Kas Hastalıkları Rehabilitasyonu 2

Kas Hastalıkları Rehabilitasyonu

Kas Hastalıkları Nedir?

Kas hastalıkları (Miyopatiler), hareketi sağlayan kas dokusunun birimleri olan kas hücrelerinin yapısı  veya işleyişini bozan hastalıklardır.  Bebeklikten yaşlılığa kadar her yaşta ortaya çıkabilir.

Çok fazla sayıda kas hastalığı tipi ve bunların da çok sayıda alt tipleri vardır. Bu tipleri belirlemede; hastalığa neden olan genler,etkilenen kaslar,belirtilerin ilk ortaya çıktığı yaş,hastalığın ilerleyiş hızı gibi değişkenler kullanılır.

Bugün için tanımlanmış ve tanınabilen ama kesin nedeni açıklanamayan 500 civarı kas hastalığı mevcuttur.Kas hastalıklarının büyük bir bölümü kalıtımsal, yani irsidir. Bu durumda kişinin yapısındaki genetik bir bozukluk, kas hücresinin yapısını veya işlevini bozar. Kalıtsal kas hastalıkları büyük çoğunlukla bebek, çocuk veya ergen bireyleri etkiler ve büyük bir bölümünün bugün için bilinen bir tedavisi yoktur. Çok az bir bölümü edinsel, sonradan gelişen kas hastalıklarıdır.

Kas Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kas hastalıklarının çoğunda belirtiler, çocuklukta veya ergenlik-gençlik yıllarında ortaya çıkmaya başlar.

Sık görülen belirtiler

 • Yürümekte zorlanma, sık düşme
 • Güçsüz kaslar, kaslarda incelme
 • Kas krampları
 • Ayağa kalkarken, merdiven çıkarken, koşarken veya zıplarken zorluk çekmek
 • Parmak uçlarında yürüme
 • Göz kapaklarında düşme, sarkma
 • Solunum veya yutma sıkıntısı
 • Görüş problemleri, çift görme
 • Yüz kaslarında, mimik ve çiğneme kaslarında zayıflık

Kas Hastalığı Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Tanı için öncelikle doktorunuz fizik muayene yapar. Kas kuvveti, refleksler ve koordinasyon testleri sinir sistemi ile ilgili diğer hastalıkların elenmesine yardımcı olur. Daha sonra hastadan ailesinin tıbbi geçmişi detaylı bir şekilde sorgulanır. Tanı için sıklıkla yapılan incelemeler:

Kan tahlileri: Kasın yıkılması ile giden kas hastalıklarında kas yıkım enzimlerinin düzeyi (CK, CK-MB, AST, ALT gibi), kan sayımı, kan elektrolit düzeyleri gibi detaylı kan tahlili yapılır.

Elektromiyografi veya EMG: Kollar ve bacaklardaki sinirlerin elektriksel aktivitesi ölüçülür. İğne elektrod ile de kasların kasılma ve gevşemesi sırasındaki görüntüleri incelenir.

Kas biyopsisi: Kas dokusundan küçük bir parça alınır. Bu parça hangi proteinlerin eksik veya hasar gördüğünü belirlemek için laboratuvarda incelenir. Kas hastalığının tipini belirlemede yardımcıdır.

Elektrokardiyogram veya EKG: Kalpten gelen elektrik sinyallerini ölçer ve kalbin ne kadar hızlı attığını ve sağlıklı bir ritmi olup olmadığını belirler.

Diğer görüntüleme teknikleri: Kas hastalıklarının tanısı için vücuttaki kas kalitesini ve miktarını gösteren MR ve ultrason gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir.

Genetik tarama testiler: Kas hastalığına neden olan genlerin bulunmasıdır. Genetik testler sadece teşhis etmede yardımcı olmaz, aile kurmayı planlayan, ailede hastalık öyküsü olan kişiler için de önemlidir. Genetik test sonuçlarının ne anlama geldiğini uzman doktorla ya da genetik danışmanla konuşmak doğacak çocukların sağlığı açısından büyük önem taşır.

Kas Distrofisi Kalıtımı

Kas distrofisi, kasların ilerleyici zayıflığına ve bozulmasına neden olan bir grup genetik hastalıktır. Kas distrofisi, kasların yapı taşlarını oluşturan proteinlerin mutasyonu sonucu oluşur. Bu mutasyonlar, kasların normal şekilde büyümesini ve onarımını engeller.

Kas distrofisi kalıtımı, hastalığın türüne göre değişiklik gösterir. En yaygın görülen kas distrofisi türlerinden biri olan Duchenne kas distrofisi, X kromozomuna bağlı resesif olarak kalıtılır. Bu, hastalığın sadece erkeklerde görülmesine neden olur. Kızlar, hastalık için taşıyıcı olabilir, ancak genellikle herhangi bir belirti göstermezler.

