kan akışını engellemeyecek hafif baskılı sargı yapmak sıvı birikimini engelleyebilir.
   Dizi yüksekte tutmak

   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 34. oğlum 5 yaşında. 1 yıldır ara ara gece uyanıp bacagim ağrıyor diyordu. Bu aralar her gece ağlayarak uyanmaya başladı. kremle masaj yapinca ağrının azaldığını söylüyor. crp, romatoloji ve fmf testi iyi çıktı. kan degerleri de iyi. ürik asit 2.80 ve fosfor 5.70. tek anormal sonuçlar bunlar. degerlendirirseniz sevinirim.

  1. Merhabalar Kerem Bey, geçmiş olsun.
   Klinik muayene sonucunda bir tanı konulması gerekmektedir. Son bir yıl boyuncaki hastalık hikayesi, sonuçlar ve fiziki durumu ayrıntılı olarak incelenerek sağlıklı bilgi aktarabiliriz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 35. Merhabalar bende 14 yaşındayım ve diz ağrılarım çok oluyor diz çökemiyorum dizlerimde ağrılar oluyor farklı farklı yerlerde oluyor birsürü test yaptırdık temiz çıktı sizce ne olabilir alt ve üst dizlerim de ayak bileklerim ağrılar oluyor özellikle gece yardım ederseniz sevinirim

  1. Merhabalar Fadime Hanım, geçmiş olsun.
   Çocuk nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz. Hekiminizin ayrıntılı muayenesi sonucunda tanı konularak sağlıklı bir tedavi süreci planlabilir.

 36. Merhaba ben 17 yaşındayım vücudumdaki tüm kemiklerim çok ağrıyor büyüme ağrısından kaynaklanıyor olabilir mi yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhabalar Ece Hanım, geçmiş olsun.
   Büyüme kaynaklı olabilir veya romatizmal bir hastalık, fibromiyalji olabilir. Çeşitli tahliller ve klinik muayeneniz sonucunda yardımcı olabiliriz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 37. Merhaba kızım 3 yaşında eylül ayında bacak ağrısı şikayetiyle doktora gittik kan aldılar ve detaylı bir şekilde kan değerlerine bakıldı lösemi gibi. Ama gayet normal çıktı herşey. Şimdi tekrar iki gecedir bacağım ağrıyor diye uyanıyor ve ağlıyor bi 15 dk kadar sonra tekrar uyuyor ama öncesinde bacaklarını sağa sola atıyor ağrısından gündüz bugüne kadar hiç bir şiakqyeti olmadı sadece bir kaç gündür bileğim ağrıyor dedi gün içinde belki bir defa lütfen yardımcı olabilir misiniz çok endişeleniyorum

  1. Merhabalar Özge Hanım, geçmiş olsun.
   Rahatsızlıkla alakalı çocuk nöroloji bölümüne gitmenizi tavsiye ederiz. Eğer çocuk nöroloji bölümüne gittiyseniz hastalığın ayrıntılı değerlendirilmesi için kurumumuza başvurabilir ve online danışmanlığımızdan destek alabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  2. Aynı şikayet benim kızımdada var ..ne yaptınız ..bilgi verir misiniz

 38. Dizlerimin altı çok acıyor ve düz şekildeyken ayağımı kaldıramıyorum. Oturunca kalkamıyorum, ve yolda yürürken birden öne düşüyorum. baya şişlik var egzersizleri uyguluyorum daha çok ağrısı artıyor bazen kosamiyorum ne yapabilirim

  1. Merhabalar Özgün Bey, geçmiş olsun.
   Rahatsızlıkla alakalı öncelikle bir teşhis koyulması gerekmektedir. Görüntüleme yöntemlerinden ve tahlillerden destek alınması gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 39. Bana yardımcı olursanız sevinirim ben 14 yaşındayım ve son zamanlarda dizlerim çok ağrıyor diz çökemiyorum çökünce çok ağrıyor neden oluyor herzaman ağrıyor sabah akşam ayrıca ben okula gidiyorum sabahları

