Travmatik beyin hasarı nedir?

Travmatik beyin hasarı en sık trafik kazaları olmak üzere, yüksekten düşme, iş kazaları, darp, ateşli silah yaralanmaları gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Toplumda önemli bir engellilik sebebi olarak ortaya çıkar ve rehabilitasyonu da oldukça önem taşır. Erken dönemdeki yoğun bakım tedavisinin ardından robotik rehabilitasyonu da içeren yoğun bir nörolojik rehabilitasyon programına ihtiyaç duyulur.

Travmatik beyin hasarı, kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır. Kişinin bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarında bozulmalara yol açarak düşünme, algılama, konuşma, yutma bozuklukları ile kol ve bacak gibi organlarında felç gelişmesine neden olabilir. Hemen her yerde ve her yaşta görülebilirse de gençlerde ve özellikle 15-25 yaş arasında sıklığı en fazladır. Motorsiklet ve bisiklet kazaları önemli bir nedenidir. Kask kullanılması bu tür kazalarda travmatik beyin hasarı oluşumunu önemli ölçüde azaltır. Çocuklarda düşmeler ve kaza dışı travmalar, erişkinlerde trafik kazaları ve yaşlılarda yine düşmeler kafa travmasının yaygın nedenleridir.

Travmatik beyin hasarının belirtileri nelerdir?

Beyin vücudun en hassas ve karmaşık organı olması nedeniyle, travmatik beyin yaralanmalarında kişinin hayatını derinden etkileyen değişiklikler görülebilir. Bu değişiklikler, bellek, algılama, dikkat, anlama, mantıklı düşünme gibi bilişsel değişiklikler olabileceği gibi, kısmi veya tam felç, denge bozuklukları ve yutma ve konuşma bozukluğu gibi fiziksel sorunlar şeklinde de olabilir.

Travmatik beyin hasarının erken döneminde ölüm oranı oldukça yüksektir. Travmanın şiddetine göre bilinç kaybı, bulantı, baş ağrısı, nörolojik ve bilişsel etkilenmeler sık görülür. Beyindeki hasarın yeri ve genişliğine göre hastalarda kol ve el kullanım kaybı, yürüme bozukluğu, duyu bozukluğu, entellektüel fonksiyonlarda bozukluk, davranış ve kişilik değişiklikleri, epileptik nöbetler, kronik ağrı, depresyon, mesane ve bağırsak problemleri gibi birçok sağlık problemi görülebilmektedir. Dikkat süresinde azalma, düşünceleri düzenlemede zorluk, unutkanlık, kafa karışıklığı, yeni bilgileri öğrenmede zorluklar, muhakeme ve yorumlama güçlükleri, sosyal durumlara uygun olmayan hareketlerde bulunma, problem çözmede, karar vermede ve planlamada zorlanma gibi bilişsel sorunlar ortaya çıkabilir. Dil ile ilgili sorunlar da bilişsel sorunlar gibi kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Sözcük bulmada güçlük, düzgün cümle kuramama,  uzun ve hatalı anlatımlar, sözcükleri anlamada zorluk, sözcüklerin farklı kullanımlarını, deyimleri ve imalı kullanımları anlayamama, okuma ve yazma becerilerinde gerileme, matematik becerilerinde bozulma bu sorunlardandır. Travmatik beyin hasarı sonucu kişilik değişiklikleri, saldırganlık, şiddete eğilim ve kontrol kaybı gibi davranış bozuklukları da meydana gelebilir. Kısmi veya tam felç, istemsiz kas kasılmaları (spastisite), denge ve koordinasyon bozukluğu ve yutma güçlüğü gibi fiziksel kısıtlanmalar ise kişinin fonksiyonel bağımsızlığını azaltabilir. Ortaya çıkan bu bulgular, yaralanmanın şiddeti, etkilenen beyin bölgesi, beyin dışındaki organ yaralanmaları ve yaralanma öncesi kişilik özellikleri gibi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir.

Travmatik beyin hasarının tedavisi nasıl yapılır?

Travmatik beyin hasarı geçiren hastalar, acil müdahale ve sonrasında beyin cerrahisi ve nöroloji kliniklerince erken dönemde müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Bu müdahale yoğun bakımda takip veya cerrahi girişim şeklinde olabilir. Beyne ve vücudun geri kalanına oksijen desteği ve yeterli kan akışının sağlanması ve kan basıncının kontrol edilmesi bu müdahalenin öncelikleridir. Tıbbi durumu stabilleşen hasta hemen fizik tedavi rehabilitasyon hekimi tarafından değerlendirilmeli ve erken rehabilitasyon programı başlatılmalıdır. Hasta uygun hale geldiğinde, konu üzerinde özelleşmiş nörorehabilitasyon ve robotik rehabilitasyon imkanları olan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde takip edilmesi en iyi seçenek olacaktır.

Erken dönem sonrası beyin dokusundaki ödemin ortadan kalkması ile ortaya çıkan iyileşmeye spontan düzelme denir. Daha sonraki dönemde ise sinir hücrelerinde filizlenme ve yeni sinir bağlantıları oluşması iyileşmenin devamına katkıda bulunur. Araştırmalar beyin hasarı sonrası nörolojik düzelmenin ilk 6 ay içinde en fazla olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte beyin hasarı sonrası iyileşme 2 yıla kadar hızlı bir şekilde devam eder. Bu süreçte kapsamlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hastanın kazanımlarını maksimuma çıkartacaktır. İlk 2 yıl iyileşme daha hızlı olsa da, bu hastalarda geç dönemde de iyileşme potansiyeli ortaya çıkabilir. Kalıcı bilişsel ve fiziksel bozuklukları olduğu düşünülen hastalarda bile bazı yetenekler yeniden geliştirilebilir. Bu nedenle beyin hasarı geçirmiş olan bir hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı liderliğinde, nöroloji, beyin cerrahisi ve psikiyatri uzmanından oluşan bir doktor ekibi tarafından sürekli takip edilmesi yararlı olacaktır.