Duchenne kas distrofisi vakalarının yaklaşık %30’u, genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonlar, embriyoda veya yumurtada oluşabilir.

Diğer kas distrofisi türleri, otozomal dominant veya resesif olarak kalıtılabilir. Otozomal dominant kalıtım, her iki ebeveynden de mutasyonlu bir genin miras alınmasıyla oluşur. Otozomal resesif kalıtım ise, her iki ebeveynden de mutasyonlu bir genin miras alınmasıyla oluşur.

Kas Hastalıklarında Kas Güçsüzlüğü Belirtisi Nasıl Görülür?

Kas güçsüzlüğü, kas hastalıklarında aşağıdaki şekillerde görülebilir:

 • Kas ağrısı
 • Kas krampları
 • Kaslarda şişlik
 • Kaslarda incelme
 • Yürüme zorluğu
 • Merdiven çıkma zorluğu
 • Kolları kaldırma zorluğu
 • Yutma zorluğu
 • Solunum zorluğu
  Kas hastalıkları, kalıtsal veya edinilmiş olabilir. Kalıtsal kas hastalıkları, genetik mutasyonlar sonucu oluşur. Edinilmiş kas hastalıkları ise, travma, enfeksiyon, ilaç kullanımı veya diğer sağlık sorunları sonucu oluşur.

Kas hastalıklarının tedavisi, hastalığın türüne ve nedenine göre değişir. Bazı kas hastalıklarının tedavisi yoktur, ancak tedaviler hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kas Hastalığı Çeşitleri

Kas hastalıklarının sınıflandırılması, hastalığın nedenine, seyrine ve kasları etkileyen bölgeye göre yapılır.

Kalıtsal Kas Hastalıkları

Kalıtsal kas hastalıkları, genetik mutasyonlar sonucu oluşur. Bu mutasyonlar, kasların normal şekilde büyümesini ve onarımını engeller.

Kalıtsal kas hastalıkları, otozomal dominant, otozomal resesif veya X kromozomuna bağlı olarak kalıtılabilir.

Otozomal Dominant Kalıtsal Kas Hastalıkları

Otozomal dominant kalıtım, her iki ebeveynden de mutasyonlu bir genin miras alınmasıyla oluşur. Bu tür hastalıklar, genellikle her iki cinsiyette de eşit olarak görülür.

Otozomal Resesif Kalıtsal Kas Hastalıkları

Otozomal resesif kalıtım, her iki ebeveynden de mutasyonlu bir genin miras alınmasıyla oluşur. Bu tür hastalıklar, genellikle erkek çocuklarda görülür.

X Kromozomuna Bağlı Kalıtsal Kas Hastalıkları

X kromozomuna bağlı kalıtım, sadece X kromozomunda bulunan mutasyonlu bir genin miras alınmasıyla oluşur. Bu tür hastalıklar, genellikle erkeklerde görülür. Kızlar, hastalık için taşıyıcı olabilir, ancak genellikle herhangi bir belirti göstermezler.

Çocuklarda Kas Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda kas hastalığı, kasların zayıflığına, güçsüzlüğüne ve incelmesine neden olan bir grup hastalıktır. Bu hastalıklar, kalıtsal veya edinilmiş olabilir.

Çocuklarda kas hastalığı belirtileri, hastalığın türüne ve nedenine göre değişir. Ancak, çocukların kas hastalığından şüphelenilebilecek bazı genel belirtiler şunlardır:

 • Yürüme veya merdiven çıkma zorluğu
 • Kolları kaldırma zorluğu
 • Kaslarda zayıflık veya güçsüzlük
 • Kaslarda ağrı veya kramp
 • Kaslarda şişlik veya incelme
 • Yutma zorluğu
 • Solunum zorluğu
  Çocuklarda kas hastalığı belirtileri gösteren kişilerin, bir doktora başvurması önemlidir. Doktor, çocuğun öyküsünü, fizik muayenesini ve laboratuvar testlerini değerlendirerek, kas hastalığının teşhisini koyabilir.
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıkları

Çocuklarda kas hastalığının tanısında kullanılan laboratuvar testleri şunlardır:

Kan testleri: Kasların yapısını ve işlevini değerlendirmek için kullanılan kan testleri.
Kas biyopsisi: Kas dokusunun incelenmesi için yapılan bir işlem.
Genetik testler: Kas hastalıklarına neden olan gen mutasyonlarını tespit etmek için yapılan testler.
Çocuklarda kas hastalığı tedavisi, hastalığın türüne ve nedenine göre değişir. Bazı kas hastalıklarının tedavisi yoktur. Ancak tedaviler hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kas Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kas hastalıklarının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Belirtileri azaltabilecek ve hastanın yaşam kalitesini yükseltecek tedaviler uygulanır.

Fizik Tedavi: Kasları güçlü ve esnek tutmak için farklı egzersizler kullanılır.