  1. Merhabalar Zeynep Hanım, geçmiş olsun.
   Yaşınızdaki diz ağrıların bir çok nedeni olabilir. Tamamen sistemik bir hastanın belirtisi olabileceği gibi büyüme ağrısı diyebileceğimiz basit sebeplerle de olabilir. Eğer uzun süre devam ederse bir hekime başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 40. Merhaba kolay gelsin benim oğlum 6 yaşında ve küçüklüğünden beri soğuklarda diz ağrıları oluyor ve genellikle gece oluyor ağrı kesici verince rahatliyor romatizma testi yapildi bi sey çıkmadı.yazın böyle bi durum yaşamıyoruz soğuklar başladığı zaman diz ve bacak ağrısı da başlıyor nasil bi tedavi süreci olmasi gerekir

  1. Merhaba yaklaşık 20 gün önce 6 yaşındaki oğlumun sağ dizinde şişkinlik fark ettim ağrısı yok ama dizi baya şiş çocuk romatoloji uzmanına gösterdim bir sonuç alamadım ne yapmam gerekiyor

   1. Merhabalar Mahmut Bey, geçmiş olsun.

    Çocuklarda diz ağrıların bir çok nedeni olabilir. Tamamen sistemik bir hastanın belirtisi olabileceği gibi büyüme ağrısı diyebileceğimiz basit sebeplerle de olabilir. İyi bir muayene, laboratuvar ve röntgen tetkikleri sonrasında karar vermek daha doğru olur. Diğer eklemlerde sorun olup olmaması, yakın dönemde geçirilen ateşli hastalıklar tanıda önemlidir. Bu yaştaki çocuklarda sistemik hastalıkları atlamamak adına çocuk doktorunuza başvurmakla doğru adım atabilirsiniz. Onlar genellikle bu durumun adını koyabilirler. Bizlere başvurmanız durumunda bahsettiğim değerlendirmeleri yapıp size yol gösterebiliriz.

    Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  2. Merhabalar Gülşen Hanım geçmiş olsun. Rahatsızlığın teşhisi için fizik tedavi hekiminden muayene olmanızı tavsiye ederiz veya çocuklarla ilgilenebilen bir romatoloji hekimi sizlere yardımcı olabilir. Tedavi sürecinde ilaç tedavisi, egzersiz, enjeksiyon yöntemleri kullanılabilir. Ama öncelikle uzman bir hekimin muayenesi sonucunda bir teşhis konulması gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz yeni çekilmiş MR sonuçlarınızı 4447686 numarasından hekimlerimize ulaştırabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  3. Merhaba sevgili doktorum. Oğlum Ocak 2016 doğumlu. Sabahları uyandığında ayaklarım ağrıyor diyor, acaba bu ağrı neyden kaynaklanabilir? Ateşi yok.

   1. Merhabalar Filiz Hanım, geçmiş olsun.
    Büyüme ağrılarından kaynaklanıyor olabilir. Ağrılar sürekli devam ediyor ise, çocuk nöroloğuna görünmenizi tavsiye ederiz. Eğer fizik tedavi bölümüne yönlendirirse sizlere yardımcı olabiliriz.
    Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  4. Merhaba aynı rahatsızlık bende de var. Dizim/dirseğim soğukta kalınca ağrıyor hemen. Çocukluğumdan beri, çok defa hastaneye gitmeme rağmen hiç bir teşhis konulmadı şuan 24 yaşındayım ve hala devam ediyor. Hastaneden fayda göremeyince kendi tedavimi kendim geliştirdim.
   Yün dizlikler var, ağrıyan dizime veya dirseğime onu geçiriyorum ısınınca geçiyor. Ağrı kesicilerden daha etkili çözüm bu.

   Bu hastalığın teşhisini de şöyle koyabilirsiniz dizinizi veya dirseğinizi ıslatın ardından soğuk veya rüzgarlı bir yerde kurumasını bekleyin 5 dk içinde dirsekte ağrı oluşuyor, ve ısınmadan da geçmiyor. Soğuk içine girmiş gibi bir şey oluyor işte.

 41. Merhabalar yaklaşık 1 ay önce 5yaşındaki oğluma bacaktan alerji iğnesi yapıldı o günden beri bacağında geceleri ağrı oluyor bazı geceler ağlayarak uyanıyor ve yarım saat sonra uyumaya devam ediyor ve tekrar uyanmıyor gündüz normal hayatına devam ediyor hiçbir ağrı olmuyor ağrının sebebini öğrenebilir miyim acaba

  1. Esra Hanım, geçmiş olsun.
   Hastamızın bacağındaki ağrıların sebebini öğrenebilmek için muayene etmemiz gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz yeni çekilmiş MR sonuçlarınızı 4447686 numarasından hekimlerimize ulaştırabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.