Travmatik beyin hasarında rehabilitasyon

Günümüzde giderek artan ve gelişen cerrahi ve acil yardım yöntemleri sayesinde, travmatik beyin yaralanmalarına bağlı ölümler azalırken, hayatta kalma oranının artmasına bağlı olarak hastaların rehabilitasyonu ve tekrar topluma kazandırılması oldukça önem kazanmaktadır. Travmatik beyin hasarında rehabilitasyonun amacı, bozulan fonksiyonları iyileştirmek, yürümeyi sağlamak, hastanın mümkün olan en yüksek seviyede bağımsızlığına kavuşturmak ve hastalığa bağlı oluşabilecek diğer sağlık problemlerini önlemektir.

Travmatik beyin hasarında rehabilitasyon erken dönemde başlatılmalıdır. Hasta yoğun bakımda hatta bilinci kapalı iken yapılacak pasif eklem hareketleri ve hastanın iki saatte bir döndürülmesi gibi basit önlemler ile ileride rehabilitasyonun başarısını etkileyebilecek eklem kısıtlanmaları ve bası yaraları gibi sorunların önüne geçilebilir. Bu nedenle hastanın erken dönemden itibaren bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından takibi önemlidir. Bu sayede hem akut dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar önlenir hem de hastanın bir rehabilitasyon kliniğine transferi için hazırlıkları yapılmış olur.

Tıbbi yönden stabil hale gelen hastalar daha yoğun ve kapsamlı bir rehabilitasyon programına alınır. Rehabilitasyon başlangıcında hasta kapsamlı bir muayene ile bilinç düzeyi, motor, duyu, algı, denge, yürüme ve günlük yaşam aktiviteleri yönünden değerlendirilerek hastaya özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanır. Bu program haftalık değerlendirmeler ile takip edilerek yeni belirlenen hedeflere göre şekillendirilir.

Travmatik beyin hasarlı hastaların erken mobilizasyonu (harekete geçirilmesi) önemlidir. Böylece immobilizasyona (hareketsiz kalmaya) bağlı ortaya çıkabilecek, kas atrofisi, bası yarası, kemik erimesi, eklem kısıtlanmaları, yumuşak doku kireçlenmeleri gibi komplikasyonlar önlenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, hastanın mevcut tıbbi durumu ve fonksiyonel düzeyine uygun olarak; yatak içinde mobilizasyon, oturma dengesi eğitimi, el ve kollarını kullanma, yatak dışına çıkma ve transfer aktiviteleri, ayağa kalkma, ayakta denge eğitimi, yürüme, merdiven inip çıkma, iş-uğraşı ve günlük yaşam aktivitelerinin eğitimi faaliyetlerini içerir.

Travmatik beyin hasarında spastisite denilen istemsiz kas kasılmaları oluşabilir. Eğer bu kasılmalar hastanın eklem hareketlerini, pozisyonlanmasını, hijyenini bozuyorsa veya egzersiz sırasında ağrıya neden oluyorsa tedavi edilmesi gerekir. Tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi ve egzersizler yanında girişimsel ve cerrahi yöntemler de uygulanabilir.

Eğer hastada eklem kontraktürü oluşmuşsa, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe, cihazlama veya cerrahi müdahale gerekebilir. Travmatik beyin hasarında kas kuvvetsizlikleri görülebilir. Bu durumlarda kas kuvvetlendirme egzersizleri ile kaslar normal kuvvetine getirilmeye çalışılır. Beraberinde denge ve koordinasyon bozuklukları söz konusu ise buna yönelik egzersizler de yaptırılır. Bu çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulduğunda ortez ve diğer yardımcı cihazlardan yararlanılabilir.

Robotik rehabilitasyon, travmatik beyin yaralanmalı hastalarda erken dönemden itibaren kullanılabilecek etkili bir rehabilitasyon yöntemidir. Hastanın erken dönemde mobilizasyonuna katkıda bulunur, nöroplastisite yoluyla nörolojik iyileşmeyi uyarır ve hastanın rehabilitasyon programına uyumunu, motivasyonunu ve farkındalığını arttırır. Erken Dönem Felç Mobilizasyon Cihazı (elektrik stimülasyonlu dikey hareket cihazı), Yürüme Robotu (Robotik yürüme cihazı), Armeo (omuz-kol robotu) ve Amadeo (el-parmak robotu) bu amaçla kullanılan robotik teknolojilerdendir. Robotik rehabilitasyonun erken dönemden itibaren rehabilitasyon programına entegre edilmesi, beyin hasarlı hastaların rehabilitasyonunda başarıyı önemli oranda arttırır.

Hidroterapi yani su içi rehabilitasyon da travmatik beyin hasarlı hastaların tedavisinde yeri olan bir rehabilitasyon seçeneğidir. Su içi egzersizler sayesinde, zayıf olan kaslarda kuvvetlenme, denge ve koordinasyonda iyileşme yanında istemsiz kas kasılmalarının azalması da sağlanır.

İş-uğraşı tedavisi (ergoterapi) kişilerin günlük yaşamdaki bağımsızlığını ve yaşam rollerini iş, uğraşı ve aktivite edindirilerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan terapi ve rehabilitasyon programıdır. Travmatik beyin hasarlı hastaların tedavisinde ergoterapiden de aktif olarak yararlanılır.

Dil ve konuşma terapisi ve yutma terapisi, travmatik beyin hasarlı hastaların rehabilitasyonunda oldukça önem taşır. Öncelikle uzman terapist tarafından hastanın yetersiz olduğu alanlar belirlenir ve bunlara yönelik bir tedavi programı düzenlenir. Gerekli durumlarda bilişsel bir değerlendirme de uygulanabilir. Konuşma ve yutma ile ilgili egzersizler yanında unutkanlık gibi bilişsel sorunlara yönelik de çalışmalar yaptırılır.

Solunum rehabilitasyonu, psikoterapi, nöropatik ağrı tedavisi ve mesane ve bağırsak sorunlarının tedavisi travmatik beyin hasarlı hastaların rehabilitasyonunda önemli yeri olan diğer tedavi başlıklarıdır.