Konuşma terapisi: Dil ve yüz kasları zayıf olan hastalara, konuşma terapisi yardımıyla konuşmanın daha kolay yolları öğretilebilir.

Solunum tedavisi: Kas güçsüzlüğü nedeniyle nefes almakta zorluk çeken hastalarda nefes almayı kolaylaştırmanın veya solunum destek makinelerinin kullanım yolları gösterilir.

Vücudun bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar: Bu grupta yer alan ilaçlar kas hücrelerinin hasarını yavaşlatabilir.

Kas kasılmalarını azaltan ilaçlar: Bu ilaçlar kas hastalarının en çok muzdarip olduğu kasa kasılmalarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Kas Hasatlığı Rehabilitasyonu

Kas hastalığı rehabilitasyonu, kasların gücünü, dayanıklılığını ve hareket açıklığını iyileştirmek için tasarlanmış bir tedavi sürecidir. Kas hastalıkları, kasların zayıflamasına, bozulmasına veya azalmasına neden olabilir. Bu, günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir.

Kas hastalığı rehabilitasyonunun amaçları şunlardır:

 • Kasların gücünü ve dayanıklılığını artırmak
 • Kasların hareket açıklığını iyileştirmek
 • Hareket kabiliyetini ve bağımsızlığı artırmak
 • Komplikasyonları önlemek

Kas Hastalığı Rehabilitasyonunda Yapılan Uygulamalar

Fizik tedavi: Fizik tedavi, kasların güçlendirilmesi ve esnetilmesi için egzersizler içerir.
Egzersiz terapisi: Egzersiz terapisi, hastanın kendi kendine egzersiz yapmayı öğrenmesine yardımcı olur.
Kas güçlendirme egzersizleri: Kas güçlendirme egzersizleri, kasların gücünü ve dayanıklılığını artırır.
Germe ve esneme egzersizleri: Germe ve esneme egzersizleri, kasların hareket açıklığını iyileştirmeye yardımcı olur.
Masaj: Masaj, kasların ağrısını ve gerginliğini azaltmaya yardımcı olabilir.
Elektroterapi: Elektroterapi, kasların kasılmasını uyarmak için elektrik akımı kullanır.
Hidroterapi: Hidroterapi, suyun kaldırma kuvvetini kullanarak kasları güçlendirmeye ve esnetmeye yardımcı olur.
Cerrahi: Bazı durumlarda, kasların zayıflamasını veya bozulmasını düzeltmek için ameliyat gerekebilir.
Kas hastalığı rehabilitasyonu, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve hastalığın ciddiyetine göre uyarlanır. Rehabilitasyon programı, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre de uyarlanır.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Sonuç

Kas hastalıkları doğru tedavi planlamasıyla kolayca yöneltilebilir. Doğru ilaç tedavisi ve fizik tedavisi eşliğinde kas hastalığı semptomları azaltılabilir.

Kas Hastalığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

En sık görülen kas hastalığı nedir?

En sık görülen kas hastalığı, Duchenne musküler distrofi (DMD)’dir. DMD, X kromozomunda bulunan bir gendeki mutasyondan kaynaklanan kalıtsal bir hastalıktır. Kas liflerinin protein üretimini bozarak kasların zayıflamasına ve bozulmasına neden olur. DMD, erkeklerde kadınlara göre çok daha yaygındır.

Kas hastalığı hangi testte çıkar?

Fizik muayene
Kan testleri
EMG (elektromiyografi)
MRI (manyetik rezonans görüntüleme)
Kas biyopsisi

Kas hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Kas hastalığı tedavi edilmezse, kasların zayıflaması ve bozulması daha da ilerler. Bu, hareket kısıtlılığına, sakatlığa ve hatta ölüme yol açabilir.
Hareket kısıtlılığı: Kasların zayıflaması, yürüme, merdiven çıkma, yemek yeme ve giyinme gibi günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir.
Sakatlık: Kasların zayıflaması ve bozulması, bazı durumlarda tekerlekli sandalyeye veya diğer yardımcı cihazlara ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

Kas kaybına neden olan hastalıklar?

Duchenne musküler distrofi (DMD): DMD, kalıtsal bir kas hastalığıdır. Kas liflerinin protein üretimini bozarak kasların zayıflamasına ve bozulmasına neden olur.
Miyotonik distrofi: Miyotonik distrofi, kalıtsal veya edinilmiş olabilen bir kas hastalığıdır. Kasların kasılması ve gevşemesi ile ilgili bir problemdir.
Polimiyozit: Polimiyozit, kaslarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır.
Miyastenia gravis: Miyastenia gravis, kasların zayıflamasına ve yorgunluğuna neden olan bir hastalıktır.
Spinal musküler atrofi (SMA): SMA, kalıtsal bir kas hastalığıdır. Omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına neden olur.
İnflamatuar miyozit: İnflamatuar miyozit, kaslarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır.

