İnme Rehabilitasyonu
WhatsApp

İnme nedir?

İnme, beyin damarlarında tıkanıklık (pıhtı atması ya da zamanla yavaş yavaş damar çapının daralması) ya da kanama sonucu, beynin bir bölgesinin kanlanmasının bozulması sonucu beyin dokusunda meydana gelen travmatik olmayan harabiyettir.

İnme sonucu oluşan klinik tablo nedir?

İnme sonucu genellikle lezyon yerine göre vücudun bir yarısında motor kayıp (kuvvetsizlik), his bozukluğu, denge koordinasyon bozukluğu, konuşma ve yutma bozuklukları, idrar ve gaita kaçırma ve kognitif fonksiyon kayıplarından komaya kadar gidebilen bir klinik tablo oluşabilmektedir.

İnme sonrası en önemli sorunlar nelerdir?

İnme sonrası hastalarda ambulasyon (yürüme) problemleri ve üst ekstremite (kollar ve eller) fonksiyon kayıpları, ön plandadır. Hastalarda özellikle ayağa kalkma ve yürüme problemleri en büyük bağımlılığa yol açan problemlerden biridir. Omuz kol ve el problemleri ise hem ağrı oluşturması, hem de günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılıklara yol açması açısından sıkıntılıdır.

İnme sonrası iyileşme olur mu? Kimler rehabilitasyon programına ihtiyaç duyar?

İnme geçiren hastaların yaklaşık %10’u sekelsiz olarak işine ve günlük yaşam aktivitelerine geri dönebilmektedirler. %10 hasta ise her şeye rağmen yataklı bakım merkezlerinde devamlı bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Geriye kalan %80 hasta ise aktif yoğun rehabilitasyon programına ihtiyaç duymaktadırlar.

Beyin kendini yeniler mi? Kendiliğinden iyileşir mi? Bunu etkileyen en önemli faktör nedir?

Son yıllarda nörofizyolojik mekanizmalar üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış ve inme sonrası klinik iyileşme ve adaptasyon için beynin büyük bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştır. Nöroplastisite denilen bu mekanizma ile beyinde yeniden bir yapılanma olmakta ve beyin kendini yenilemektedir. Ve bu potansiyeli en iyi işleyen ya da aktive eden faktörün ise rehabilitasyon yaklaşımları olduğu görülmüş ve inme sonrası sekellerin ve özürlülüğün azaltılmasında anahtar rol oynadığı anlaşılmıştır.

İnmeli hasta rehabilitasyonunda amaç nedir?

İnmeli hastaların tedavisinde amaç, genel olarak, en yüksek yaşam kalitesi ile mümkün olduğunca bağımsız yaşamalarını sağlamaktır. İnmeli hasta için optimal tedavi, inmenin türüne ve yaşam kalitesine olan etkisine bağlıdır.

İlk olarak bozulmuş fonksiyonların yeniden işlevsel hale getirilmesi amaçlanırken, ayrıca inme sonrası karşımıza çıkan bir takım komplikasyonların tedavisini ve olası komplikasyonların önlenmesine yönelik tüm önlemlerin alınması da rehabilitasyon programının ana amaçlarından biridir.

İnme sonrası görülen komplikasyonlar (sorunlar) nelerdir?

İnme sonucu vücudun bir yarısında motor kayıp (kuvvetsizlik), his bozukluğu, denge koordinasyon bozukluğu, konuşma ve yutma bozuklukları, idrar ve gaita kaçırma ve kognitif fonksiyon kayıplarından komaya kadar gidebilen bir klinik tablo oluşabilmektedir. Bunlara ek olarak, eklem kontraktürleri hareket kısıtlılıkları, spastsite, omuz çıkığı ve omuz ağrıları, mesane fonksiyon bozuklukları, narsak fonksiyon bozuklukları, derin ven trombozu, konuşma problemleri, yutma problemleri, bası yaraları, depresyon, uyku problemleri, enfeksiyonlar, kemik erimesi, düşme ve kırıklar, omuz el sendromu, brakiyal pleksus lezyonu gibi komplikasyonlar karşımıza çıkabilir.

İnmeli hastalarda rehabilitasyon programında neler yapılıyor?

Rehabilitasyon programları içinde eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, kas kuvvetlendirme egzersizleri, nörofasilitasyon teknikleri gibi konvansiyel tedavi yaklaşımları ile birlikte robotik rehabilitasyon, havuz tedavileri, ayna tedavileri, zorunlu kullanım tedavileri, sanal gerçeklik tedavileri, biofeedback, fonksiyonel nöromusküler elektriksel stimülasyon, transkranial magnetik stimülasyon teknikleri gibi daha yeni ve ileri rehabilitasyon yaklaşımları da tedavi planına dahil edilebilmektedir.