Travmatik beyin hasarında rehabilitasyonun başarısı, beyin hasarının ağırlığı, yaş, cinsiyet, hastalık öncesi durum, sosyoekonomik parametreler, bilişsel işlevlerin durumu gibi birçok faktörden etkilenir. Süreç uzun ve klinik düzelme bazen çok yavaş olsa da, büyük çoğunluğu genç olan bu hastalar uygun bir rehabilitasyon programı ile bağımsız ve üretken bir yaşantıya geçebilir. Eğer hasta her yönüyle kendisi için oluşturulmuş bir rehabilitasyon programına alınmazsa gösterebileceği performansın gerisinde kalır. Travmatik beyin hasarı geçirmiş olan hastaların mesleki ve ekonomik rehabilitasyonlarının tamamlanıp, eski mesleklerine devam edemiyorlarsa, yeni bir meslek edindirilmeleri veya uygun bir işe yerleştirilerek, kendi kendine yeten, üretken bir yaşam seviyesine getirilmeleri rehabilitasyonun nihai hedefidir.

Travmatik beyin hasarı ile ilgili sorularınızı aşağıya yorum olarak yazın, ya da 444 76 86 çağrı merkezimizi arayın, uzmanlarımız cevaplasın!

71 comments

 1. Merhaba hocam ben 13/14 yaşında bir moto kazası geçirdim kafamda kask olmadı için kafamı ben beton bir yere vurmuştum sağ arka tarafını ve biraz içine çökük kaldı gibi hissediyorum elimle bakınca ve tedavi olmayı unuttum ilerleyen yıllarda konuşmada Zorluk yürümede zorluk yaşadım ve olur olmaz herşeye gülüyordum yersiz ve zamansız kendimi tutamıyorum bir psikoji bölümüne gittim ilaçlarlar verdi haylen daha kullanıyorum gülmem geçti yürüme konuşma bozukluğu geçti fakat para üstü alırken hesap yaparken veya biri bir işi defalarca tarif etmesine rağmen yapamıyorum ne yapmam lazım hangi bölüme gitmem lazım normal insanlar gibi tekrar olabilir miyim haylen daha tedavi ihtimalim varmı

  1. Merhabalar Mehmet Bey, geçmiş olsun.
   Nöroloji bölümüne başvuruda bulunabilirsiniz. Klinik değerlendirmeniz sonucunda uygun bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 2. Benim 82 yaşında babannem var geçen perşembe beynine giden damarda %70 tıkanıklık olduğu için anjiyo yapılarak stent takıldı sonra yoğun bakıma alındı. Entube ediliyor şuanda böbreklerinde ve ciğerlerinde problem olduğu söylendi bilinci kapalı dediler ama yanına çıktığımızda seslendigimizde gözlerini açmaya çalışıyor elini tuttugumuzda elimizide sıkmaya çalışıyor. Sizce bilinci kapalı biri bunları yapabilir mi yoksa refleks olarak mi yapıyor ? Sizce yoğun bakımdan çıkabilir mi

  1. Merhabalar Büşra Hanım, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi alanında hizmet verdiğimiz için en sağlıklı bilgiyi şu anki hekimlerinden alabilirsiniz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra fizik tedaviye uygun olduğu taktirde hastamıza yardımcı olabiliriz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 3. Merhabalar hocam babannem mide ameliyatı oldu 11 gün sonra yüksek tansiyon nedeniyle yoğun bakıma alindi doktorlar beyin kanaması felç vb. Bişey olmadığını söylediler 4 gün yoğun bakımda kaldı iki gün önce çıktı yoğun bakımdan hepimizi tanıyor ama bazı şeyleri bilmiyor geçmişe yönelik çok fazla konuşuyor doktorlar yoğun bakım sonrası görülür kısa sürede düzelir dediler siz ne düşünüyorsunuz bu durumda… şimdiden teşekkürler

  1. Merhabalar Sena Hanım, geçmiş olsun.
   Tedavi süreci boyunca yanında olan hekimlerden sağlıklı bilgiler alabilirsiniz. Süreci gözlemleyerek ilerleyebilirsiniz. Herhangi bir gelişme olmazsa hekiminize yeniden başvurabilirsiniz. Klinik bulgular ve fiziki durum incelenerek sağlıklı bilgi aktarılabilir. Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 4. Merhaba. Yakın zamanda (3 gün önce ) yeğenim bir beyin ameliyatı geçirdi. Şu an durumu stabil ama konuşma bozukluğu var ve yazı yazması vs zorlaştı. Henüz hastaneden çıkmadı. Hastanede yattığı süreçte neler yapabiliriz bu etkilerin azalması için. Cevap verirseniz çok sevinirim. İyi günler.

  1. Merhabalar Zekiye Hanım, geçmiş olsun.
   Fizik tedavi süreci şu anki hekimimin yönlendirmesiyle başlayabilir. Hekim fizik tedavi için uygun bir hasta dediği taktirde klinik değerlendirme sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Hastanın güncel durumu ve sonuçlarını bilen hastanedeki hekimlere danışarak sağlıklı bir süreç oluşturabilirsiniz.

   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 5. Merhaba 21 yaşımdayım çocukken yurtta kaldığım zamanlar benden bir iki yaş büyük biri ben uyurken kafama yumruk atmıstı ve şuan sosyal becerilerim yer yön ezberim çok zayıf sebebi o olabilir mi ve iyileşmesi mumkun mü ?