Kas Hastalığıyla ilgili bilgi almak için hemen bizi arayın. 444 76 86

61 Yorum

 1. merhaba hocam benim 3 tane kas hastası yiyenlerim var kas tedavisi mumkunmu acaba bu konuda bizi aydınlatabılırmısınız

  1. Merhabalar Yavuz Bey, geçmiş olsun.
   Rahatsızlığın seviyesine ve tedavi imkanlarına göre süreç ilerlemektedir.
   Olumlu sonuçlar alınarak rahatsızlığın önüne geçilebilir veya hastanın yaşam kalitesi yükseltilebilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 2. Merhaba 24 yaşındayım. SMA tip 3 hastasıyım. Ayakta bir hastayım ama iki yıl önceye göre cok geriledim. Spinraza 4 üncü dozum aldım bir ay önce. Romatemde SMA hastaları var mı? Siz ne önerirsiniz yardımcı olur musunuz?

  1. Merhabalar Aleyna Hanım, geçmiş olsun.
   Klinik bulgulara göre fizik tedavi uygulamalarından olumlu sonuçlar alınabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 3. Merhaba

  Daha önceden olmayan bir kaç aydır çektiğim bir durum var. Yürürken bacaklarım kasılıyor kitleniyor devam edince.dinlenince geçiyor . Oturduğumda da bacağımın arkasında Kasılma oluyor ve adalelerim karıncalanmaya başlıyor dinlenince tekrar geçiyor uzun süreli yürüyemiyorum şu an gezemiyorum. Bağdaş kuramıyorum.Ne yapmam gerekiyor yardımcı olun lütfen sıkıldım . Şöyle bir durum var eğitim sonucunda hoplama zıplama olayından sonra başladı bu durumum öncesinde hiçbirşeyim yoktu. Hangi bölüme gitmem gerekiyor

  1. Merhabalar Tuğba Hanım, geçmiş olsun.
   Nöroloji bölümüne başvurmanızı öneririz. İlerleyen süreçlerde fizik tedavi veya ortopedi bölümüne hekiminiz yönlendirebilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 4. Merhabalar, 19 yaşında erkek kardeşim kalp deliğinden ameliyat oldu fakat ameliyattan önce vücuduna sancılar giriyordu ameliyattan sonrada bu devam ediyor. Dahiliye ve nörolojiye götürdük Ck değerleri normal çıkınca farklı bir şeye gerek görmedi nöroloji bölümü. Ayaklarının altında elinin üzerinde , bacaklarında, kollarında, sırtında yani çoğu yerinde sancı ve ağrı var. Uzun sürmüyor en fazla bir iki dk felandır, yani anlık olan bir durum. Yürürken felan olmuyor diyor hareketsiz bir yaşamı var oturduğu zamanlarda sancılar giriyor diyor. Yürümede herhangi bir sıkıntısı yok ne yapmamız gerekiyor sizce?

  1. Merhabalar Eda Hanım, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz. Klinik bulgular değerlendirilerek tanı konulabilir ve uygun bir süreç planlanabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 5. Meraba kalçada ödem nefeniyle ve tentinit kaslarım güçsz dyolar bütün yükü topuklarıma veryorum ne ypmam lazım kısa cözüm backlarım cobuk yoruluyor titryor

  1. Merhabalar Gülsüm Hanım, geçmiş olsun.
   Ödemin durumuna yönelik fizik tedavi, istirahat ve ilaç tedavisi uygulanabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 6. Merhaba 30 yasindayim 5 yıl önce aniden 22 kilo verdim 3 yıl sonra yüz kaslarım goz kapaklarim düştü ve yine 18 kilo anı verdim elimde kollarımda dermansızlık ve titreme var bunları yaşarken çok üzücü olaylar yaşadım etkisi varmıdır psikolojik olarak hangi dr gitmeliyim teşekkür ederim simdiden

  1. Merhabalar Name Sönmez, geçmiş olsun.
   Süreç; fizik tedavi hekimi, diyetisyen ortak olarak planlanarak ilerlenebilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 7. Merhaba 34 yaşındayım eğilip kalkarken çömelirken ayağımı kaldırırken hafif yokuş çıkarken zorluk çekiyorum. Bağdaş kuramıyorum afedersiniz alaturka tuvalette duvardan musluktan yada başka bir yerden destek alarak durabiliyorum dengemi tam sağlayamiyorum. Kollarım omuzlarım parmaklarımla çalışırken hangisini biraz hareket ettirsem kasılıyor ve ağrı yapıyor ve çok çabuk yoruluyorum kollarım omuzlarım parmaklarımın direnci çok zayıf. Vücudumun bütün eklem yerlerinden çatır çutur sesler geliyor eğilirken kalkarken omuzlarımı geriye doğru oynattigimda bileklerimden dirseklerimden her yerimden. Ayrıca çenemde çok çabuk yoruluyor kasılıyor ağzımı tam açamıyorum ağız açıklığım 20mm yemek yerken çok çabuk yoruluyor ve bazen hafif büyük lokmada boğazıma takılıyor zor yutuyorum. Hareket kısıtlılığı yaşıyorum sorunum tam olarak ne olabilir hangi bölüme gitmem gerekiyor bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin.

  1. Merhabalar Fatih Bey, geçmiş olsun.
   Klinik muayenesi sonucunda rahatsızlığınızın durumu, etkilenen bölgeler, fiziki durumunuz, eşlik eden veya edebilecek hastalıklar göz önünde bulundurularak tedavi süreciniz oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 8. Merhaba benim 21aylik bir kizim var herşeyi normal iken bir den bire vücudunu kontrol edemez hale geldi önce meklemeyi bıraktı sonra konuşmayı şimdi kafasını dahi tutamoyor ne yapacağımız hiç bilmiyoruz yaşıtları oyunlar oynuyo benim içim gidiyor ne olur bana yardım edin

  1. Merhabalar Kübra Hanım, geçmiş olsun.
   Nöroloji hekimine başvurmanızı öneririz. Konulan tanıya yönelik doğru bir süreç oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 9. Merhaba oğlum7 yaşinda parmak uçlarina basarak yürüyo sadece kas hastaligi belirtisimidir

  1. Merhabalar Selda Hanım, geçmiş olsun.
   Parmak ucunda yürüme bir çok hastalığın belirtisi olabilir. Nörolojik, ortopedik veya psikolojik.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 10. Merhaba! Benım kardeşim kas hastası doğuştan beri 12 yaşına kadar yürüye bılıyordu ama son 1 2 senedir hiç yürüyemez hale geldı kalkamıyor kollarıda gitikce hareket etıremıyor ilaç kullanıyor 7 8 sendedir ama bı faydasını göremedik sizin önereceğiniz bir hastane yada başka bırsey varsa söylermısınız

  Teşekkürler şimdiden

  1. Merhabalar Yunus Bey, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümüne başvurarak hastamıza özel bir tedavi süreci oluşturabilirsiniz. Kas hastalığında ilaç tedavisi kadar fizik tedavide önemlidir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 11. 55yasındayım 15yasından berı poliosekelıyım 15yıldırda parkınson hastasıyım artık evde yuruyemıcek halegeldım kendı işimi yapamıyorum güç kaybı var 5yıl öncetüpmıde amelıyatı oldum 130kg dan 75şe düştüm son emg sonucuna göresinir damarları vekas kaybı dedı dr derman arıyorum nereye basvurayım çok yordu buhasdalık

  1. Merhabalar Ayten Hanım, geçmiş olsun.
   Düzenli fizik tedavi programı, enjeksiyon, teknolojiler ve günlük hayattaki egzersizlerle olumlu sonuçlar alınabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 12. Merhaba benim kücuklukten Beri yola cikinca bacaklarıma kramp giriyor CK olcturdum 1900 lerde çıkıyor Dr vitamin hapı yazdı onları kullanınca düşünüyor ama tani koymadılar EMG biyopsi yapıldı bişey çıkmadı Ankarada Dr limb girdil miskuler kas hastalığı olabilir dedi bizde onemsemedik şuan 24 yaşındayım evlendim sadece kramp sorunu yaşıyorum CK yüksek olması zarar verirmi

  1. Merhabalar Büşra Hanım, geçmiş olsun.
   Düzenli egzersiz ile olumlu sonuç alabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 13. merhaba ben serkan annemin dizinde ağrılar vardı. 1 sene önce diz eklem yerinden kapalı bir ameliyat oldu.fakat şikayetleri ameliyattan sonrada devam etti ve yürümekte zorlanıyordu.ilk ameliyattan 6 ay sonra bir ameliyat daha oldu ve dizine protez takıldı.ikinci ameliyatın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şikayetleri devam ediyor.doktorumuz kaslarımızın zayıf olduğunu şikayetlerin bundan kaynaklandığını söyledi ve bizi fizik tedaviye yönlendirdi.40 gün gitmemize rağmen şikayetlerimiz devam ediyor. kaslarımızı güçlendiremedik.bizim ne yapmamız gerekiyor.
  Teşekkürler…

  1. Merhabalar Serkan Bey, geçmiş olsun.
   Robotik rehabilitasyondan fayda görebilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 14. Merhaba yaklaşık iki yıldır sol tarafında şiddetli ağrılar hissediyorum nefes alırken batmalar oluyor göğsüm ve siktimin sol tarafı kulunc bölgem şiddetli derecede agiriyor hareket edemiyorum kram tarzında ağrılar yaşıyorum yakaladığım zaman 2 3 gün geçmiyor ve kademe kademe azalıyor hareket edemiyorum kolunu dahi kaldıramayan yürümekte zorluk çekiyorum bütün ağrılar göğsünde ve sol sırt bölgemde gerçekleşiyor bir çok bölüme gittim ama net bir tanı çıkmadı .