  1. Merhabalar Yusuf Bey, geçmiş olsun.
   Çeşitli beceri geliştirici egzersizler ile olumlu sonuçlar alınabilir. Klinik muayene sonucunda rahatsızlığınızın durumu, etkilenen bölgeler, fiziki durumunuz, eşlik eden veya edebilecek hastalıklar göz önünde bulundurularak tedavi süreciniz oluşturululabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 6. Iyigünler,3 bucuk yasimdaki kizimda ismine tepki vermeme,komut almama,konusmayi birakma sikayetleri baslamasi üzerine doktor doktor gezdik.en son hidrosefali tanisi konuldu.4 ay once ameliyat oldu, şant takildi.Su an konusma terapistinden ders almaktayiz.Bilissel anlamda ne kadar surade gelisme gosterir ya da gosterir mi?cevaplarsaniz cok sevinirim

  1. Merhabalar Pınar Hanım, geçmiş olsun.
   Bu konu hakkında güncel raporları incelenmeli, fiziki muayene gerekmektedir. Şu an tedavi gördüğü hekimden sağlıklı bilgi alabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 7. Bende 2yasinda travma aldim ve bu yuzden bazi sorunlar yasamam normalmi ?yuksekden dustum 2ci katdan cunki

  1. Merhabalar Rühengiz Hanım, geçmiş olsun.
   Tabi ki travmanın etkilediği bölgelere yönelik sorunlar gözükebilmektedir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 8. Merhabalar Hocam.Kardeşim 5 ay öncesinde beyin kanaması geçirdi halen yoğun bakımda bilinci kapalı uyanamadı henüz doktorların söylediği bu şekilde bakım hastası olarak kalır dendi.Şimdi fizik tedavi için başka yere yönlendiriyorlar.Solunum cihazına bağlı değil ama ciddi bir kanama geçirmiş.Acaba uyanma şansı olurmu ne yapabiliriz.Aydınlatırsanız sevinirim.Çok teşekkürler

 9. İyi günler ben şerife
  Annem 10 Aralık da trafik kazası geçirmesi sonucunda cervical bölgede hasar aldığı için 4 ekstrem de hareket etmiyor. 65 gün yoğun bakımda kaldı ve bu süreçte sağ bacağını oynattığı için yatak içi egzersizlerini düzenli olarak yaptırıyoruz..
  Kasları güçleniyor bunu hissediyorum ama biran önce ayaklanması eskisi gibi yürümesi ve konuşmasını istiyorum.. Bu konuda bana yardım edebilir misiniz ? Nasıl bir tedavi uygulanması gerekiyor ? 4 ay oldu kaza olalı trakostomisi açık oldugu için bir çok fizik hastanesi kabul etmiyor annemi ben ise nörofizik ve robotik fizik yaptırmak istiyorum nerde ve nasıl yapabilirim lütfen yardım edin….

  1. Merhabalar Şerife Hanım, geçmiş olsun.
   Konuyla alakalı 4447686 numaramızdan sağlık danışmanlarımıza ulaşabilirseniz. Sizlere işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi vererek, tedavi süreci oluşturulmasına yönelik yardımcı olabilirler.

 10. Dedem 23 gündür yoğun bakımda yatıyor bilinci kapalı. Trafik kazasından dolayı. Boğazına delik açtılar nefes için acaba sıkıntılı mi yani durumu sizce nasıl. İyi değil diyorlar yeterli bilgi alıyorum büyüklerden iyi günler

  1. Merhabalar Mustafa Bey, geçmiş olsun.
   En sağlıklı bilgiyi hekimleri aktarabilir. Klinik bulgularına yönelik sağlıklı bilgiyi hekimlerinden alabilirsiniz. Yoğun bakım sürecinin ardından fizik tedavi için bizlere başvurarak sağlıklı bir süreç oluşturabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 11. Merhaba… trafik kazasının sonucunda beyin ödemi oluşmuş ve tedaviden sonra…kafa karışıklığı ve unutkanlık…adres bulamama…ailesini başka birileri olarak anımsamak… kızını… kardeşi gibi mesela…bunun tedavisi varmı acaba şimdiden teşekkürler

  1. Merhabalar Cemil Bey, geçmiş olsun.
   Klinik değerlendirme sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Travmanın etkilediği bölge ve seviyeye bağlı olarak tedavi süreci planlanabilir. Nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 12. Merhaba benm esimde insaatta 3 cu kattan betona düştü Yan dustugu icin kaburgasi akciğerini söndürmüştü ama suan 28 gun oldu yogun bakımda ciger kendini baya topladi Esimn 15 ci gunden sonrasi gozu acik hatta narkozdan kendi uyandi doktorlar uyandırmadan ama dediklerine gore tepki yokmus ama biz yanina girdk bizi duyuyorsan goz kirp dedik ve kirpti Sizce buu hastamız in bilinci açık midir

  1. Merhabalar Ebru Hanım, geçmiş olsun.
   Göz kırpma işlemi refleks olarak da gerçekleşmiş olabilir. En sağlıklı bilgiyi hekimleri aktarabilir. Hem klinik olarak izlenmekte hem de güncel sonuçları takip edildiği için hekimleri sağlıklı bilgi aktarabilir.

 13. MERHABALAR BENİM ANNEM KALP KRİZİ GEÇİRDİ O SIRADA BEYİNİ OKSİJENSİZ KALDI ŞU ANA DOKTORLAR BEYİN HASARI VAR ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTEYİM ŞUAN ANNEM YOĞUM BAKIMDA VE ELİMİ YAKALRINI OYNATMAYA BAŞLAMIŞ AMA DOKTORLARIN DEDİĞİNE GÖRE İLLA Kİ BİR HASAR ORTAYA ÇIKACAK VE HASAR NERDE NASIL BİLMİYORUZ ONUN ANNEM İÇİN BİR TEVİ YÖNTEMİNİZ VAR MI

  1. Merhabalar Mehmet Bey, geçmiş olsun.
   Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hekimleriniz fizik tedavi için uygun dediği taktirde sonuçlarınız ile muayene gelebilirseniz sağlıklı bilgi aktarabiliriz. Hasara ve fiziki duruma bağlı olarak uygun tedavi süreci oluşturulabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 14. Merhaba benim kafama bu sene arkadaşlarlarim defalarca vurdular soylememe ragmen kekelemeye başladım soruları çözememeye basladim basim hafif hafif ağrıyor bende de beyin travması geçirmiş olabilirmiyim

  1. Merhabalar Mahmut Bey, geçmiş olsun.
   Nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz. Aldığınız darbelerin sertliğine ve vurulan bölgeye yönelik bir problem yaşıyor olabilirsiniz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 15. Merhaba iki yıl önce beyin travması geçirdim kaza geçirmeden önce lise derslerim çok iyiydi mantığını bilerek soruları çözüyordum şuan iki yıldır hazırlanıyorum günde 5 saat çalışmama rağmen. Bu böyle mi kalacak yoksa daha iyileşme sürecinde miyim?