  1. Merhabalar Deniz geçmiş olsun.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 15. Merhabalar, 5 sene önce omuz dentonda zedelenme ve iltihap vardı fizik tedavi ve ilaç kullandım seneler oldu halen çok ağrılarım oluyo bu sefer göğüsümde batmalar nefes alırken hareket ederken sağıma soluma dönerken sürekli agrıyo sabah baş ağrısıyla kalkıyorum midem bulanıyo yani tüm kaslarım bacaklarım agrıyo halsizlik Uyku hali( sorum kaslardan dolayı göğüste ağrı olur mu ) şimdiden teşekkürler

  1. Merhabalar Fatma Hanım, geçmiş olsun.
   İç hastalıkları bölümüne görünmenizi öneririz. Eğer hekim yönlendirmesi olursa fizik tedavi hekimlerinin muayenesi sonucunda tedavi süreci planlanabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 16. Merhabalar kolay gelsin. Kol kaslarımda sürekli kasılmalar oluyor dirseklerim ve bazı parmaklarım kuruluyor. Aynı kasılmalar sırtımın sağ ve sol yanında oluyor bu durumda bacaklarıma kadar kasılmalar oluyor. Bir kaç yıl önce verdiğim bir kan tahlilinde aile hekimim kas yığılması gibi birşey söylemişti ama akabinde tip fakültesinde verdiğim kan tahlilinde böyle birseyin olmadığı söylenmişti. Sorum şu kas yığılması diye bir hastalık var mı ve yaşadığım bu kasılma ve kurulmalarin bununla bir alakası olabilirmi

  1. Merhabalar Halil Bey, geçmiş olsun.
   Nöroloji hekimine veya ortopedi bölümüne başvurmanızı öneririz. Rahatsızlığınız nedeni nörolojik veya ortopedik nedenler olabilir. Öncelikli önerimiz nöroloji hekiminin muayene etmesidir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 17. Merhaba kızım 3.5 yaşında yürürken sık sık düşüyor. Aniden dirsekle bilek arasındaki yeri tutup ağlıyor ağrıyor diye .Bu durum ilk olduğunda korktuk gerçekten bi şey mi oldu diye ancak yarım saat bi saat sonra durdu sanki hiçbir şey olmamış gibi .4 5 ay sonra aynı durum gene oldu.Bugun de gene tekrarladı.Uzun aralıklarla tekrarlayıp kısa sürede geçiyor. Yutmada da sıkıntısı var.Nasil bir yol izlemeliyim. Hangi doktora götürmek gerek.simdiden teşekkür ederim

  1. Merhabalar Nehir Hanım, geçmiş olsun.
   Pediartrik nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz. Hekimin yönlendiremesi ile fizik tedaviden de olumlu sonuçlar alınabilir. Öncelikle tanının konulması gerekmektedir.

 18. Bir süredir sürekli kan aldırıyordum birden kol damarlarımda sertleşme oldu kan aldırtmıyorum iki kolumdan da çok sertleşiyor damarlar seğiriyor bazen de sanki damar atar gibi oluyor fibromiyalji teşhisi koydular doppler de sorun çıkması kol damarlarımda sebep bulunamadı halsizlik de çok var vitaminlerde düşüktü neden olabilir hangi doktora görünmeliyim?

  1. Merhabalar Alara Hanım, geçmiş olsun.
   Fibromiyalji rahatsızlığı halsizliğe neden olabilir. Fizik tedavi bölümüne başvurarak ayrıntılı muayeneniz sonucunda fibromiyaljiye yönelik ve akabinde eşlik eden bir rahatsızlık varise kombineli şekilde bir tedavi sürecü oluşturulabilir.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 19. Kardeşim 8 yaşinda bir hafta dir vücudunun farklı yerlerini ağrılı kramplar giriyor gün de 8 10 oluyor bütün kan tahlilleri temiz emg mr temiz ama kramplar devam ediyor bütün tahlil ler temiz ciksa bile yinede kas hastası olma ihtimali var mi?

  1. Merhabalar Seda Hanım, geçmiş olsun.
   Tahliller ve klinik muayene sonucunda tanı konulmaktadır. Eğer hekiminiz durumla alakalı bir tanı görmediyse yine hekiminizin yönlendirmesiyle çocuk nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 20. Merhaba
  Benim kizim 39 yadinda ve kas hastadi NOAKA MIOPATI tesisi dediler ve tedavisi yok
  Hastaligi 7 yil once farkedildi ama simdi daha kotuye gidiyo,sizden ricagim Eger bir tedavisi varise bana cevab verirmisiniz ,cunku iki kucuk kizi var ve onlara bakamaz duruma dustu

  1. Merhabalar Emine Hanım, geçmiş olsun.
   Klinik değerlendirmeler, hastanın detaylı geçmişi, karakteristik bulguların tespiti; kas ve kasları kontrol eden sinirlerin sağlık durumunu tayin eden elektromiyografi, özel kan testleri, kas dokusunun MRI görüntüsü ve biyopsisi gibi birtakım aşamalardan sonra kişiye özgü tedavi süreci oluşturulabilir.
   Tedavi kişiye özgü spesifik semptomlara yöneliktir. Spesifik tedavi seçenekleri kas kuvvetini geliştirmek için fizik tedavi ve ergoterapiyi kapsar. İhtiyaç duyulduğunda yürümeye yardımcı askı (bilek-ayak ortezi) ya da tekerlekli sandalye kullanılabilir.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 21. Merhabalar ben 15 yaşındayım bizde bu hastalık maleseef genetik babam ile bir amcam konuşma terapisi diğer amcam fizik tedavi görüyor ve bu hastalık genetik olduğu için bendede olur mu diye korkuyorum dediğim gibi 15 yaşındayım ama en ufak bi belirtisi yok hatta fitness yapıyorum kas güçsüzlüğü gibi bişey yok lütfen geri dönüş yapın genede tedirginim bende olabilir mi ya da olsa bı belirti olur mu öğrenmek istiyorum bana geri dönüş yapın lütfen

  1. Merhabalar Arda Bey, geçmiş olsun.
   Kas hastalıklarının büyük bir bölümü kalıtımsal, yani irsidir. Bu durumda kişinin yapısındaki genetik bir bozukluk, kas hücresinin yapısını veya işlevini bozar. Kalıtsal kas hastalıkları büyük çoğunlukla bebek, çocuk veya ergen bireyleri etkiler.
   Belirtileri;
   Yürümekte zorlanma, sık düşme
   Güçsüz kaslar, kaslarda incelme
   Kas krampları
   Ayağa kalkarken, merdiven çıkarken, koşarken veya zıplarken zorluk çekmek
   Parmak uçlarında yürüme
   Göz kapaklarında düşme, sarkma
   Solunum veya yutma sıkıntısı
   Görüş problemleri, çift görme
   Yüz kaslarında, mimik ve çiğneme kaslarında zayıflık

   Eğer belirtilerden bir veya bir kaçını hissediyorsanız hekime danışmanızı öneririz.
   Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://www.romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 22. hasta

 23. Merhaba, iki üç gündür sol kolumda bi tuhaflık hissediyorum güçsüz desen değil ama sanki kolumda bana ait değil gibi. Her şeyi yapıyor ama zorlanıyor gibi hissediyorum. Als olmasından çok korkuyorum. Sabah uyandığımda hiçbir sıkıntı olmuyor, sonradan başlıyor. Als olsa hiç geçmezdi değil mi? Als değilse nedir, her güçsüzlük als mıdır?

  1. Merhabalar Elif Hanım, geçmiş olsun.
   Sol kol güçsüzlük hissi bir çok nedene bağlı olabilir. Boyun düzleşmesi, fıtık gibi ortopedik veya bunun dışında nörolojik bir rahatsızlık da olabilir. Eğer durumunuzda azalma yoksa mutlaka nöroloji veya fizik tedavi bölümüne başvurmanızı öneririz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 24. Merhaba
  Ben 40 yasinda bayanim. cene ve boğaz kisminda gerginlik yasiyorum .boğaz kisminda resmen 70 yasindaki kişinin cildi gibi burusuyor kasiliyor.yutkunurken hafif sürtme var sag taraftan .gözümde 1 sene önceden seffaf cisimler olustu.5 kez önümü göremedim kristal gibi Parlament realisiert isiklar olustu. Ondan beridir gözlerimi cevirirken zorlaniyorum.göz doktoru kuruluk dedi .ama hala bir ilerleme yok. Gitmedigim Doktor kalmadi. Sebebi nedir sizde?

  1. Merhabalar Pelin Hanım,geçmiş olsun.
   Fizik tedavi bölümü olarak uzmanlık alanımıza girmemektedir. Cildiye, dermotolog gibi bölümlere başvurmanız gerekmektedir. İstenilen sonuç ve tahlillere göre tanı konulabilir.

 25. Merhabalar sayın değerli hocalarım,bağırsak boşaltımında etkilenen bir kas sistemi var mı ? kas hastalıkları buralara vurur mu ? veya her hangi bir romatizmal tutulum bağırsakların ileum kısmında lezyonlara neden olabilir mi? Babamda fmf ve as tanısı var fmf için senelerdir kolşisin kullanıyor,doktorlar chron ? koyuyor teşhisimi senelerdir,romatizmal tutulumlarda var sizin fikirinizi almak istiyorum,sizce bir romatizmal tutulum bağırsaklarda karın ağrısı aşırı gaz, aşırı gurultu ve boşaltmada zorluk yapar mı ? 20 dk bağırsaklarımda ki gazı ağızdan çıkraıyorum tuvalette rahatlayamıyorum,40 dk 1 saati buluyor çıkmam tuvaletten..