  1. Merhabalar Ömer Bey, geçmiş olsun.
   Etkilenen bölgeye yönelik semptomlar görünmektedir. Tedavi ile olumlu sonuçlar alınabilir. Günlük yaşamda uygulayabileceğiniz egzersizler olabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 16. Eşim 36 yaşında ve trafik kazasi sonucu beyin kanaması geçirdi beyninin iki tarafından kemikler çıkarıldı şu an 4 ayda 35 gün yoğun bakımda 3 hafta. Normel serviste yattı Mart gibi kemikler takılacak 5. ayda takılacak zihninde çok karışıklık var halisilosyon görüyor düzelme süreç i nasıl olur birde sol kolda güç kaybı var fizik tedavi süreci ne zmn başlar

  1. Merhabalar Zehra Hanım, geçmiş olsun.
   Hastamızın son durumu hekimi tarafından değerlendirilmesi sonucunda fizik tedavi için hazır olduğu aktarılabilir.
   Hazır olduğu taktirde nörolojik rehabilitasyon ve robotik rehabilitasyon ile yardımcı olabiliriz.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 17. Benim eşim kafasından vuruldu beyin sapı ağır hasarlı bilinç açık gözleriyle tepki veriyor ama ilerleyen zamanlarda düzelme olurmu tedavilere

  1. Merhabalar Özge Hanım, geçmiş olsun.
   Son durum incelendikten ve sonuçlarına bakıldıktan sonra sağlıklı bilgi aktarılabilir. Ön bilgi için bizlere sonuçlarınızı iletebilirsiniz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 18. Öncelikle bütün hastalarımıza acil şifalar dilerim benim bir sorum olacak benim kardeşimin bir oğlu var 6 yaşında normal gebelik geçirdi fakat doğum biraz gecikti normal doğumdan sonra çocukta ağlama belirtileri olmadı ve yeni doğan yoğun bakıma alındı oksijen desteği verildi aradan geçen zamanlarda sürekli ağzından sular gelmeye başladı ve halen daha devam ediyor normal çocuk gibi hareket etmiyor söz dinlemiyor aşırı bir şekilde diğer çocuklara zarar verme eğiliminde onu yapma gel yanımıza otur ve günlük işlerde kullanılan kelimelerin hiçbirine tepki vermiyor söylediklerimizi anlıyor ama istenilen şeyi yapmıyor çocuk nöroloji doktoruna götürdük tahlil falan ne varsa hepsini yaptırdık çıkan sonuçlara göre bize denilen şey çocukta yaşıtlarına göre 2-2.5 yıl geriden geliyor bir zeka geriliyi mevcut nasıl bir tedavi yapılır yada tedavisi var mı ne yapılabilir .Teşekürler

  1. Merhabalar Bülent Bey, geçmiş olsun.
   Duyu bütünleme tedavisinden olumlu sonuçlar alınabilir. Psikolog ve fizik tedavi hekimlerinin klinik muayenesi sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

 19. Merhaba, annem 25 kasimda kalpten beyne pihti atmasi sonucu sag tarafina inme indi. 20 gun yogun bakimda kaldiktan sonra simdi normal odaya aldilar. Bakiyor ,goruyor takip ediyor ama cok tepki vermiyor. Anlayip anlamadigini anlayamiyoruz. Fizik tedavi icin daha iyi anlamadi gerektigini soylediler. Bilincinin tam acik olamadigini soylediler. Bilinci gelir mi? Cok buyuk bir bolumu etkilenmis, konusma, duyma da. Sag tarafta. Fizik tedaviden sonuc alabilir miyiz? Yemek yiyebiliyor, pipetten su icebiliyor. Bilinci tam acilmali derken neyden bahsetiyorlar. Tesekkurler

 20. merhaba ablamın yıllardır devam eden şiddetli baş ağrısı bir sene kadar önce yürümede ve konuşmada zorluk olarak devam etti bir araştırma hastanesinde 1,5 aylık tedavi sonrasında eve dinlenmeye diye gönderildi. beyinde tümor olduğu ama hastayı bu duruma getirecek kadar ağır olmadığı söylendi. ve eve geldiği ilk hafta beyne pıhtı atıp felç geçirdi sol tarafı hiç yok şunda fizik tedavide aldı alıyor hala ama bilinci çok yerinde değil fizik tedaviyi tam olarak kabul etmiyor. çünkü doktorlara anlatamadığımız bizimde anlayamadığımız bir şekilde ablam durumunun hiç farkında değil zaman zaman yürüyemediğini bile unutuyor. beni tanıyor ama yaşadığı yeri karıştırıyor mesela mutfağa yemek yemeye götürürken bile korkuyor nereye gittiğini anlamaya çalışıyor ama kafası o kadar karışık ki hiç bir şeye anlam veremiyor. farklı doktorlara da gösterdik beyinde çok fazla hasar var yapılabilecek bir şey yok diyorlar. gerçekten beyinde tümor olan biri birde felç geçirip beyin hasarlı hale geldiyse bu hasta için yapılabilecek hiç bir şey yok mudur?

  1. Merhabalar Seda Hanım, geçmiş olsun.
   Hasarın ve rahatsızlığın incelenmesi gerekmektedir. En sağlıklı bilgi için roparların incelenmesi ve klinik muayene gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 21. Merhaba arkadaşım bir trafik kazası geçirdi ve şuan yoğun bakımda doktor kalıcı hasar kalacağını söyledi tamamen özrü olma riski yüzde kaç acaba birde kendisi 15 yaşında geçici felçli olma durumu olursa ne kadar süre içinde eski hayatına döner

  1. Merhabalar Rojda Hanım, geçmiş olsun.
   Her hastada travma sonucunda oluşan hasar ve tedavi süecine verilecek yanıt farklı olacağında en sağlıklı bilgiyi klinik muayene sonucunda aktarabiliriz. Hastamızın epkriz raporunu, kısaca hastalık hikayesi (ad,soyad,yaş,durumu v.b.) ve hizmet almayı düşündüğünüz ili 0535 490 94 59 whatsapp hattımıza iletebilirseniz en kısa sizlere ön bilgi için dönüş sağlayabiliriz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

 22. Merhaba,
  Annemin ( 66 yaş) 3 ay önce sağ kolunda güçsüzlük ve pıhtı atması sonrasında kalbi durdu. Kısa sürede hastaneye götürmemize karşın inme tam olarak anlaşılamadı ve sadece kalp damarına anjiyo yapıldı
  Hastanede 2 günü yoğun bakım olmak üzere 4 gün kaldı. Sonrasında ise nörolog muayenesine götürüp, hızlı bir şekilde fizik tedavi ve konuşma terapisine başladık. Fizik tedavi ile birlikte koldaki güçsüzlük önemli ölçüde giderildi, sadece ince motor hareketlerde küçük eksiklikler kaldı.
  Taburcu olması sonrasında pek konuşamazken, şimdi konuşuyor, konuşulanı net anlıyor ancak isimlendirme ve kısa dönem hafıza kısmında sorunumuz var. Bizleri tanıyor ancak isimlerimizi
  nesnelerin adını hatırlamıyor
  Hafızasını ne şekilde düzeltebilir, daha geliştirebiliriz? Bunun için önereceğiniz tedavi var mıdır? yardım rica ediyorum

 23. annem beyin büzüşmesi yaşıyor geçen sene mayıs ayındsa banyoda düştü ve kafasını vurdu..15 gün hastanede yattıktan sonra eve geldiğinde halisinasyonlar görüyordu..olmayan kişileri ve bilinç yerinde değildi..zamanla az da olsa düzelme oldu..ama hala rüya ile gerçeği karıştırıyor..ve vücudu da tutmuyor..kendi yürüyemiyor tuvalete biz götürüyoruz..yaş 68..nasıl bir tedevi uygulamalıyız..yıllardır tansiyon şeker kalp hapları kullanıyor..bunlar da vücudunu bitiren etkenler..lafları da toparlayamıyor saçmalıyor..

  1. Merhabalar Zekai Bey, geçmiş olsun.
   Tedavi süreci için hastamızın klinik muayenesi ve sonuçlarını incelenerek sağlıklı bilgi aktarılabilir. Tedavi süreci için en az nöroloji hekimi, fizik tedavi hekiminin ortak değerlendirmesi gerekmektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Ön bilgi için sonuçlarınızı iletebilirsiniz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://www.romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 24. Merhaba hocam annem bir ay önce kalp krizi geçirdi ve hali hazırda hala yoğun bakımdadır İlk 2 haftaya yakın uyutuldu sonra uyandırmaya başladılar damardan ilaç tedavisi sonrası tablet şeklınde bir ilaç daha aldırdılar fakat annem bu tedavilerin sonucunda sadece gözlerini açtı ama anlamlı bir bakışı hiç olmadı doktorlar bilinci kapalı diyolar ama annem etrafta bir bardak düşse yada seslensek gözlerini açıyor ayaklarını çekip uzatıyor ama kollarında genelde bir kasılma söz konusu bu durumda bize yardımcı olmanız mümkün mü acaba yoksa bilinci açılmadan hiçbir şey yapılamaz mı hocam şimdi bizi palyatif yoğun bakıma göndereceklermiş daha sonrasında evde bakım hastası olucak dediler be olur yardımcı olun hocam Allah rızası için annem ritim bozukluğu hastası ve 63 yaşına

  1. Merhabalar Merve Hanım, geçmiş olsun. Şuanki hekiminiz fizik tedavi için uygun dediği taktirde hastamızın raporlarını inceleyerek ve klinik bulgularına bakarak tedavi süreci oluşturabiliriz.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://www.romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 25. Merhabalar. Ben 5 ay önce subdural hematom nedeniyle bir beyin ameliyatı geçirdim. Şuan yaşantım normal seyrine kontrollü olarak döndü diyebilirim. Fakat ilerleyen günlerde bir seyahat planlıyorum. Doktoruma danıştım, uzun yolun bir sıkıntı doğurmayacağını aktardı bana. Karayolu mu yoksa havayolu mu tercih etmeliyim?

  1. Merhabalar Berk Bey, geçmiş olsun.
   Rahatsızlığınız ile alakalı ekstra bir durum yoksa hekiminiz onay verdiği taktirde istediğiniz gibi gidebilirsiniz ama sonuçlarınızı tamamen bilen, sizi muayene etmiş, cerrahi operasyonunuzu yapan kişilerden bilgi almanız daha sağlıklı olacaktır.

 26. Kafasından vurulan bi insan gerekli tedavi yapıldığında tekrar tamamen eskisi gibi olabilir mi

  1. Merhabalar Musa Bey, geçmiş olsun.
   Ayrıntılı klinik muayene sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir. Hasarın boyutuna ve hastamızın durumuna göre değişim göstermektedir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 27. Hocam merabalar,
  2 sene önce kafamın üst kısmını pasajın kepenkine çok sert bir şekilde çarptım, Ozamandan bu yana bende aşırı şekilde konuşma bozukluğu unutkanlık algılama sorunu gelişti, Gerçekten şu anda insanlarla sohbet edemiyorum konuşamıyorum adeta beynim tutukluk yapıyor cümleleri kuramıyorum 1 aydan beri de geçmeyen baş ağrısı var, Bunun için ne yapmalıyım acil tedavi olmak istiyorum dileyin benden ne dilerseniz Gerçekten kişiliğim değişti Konuşamıyorum…

  1. Merhabalar Musa Bey, geçmiş olsun.
   Öncelikle nöroloji bölümüne başvurmanız gerekmektedir. Darbeye bağlı oluşan hasar tesğit edilmelidir. Nöroloji hekimi klinik muayeneniz sonucunda size uygun bir tedavi süreci planlayabilir. Fizik tedaviye yönlendirirse size uygun bir tedavi süreci oluşturabiliriz. Güncel sonuçlarınız elinize ulaştığından ön bilgi için dilerseniz bizlere whatsapp (+90 535 490 94 59) üzerinden iletebilirsiniz en kısa sürede inceleyerek, sizlere ön bilgi aktarabiliriz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
   Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 28. Merhaba ben 5,6 veya 7 yıl önce kanepenin tepesinden halısız betona düştüm. direk sırt üstü düştüm. düştügümde annem geldi beni kaldırmaya çalıştı fakat ben düşüne biliyordum ama hareket edemiyordum.1 dk hareketsiz kaldım,
  sonra aglamaya basladım. hastaneye gittik film çektiler serum verdiler mide bulantısı kusma oldu bişey yok diyip gönderdiler. kafamda yara ve kanama olmadı ama dudagım patladı şuanda başımda arada bir zonklama elerimde uyuşma unutkanlık dikkat dagınıklıgı konuşamama istemsizce arada bir kollarım ayaklarım felan hareket ettiriyorum
  kafamı ani hareket ettirdigimde agrıyo göz kararması karnım açken tokken çok sık oluyo oluyo ve kafa üstü 10,20 dk dan fazla yatarsam agrı oluyo dengemi saglayamıyorum şuanda çok şükür bi felç vb bi hastalıgım yok yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhabalar Metin Bey, geçmiş olsun.
   Klinik muayene olmanız gerekmektedir. Durumunuz ileri zamanlarda daha ciddi problemlere sebep olabileceği için en yakın sürede size yakın bir hekime başvurmanızı öneririz. Düzenli olarak hekim kontrolünde olmanız faydalı olacaktır.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik faydalanabilirsiniz.

 29. Merhabalar hocam annem bene pıhtı atma sonucu sol beyin zarar gördü ve şuan sağ tarafı felç annem halihazırda fizik tedavi görüyor şuan rahatsızlığın 4.ayında ve hafıza kaybı var bilinç oturtmuş değil bazen karşılıklı güzel iletişim kuruyor fakat çoğu zaman bizi tanımıyor alakasız konuşuyor annemin bilinci düzelirmi hocam Allah rızası için bilgilendirin lütfen

  1. Merhabalar Reşat Bey, geçmiş olsun.
   Hastamızın epkriz raporları ve klinik muayene ile hastamızı inceleyerek sağlıklı bilgi aktarabiliriz. Hastamızın güncel raporlarını dilerseniz 447686 numaramızda iletebilir,
   online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 30. merhaba hocam. kardeşim 1,5 yıl önce ankara şeh,r hastanesinde apandisit ameliyatına girdi. odaya çıkaılırkene kalbi durdu ve 16 dakika kadar beyne oksijen gitmemiş. 2 ay kadar yoğun bakımda kaldı. sonrasında 1 ay sonra kök hücre uygulandı 2 doz. sonra hocalar gözle görülür bi gelişme olmadığı için yapılmasını istemediler. bizlere hipoksik beyin hasarı olduğu ve bakım hastası olacağını söylediler. 2 ay önce ev çıktık ilk defa. trekostomisi ve pegi var. bilinç yok, çok az ellerde spastitesi var. bize yardımcı olabilir misiniz. kardeşim 30 yaşında 1,5 yaşında görmediği bi kızı var. şimdi evi bi odasını hasta bakım odasına çevirdik. bakımını sağlıyoruz.

  1. Merhabalar Hüseyin Bey, geçmiş olsun.
   Ayrıntılı inceleme yaparak sağlıklı bilgi aktarabiliriz. Hastamızın güncel raporlarını dilerseniz 447686 numaramızda iletebilir,
   online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 31. Merhabalar babam covid19 sonrası kalp krizi geçirdi anjıyo sonrası 3 hafta yoğun bakımda uyutuldu.
  Uyandığında yavaş yavaş tüm fiziksel bedensel aktiviteleri tamamlandı ancak beyin öyle olmadı.
  Ailesindekilerin isimleri hatırlamada sorun yok ancak her şey çok karışık.
  Ara ara anlamlı cümle kurmanın dışında genelde anlamsız cümleler kuruyor.
  Bazı günler çok sinirli ve agrasif oluyor.
  Hiç bir nörolojik ilacımız yok bi yol göstermeniz mümkün müdür acaba şimdiden teşekkürler.

  1. Merhabalar Ayşe Hanım geçmiş olsun.
   Güncel raporları ile muayene gelebilirseniz klinik muayene eşliğinde sağlıklı bir tedavi süreci planlanabilir yada online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 32. Teyzem 6 ay önce trafik kazası geçirdi ve beyin kanaması geçirdi 5mm bir frontal lob kanaması oldu, kanama durdu. 4 ay bilinçsiz idi. Bilinci geldi 1 ay oldu ama çocuk gibi. Sürekli bişeyler istiyor. Harf tablosu yaptırdık oradan tek tek harfleri yazarak iletişim kuruyoruz. Fizik tedavi ile destekliyoruz ama iyileşme süreci daha ne kadar devam eder. Eski zamanlarına dönme ihtimali var mıdır? Kalıcı ne gibi bir hasar bırakır?

  1. Merhabalar Büşra Hanım, geçmiş olsun.
   Ayrıntılı inceleme yaparak sağlıklı bilgi aktarabiliriz.
   Online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 33. İyi günler kardeşim 2 yıl önce elektrik çarpması sonucu bilinç’i kapalı durumda. Beden olarak gayet iyi fakat, hasar olarak beyninde küçülme var ve bu yavaş yavaş devam etmekte, bizi duyuyor, gözleriyle takip ediyor sürekli hissiyatı çok kuvvetli fakat tepki veremiyor. 8 aydır sülük ve hacamat tedavisi uyguluyoruz ayrıca ozon tedavisi’de uyguluyoruz kardeşim için ayrıca elimizde Koptekcnh adlı bir ilaç var burdaki doktorlar kullanmadılar bunu evde kullanmamız mümkünmü bir sakıncası varmıdır cevap verirseniz çok sevinirim.

  1. Merhabalar Ferda Hanım, geçmiş olsun.
   İlaç kullanımı hekim kontrolünde yapılmalıdır. Eğer hekimler klinik muayene sonucunda uygun bulmadıysa kullanmamanız gerekmektedir. İlaç kullanımı kişiye özel olarak planır. Zamanla kullanım sıklığı arttırılabilir veya azaltılabilir. Hekim kontorlü olmadan kullanılan ilaçlar faydadan çok zarar olarak dönüş yapabilir.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 34. Merhabalar Öncelikle Söylemek istiyorum başım da Ağrılar oluyor ensem de kasılmalar var ensem sürekli odun gibi iştah kaybı da var Bulantı

  1. Merhabalar Emrah Bey, geçmiş olsun.
   Boyun düzleşmesi veya fıtığı rahatsızlığınız olabiliriz.
   Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

 35. Merhaba değerli hocam!23 yıl önce askerde ikenateşli silah yaralanması sonucu beyin travması geçirmiş birinden bahsedeceğim.”Kafamın üzerinde 2mermi patladı.Şuanda kafamın içinde platin var.” şeklinde anlattı.Metinleri iyi okuyamadığını, sesleriveyüzleri çabuk unuttuğunu,hafızasının zayıf olduğunu,kazadan sonra işitme kaybı olduğunu, kulaklarının ağır işittiğini, geç anladığını söylüyor.Doktoru,”otozim görülebilir” demiş.Ben edebiyatçıyım.Onunla konuşurken biraz uzun cümle kurduğumda”bana uzun cümle kurma anlayamıyorum” diyor.Üstelik askerden sonraki sivil hayatında da birkaç defa trafik kazası geçirdiğini söyledi.Yürümesi, konuşması düzgün. Yürürken sendelemiyor.Fiziki gücü yerinde.Gözleri iyi görüyor. Otomobil ve cep telefonu kullanabiliyor.El titremesi yok.Para hesabı,alışveriş yapabiliyor.Pandemiye kadar çalışıyordu.Bazan 14 yaşında bir oğlan çocuğu gibi haşarılıklar yapıyor.Ciddi cidi konuşurken birden beklenmedik tepkiler gösteriyor. Aşırı alıngan. Kazara yanlış söylediği bir kelimeyi düzelttim(meslek alışkanlığı gereği).Bana hemen o meş’um cümleyi söyledi:”Biz senin gibi okumuş değiliz.”Tahsilli olmamasını çok problem ediyor.Onun durumundaki birini bu hususta yanlış düşündüğüne nasıl ikna edebilirim?Nasıl bir yol izlemeliyim?Acaba şiddete varan agresif davranışlar gösterme ihtimali mevcut mudur?Şizofrenik, paranoyak, mitomanik davranış bozuklukları gelişmiş olabilir mi? Kısacası bir kadın için onunla evlenmek şiddet veya hayatî risk barındırır mı? Gördüğüm kadarıyla daha çok neşeli, hayatı tiye alan bir yapısı var.Biraz muzur, biraz şakacı…Herkes gibi onun da sinirlendiği zamanlar oluyor. Ancak onu hiç öfkeli görmedim. Öfke kontrolünü sağlamakta zorluk çeker mi? Öfkeli anında onu nasıl ( karşılıklı konuşmayı kastediyorum) yatıştırabilirim? Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhabalar Gökçin Hanım, geçmiş olsun.
   Fiziki olarak rahatsızlıklarında yardımcı olabiliriz. Psikiolojik desteklerde bir uzmana başvurmanızı öneririz. Rahatsızlığın atlatılmasında siz ve ailesinin desteği ile daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

 36. merhaba , hastamız akciğer embolisi sonucu pıhtı atması ile birlikte 10 dk boyunca kalbi durmuş ve sonrasında hayat dönmüştür. 10 gün sonra gözlerini açtı fakat konuşma, yutma, el ve kollarda kasılma gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. yalnızca gözü açık olmakla birlikte sadece etrafına bakmakta ve onun dışında sandalyede oturabilmektedir. Hastamız kimseyi hatırlamamakta ve ara sıra dudaklarını ısırma, gözlerini büyüterek bakma gibi tedirgin davranışlarda bulunmaktadır. hastamız nörolojik rehabilitasyonla tekrar eski yaşamına dönebilmesi mümkün müdür?

  1. Merhabalar Beyza Hanım, geçmiş olsun.
   Sizlere daha sağlıklı bir bilgi aktarabilmemiz için hastamızın epikriz raporlarını bizlere whatsapp üzerinden 0549 204 60 53 veya çağrı merkezimiz üzerinden 4447686 numarasından ulaştırabilirsiniz. Bu sayede hastamız hakkında sizlere geri dönüş sağlayabiliriz.

   1. Merhaba, benim babamda akciğer emboli sonucu kalbi durmuş ve hayata dönmüş biridir. Şuan beyin hasarlıdır. Konuşma, yutma yetilerini kaybetmiş peg ile beslenenilmektedir. 1 yıldır fizik tedavi görüyor ve faydasını förüyor. Spasitesi yüksek miktarda ilaç kullanmasına rapmen çok fazla,koltukta oturaniliyor ama sürekli kayıyor. Hafızası cok iyi herkesi tanıyor sorulara yanıt veriyor. Azda olsa arada yutkunuyor. Ses cıkarabiliyor,isimlerimizi zorda olsa söyleyebiliyor ama dili tamamen dısarda ve içeri sokamıyoruz. Onun için daha iyi ne yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Örneğin dili içeride nasıl tutmasını sağlayıp hangi konusma ve yutma etkinlikleri ile bu yetilerini ilerletebiliriz? Teşekkür ederim

    1. Merhabalar Selen Hanım, geçmiş olsun.
     Dil çıkarma ve çekme: Dilinizi dışarı çıkarın ve 2 saniye öyle tutun. Daha sonra geri çekin. 2 saniye sonra tekrar edin.

     Dili yanlara götürme: Ağzınızı açın ve dilinizi ağzınızın sağ köşesine değdirin, 2 saniye öyle kalın. Ardından ağzınızın sol köşesine değdirin, 2 saniye kalın. Tekrar edin.

     Dil yukarı ve aşağı: Ağzınızı açın ve dilinizi dışarı çıkarın. Sonra dilinizi burnunuza doğru götürmeye çalışın. 2 saniye tutun, ardından dilinizi aşağı, yani çenenize doğru götürün. 2 saniye öyle kalın, sonra tekrar edin.

     Egzersizleri uygulayabilirsiniz.
     Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir.
     Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.