  1. Merhabalar Bahadır Bey, geçmiş olsun.
   Evet barsak-eklem romatizma arasında önemli ilişki söz konusudur . İltihaplı barsak hastaları (ülseratif kolit ve Chron’s) eklem tutulumu Ankilozan Spondilite benzeyebilir . Ayrıca Behçet hastalığın (başka bir romatizma hastalığı ) barsak tutulumu Chrons hastalığına çok benzeyebilir. Bu hastalıkların ayrımını Gastroenteroloji ve Romatoloji uzmanları birlikle oturup kesin tanıyı koyabilirler. Dolayısıyla mutlaka bir Gastroenteroloji ve Romatoloji uzmanlarından bir randevu almanızı öneririm.

   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

  2. merhaba ben anıl benim yigenim kas hastası daha üç yasında su anda yemek yemiyo napabiliriz ayaktaykan ayakları titriyo

   1. Merhabalar Anıl Bey, geçmiş olsun.
    Pediatrik Rehabilitasyon programından destek alabilirsiniz. Alanında uzman fizik tedavi hekimleri ve deneyimli fizyoterapistler eşliğinde rahatsızlığa ve hastamıza özel bir tedavi süreci planlanabilir.
    Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 26. İyi günler bana bi tani konmadi ve doktara gitmedim ama egzersiz yaparken çoğu hareketi yapamıyorum çok zorluk çekiyorum ve egzersiz yaptıktan sonra ayaklarım çok ağrıyor kas hastalığım olabilir mi

  1. Merhabalar Ayşe Hanım, geçmiş olsun.
   Ağrılarınızın bir çok nedeni olabilir. Kas hastalık, eklem rahatsızlıkları, fıtıklar, iltihaplı romatizma v.b. klinik muayene ve sonuçlara bakmadan sağlıklı bilgi aktarılamaz. Fizik tedavi veya ortopedi bölümüne başvurabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 27. mrhb kuzenimin 1 yasinda bebegi var ve miremeture dogmustu kilo alamiyor ek gidalari yemekte zorlaniyor bogulma durumu oluyor noroloji bolumu kas hastaligi tehsisi koymus ve kan degeri 5 bine cikiyormus simdi gen testi yapilacak Ck yuksekmis yani bu hastaligin kanserle ilgisi varmi

  1. Merhabalar Senem Hanım, geçmiş olsun.
   Hastamız 1 yaşında olduğu için çocuk nöroloji bölümünü hekimimin klinik muayenesi sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.

 28. Merhabalar

  Kızım 1 yaşında ve emekleme ve yürüme faaliyetlerine maalesef henüz başlayamadı. 7 aylıkken doktoru önerisi ile baş tutamamasından dolayı nörolojiye gittik ve henüz bir tanı konulamadı. Baş Tutma ve Oturma problemi düzeldi. Şuanda başını tutuyor ve desteksiz bir şekilde oturma sağlayabilmektedir.

  Konu ile ilgili olarak nasıl ilerlemeliyiz?

  1. Merhabalar Turgay Bey, geçmiş olsun.
   Pediatrik Rehabilitasyon programından destek alabilirsiniz. Alanında uzman fizik tedavi hekimleri ve deneyimli fizyoterapistler eşliğinde rahatsızlığa ve kızınıza özel bir tedavi süreci planlanabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 29. Selamualeykum ben 55 yaşında bayım sağ elımde güç kaybı ve parmaklarımda ayrılma var bas parmağımın arasındalar çökme ver doktor cesıtlı elektrık ve ıynelerden sora kas erımesı testı koydu emer boyun ve beyım flımde bır seye taşlamadı ve bana ılac yazdı ılacı aydının bütün eczalnelerı dolaştım bulamadım 3 haftalığına gün verdiler doktor bana hıc bır hareket ve fızık terepı önermedi ne yapayım acaba lutfen bana yardımcı olun saygılar cemıl ınal

  1. Merhabalar Cemil Bey, geçmiş olsun.
   Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekiminin klinik muayene etmesi gerekmektedir. Muayene sonrası fizik gerektirirse bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 30. Mrb kardeşimin kas rahatsızlığı var henüz tam bir teşhis konulmadi şudur diye yedi yaşına kadar gayet güzel konusuyordu şuan 16 yaşında konusamiyor yardımcı olurmusunuz bize ne yapmamız gerektiğini

  1. Merhabalar Elif Hanım, geçmiş olsun.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir